Partionummi/Partionummen kehittäminen

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

PARTIONUMMEN KEHITTÄMINEN

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hallituksen nimeämä Partionummen kehitysryhmä on kokoontunut kolme (3) kertaa joista yhden (1) kerran tutustumalla Partionummen maastoon. Tällä sivulla laaditaan kehityssuunnitelman kirjallinen versio esiteltäväksi Pääkaupunkisedun Partiolaisten hallitukselle joka esittelee asian tukijoille ja yhteistyökumppaneille sen toteuttamiseksi.

Kaikki halukkaat ovat tervetulleet muokkaamaan ja keskustelemaan lopputulosta, sillä tällä tavalla vaikutamme lopputulokseen ja lippukuntien leiri ja retkeilymahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

Tässä esitetyt mielipiteet ja asiakokonaisuudet edustavat kirjoittajien omia mielipiteitä ja työryhmä varaa oikeuden muuttaa lopullista piirihallitukselle esitettävää asiakirjaa työstämisen päättymisen jälkeen.

Joulukuun 2008 aikana työstettävän materiaalin tavoitteena on luoda muistio jonka perursteella voidaan luoda suuntaviivat Partionummen kehittämiseen vuosien 2009-2015 välisenä aikana


Työryhmän puolesta

Lauri ”Lare” Kaski lare(at)partio.net


’’’Ja tästä se sitten alkaa:’’’

Nykytila ja tulevaisuus

Lippukuntaleirialueiden väheneminen Uudellamaalla ja Pääkaupunkiseudun läheisyydessä luovat tarpeen tarjota lippukunnille valmiita kestävään kehitykseen perustuvia kokonaisvaltaisia partiotoiminnan leirialueita. Leirialueiden tarve ja sieltä haettavat palvelut tulevaisuudessa viiden - kymmenen vuoden päästä ovat todennäköisesti aivan erilaiset kuin mihin nyt on totuttu.

Leirialueiden käyttäjäryhmä muuttuu, 10 vuoden päästä leirinjohtajana toimivat vuonna 2000 syntyneet nuoret partiolaiset joiden elmään on aina kuulunut ja ulottuneet nykyajan mukavuudet, joita myös tällöin odotetaan käytettävän myös leirialueella. Vesi, sähkö, kiintorakennukset, tietoliikenneyhteydet jne. ovat jokapäiväisen elämän perusasioita ja niitä tarvitaan myös partioleireillä.

Partionummen kehityksestä jätetään ulkopuolelle muissa jo olemassa olevissa asiakokonaisuudessa käsiteltävät asiat kuten:

  • Ympäröivän alueen koordinointi muiden alueen toimijoiden kanssa
  • Turvallisuussuunnitelmat

Partionummen asiakkaat

Partiolaisten Kiljavan alueen (Kiljavan kurssikeskuksen ja Partionummen) pääasialliset asiakkaat ovat pääkaupunkiseutulaiset partiolaiset. Kesäisin leirikeskusta ja sen ympäristöä käyttää Leirikesä ry. Alueella risteileviä ulkoilureittejä käyttävät laajasti ja tiuhaan myös paikalliset asukkaat. Leirikeskuksen tiloja vuokrataan myös ulkopuoleisille, ei partiolaisille.

Partiolaiskäyttäjät

Partiolaiskäyttäjiä ovat leirikeskusta vuokraavat käyttäjät, metsäleirejä järjestävät lippukunnat ja vertaisjohtajien kanssa retkeilevät vartiot. Vuokraustoiminta ja vartionretket tapahtuvat viikonloppuisin kun taas leirejä järjestetään pääasiassa muutaman viikon aikana kesällä ja hiihtolomalla.

Leirikesä

Leirikesä käyttää leirikeskuksen aluetta ja sen ympäristöä kesäisin. Yhteiset pelisäännöt huoltoon käytettävien resurssien suhteen on selvitettävä jo tuotteistusvaiheessa.

Muu käyttö

Näiden lisäksi muita toimijoita ja asiakkaita partionummella ovat:

  • Nurmijärvellä toimivat liikunta ja urheiluseurat, sekä kunnan nuorisotoimi (kurssikeskus Märkiön rannalla)
  • Yleistä polku ja tieverkostoa käyttävä suuri yleisö
  • Muut käyttäjät (kurssikeskuksen vuokraustoiminta)

Tuotteistaminen

Partionummen retkeilymaastossa olevat palvelut/rakennelmat tulee tuotteistaa siten että ne on helposti omaksuttavissa ja helpottavat alueen käyttöä niin retki kuin leiritoimintaan. Valmisteltuja kokonaisuuksia on helpompi markkinoida kohderyhmille osana piirin palveluita. Liite 1. kuvaa ryhmän määrittelemiä tuotteita.

Perustuotteiden (rakennukset ja alueet) lisäksi tulee alueelle luoda valmiita ohjelma- ja toimintapaketteja, joita on helppo käyttää ja muokata vastaamaan käyttäjän tarpeita.

Alueen käyttöä ja tuotteistamista tukee se, mikäli alueen kiintokohteet, tiet ja paikat on nimetty perinteisillä partionhenkisillä nimillä.


Esitykset toimenpiteistä

Kehitystyöryhmä esittää piirihallitukselle, partinummen kehityssuunnitelman lähtökohdaksi tuotteistusta (liite 1.) ja siitä johdettua leiri- ja retkikohteiden määrittelyä (liite 2.). Kehitystyöryhmä katsoo, että aluetta tulisi kehittää aikataulun (liite 3.) mukaisesti. Varsinaisena kehityssuunnitelmana tulisi käyttää Partiolaisten Kiljavan ympäristösuunnitelmaa, jonka päivittäminen ja laajentaminen kattamaan koko alue tulisi tehdä ensitilassa.

LIITTEET

LIITE 1: Tuote ja tarvemäärittely

LIITE 2: Partionummen retki ja leirikohteiden määrittely

LIITE 3: Partionummen kehittämisen aikataulu