Partion strategia 2021–2026

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Partion Strategia 2021-2026
Scoutingens Strategi på svenska - Partion Strategia 2021- 2026 ruotsiksi
Strategy for scouting in Finland 2021-2026

Partiolla on valtakunnallinen strategia jota toteuttavat sekä keskusjärjestö että kaikki A-jäsenet. Se on talouden ja toiminnan johtamisen ja kehittämisen työväline, joka kertoo mihin partion pitää kiinnittää huomiota jotta se menestyisi pitkällä aikavälillä. Partion vaikutusta ja strategian onnistumista arvioidaan mittaamalla kasvua ja partion strategian mittarien kehittymistä.

Strategian sisältö

Partion strategia vuodelle 2021–2026 on

Visio: Partio – jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa

 1. Alakohta: Partio kasvaa
  1. Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria.
  2. Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen.
  3. Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa.
 2. Alakohta: Partio antaa taidot elämään
  1. Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin.
  2. Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan.
  3. Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta.
 3. Alakohta: Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä
  1. Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille.
  2. Partio kehittää vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti.
  3. Partio välittää ja huolehtii vapaa-ehtoisista.

Strategian valmistelu

Strategiaa valmisteltiin koko hallituskausi 2019–2020 Suomen Partiolaisten hallituksesta ja partioneuvostosta sekä A-jäsenten edustajista koottu ryhmä. Strategiaprojekti koostui neljästä eri vaiheesta:

 1. Partion toimintaympäristön muutosten tunnistaminen, partion resurssien ja aiempien strategioiden tutkiminen ja muiden järjestöjen strategioiden benchmarkkaus (kevät 20019)
 2. Jäsenistön osallistaminen strategian sisältöön: "Mistä olet ollut ylpeä partiossa" -työpajat (15 kpl) (syksy 2019)
 3. Strategiaversioiden luonti ja esittely SP:n hallitukselle, A-jäsenten edustajille ja partioneuvostolle. Strategia tehtiin iteratiivisesti neljänä versiona, joka versioon sisältöä lisäten ja parantaen. (Talvi 2019-2020). Strategiaehdotus hyväksyttiin SP:n hallituksen kokouksessa 30.3.2020 ja Partioneuvosto antoi siitä puoltavan lausunnon 18.4.2020
 4. Strategian mittarien luominen ja strategiaesityksen esittely A-jäsenille (11 esittelyä) jäsenkokouksessa hyväksymistä varten (kevät, kesä ja syksy 2020). Strategia toimi jo vuoden 2020 aikana sekä keskusjärjestössä että A-jäsenissä seuravan vuoden toiminnan suunnittelun pohjana.

Strategian sisältöä ja taustoja ja on kuvattu tarkemmin strategian hyväksymisen aikaan luodussa esityksessä: Tiedosto:Partion strategia 2021-2026 Wikiin.pdf

Strategiaryhmän jäsenet

Strategiaryhmässä toimivat vähintään osan aikaa

Strategiakuvat: Eeva Helle