Partionummi/Partionummen kehityssuunnitelman Aikataulu2009-2013

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partionummen kehittämisen aikataulu

Alueen kehittämiseen ei työryhmän toimesta asetettu varsinaista aikataulua vaan kehittäminen tulee aloittaa nykyisten Kiljavan kurssikeskuksen ympäristösuunnitelmien päivittämisellä ja laajentamisella käsittämään koko Partionummen alue.

Työryhmän suosittelee vuoden 2009 toimenpiteitä ja esittää suuntaa-antavaksi ohjeistukseksi prioriteettijärjestyksessä toteutettavia toimenpiteitä joiden toivotaan toteutuvan seuraavan kolmen - neljän vuoden sisällä. Ympäristösuunnitelman päivittäminen ja sen mukana tuomat laki, asetus ja ohjeistus ohjaavat kuitenkin eri alueiden rakentamista.

Luettelon laatimisessa on otettu huomioon muut partioyhteisön käynnissä olevat ja suunnitellut kiinteistö- ja aluehankkeet, ja kaikki esitettävät toimenpiteet tukevat työryhmän mielestä pääkaupunkiseutulaisia lippukuntia lisäten niiden mahdollisuutta retki- ja leiritoimintaan.

Vuonna 2009 toteutettavat toimenpiteet

Vuoden 2009 taloussuunnittelussa ei ole otettu huomioon suurempien rakenteiden toteuttamista, eikä rakenteiden toteuttaminen ilman kunnollista suunnittelua olisi edes mahdollista, esitetään vuoden aikana toteutettavaksi seuraavaa:

 • Partiolaisten Kiljavan kurssikeskuksen ympäristösuunnitelman päivittäminen
  • Suunnitelman päivittäminen ostetaan alkuperäiseltä laatijaryhmältä tai vastaavalta kokoonpanolta ja sen pohjana käytetään vuonna 2000 laadittua Kiljavan kurssikeskuksen ympäristösuunnitelmaa
  • Suunnitelman lopputulokseen on sisällytettävä
   • Kartoitus Partionummen biodiversiteetistä
   • Arvio aiemman ympäristösuunnitelman onnistumisesta
   • Yleisluontoinen nykytilan kartoitus sisältäen alueella olevat kiinteät rakennelmat
   • Yksityiskohtaiset kehitystoimenpiteet vuosille 2010-2015
   • Yleisluontoiset pitkän aikavälin suunnitelmat 2015-2025
  • Kehityssuunnitelman laatimisessa huomioidaan Partionmummen käyttäjälähtöinen kehityssuunnitelma (tämä asiakirja)
 • Märkiön eteläpään leiripaikka
Leiripaikan pohjien tekeminen kevään 2009 aikana mahdollistaa leirien järjestämisen tulevana kesänä, vaikka ympäristösuunnitelman päivittäminen onkin keskeneräinen.
  • Kulkureittien suunnittelu ja pohjustaminen
  • Nuotiopaikkojen suunnittelu ja rakentaminen
  • Keittiöpaikan suunnittelu ja pohjustaminen
 • Märkiön itärannan laavupaikka
Laavupaikkaa on käytetty jo useampana vuonna ja maastossa on nähtävissä voimakas kuluminen. Paikan käytön jatkaminen on mahdollista vain jos maastoon toteutetaan pieniä toimenpiteitä.
  • pohjan suunnittelu ja pohjustaminen
  • Kompostoivan WC:n suunnittelu ja rakentaminen
 • Opastekylttien pystytys samanaikaisesti luonnonsuojelualueen merkitsemisen kanssa
Noin 100 hehtaaria maata ns. Matkun suon alue siirtyy luonnonsuojelualueeksi. Tästä johtuen se tullaan merkitsemään metsähallituksen/kunnan toimesta jossain vaiheessa. Partionummen merkintä kannattanee suorittaa samanaikaisesti, mm. asentamalla alueelle INFO-tauluja ja maa-alueen merkintätauluja joissa tiedotetaan käyttäjille alueen partiokäytöstä.

Prioriteettiluettelo

Vuoden 2009 aikana laadittavassa ympäristösuunnitelmassa tulee huomioida seuraavat tarpeet:

 • leiripaikat
1. Märkiön eteläpää
2. Matkunlammen laakso
3. Vihtilammi
 • laavupaikat
1. Matkun lammin länsipuoli
2. Märkiön itärannan niemi
 • laiturit
1. Matkun lammin länsipuoli
2. Märkiön itärannan niemi
3. Märkiön leiripaikka
4. Vihtilammin leiripaikka
5. Märkiön eteläinen saari
 • Pitkospuut
1. Matkunlammin laavu ja leiripaikalta laiturille
2. Matkunsuon ylittävät pitkospuut
 • nuotiopaikat
Märkiön eteläisen leirialueen nuotiopaikka
Märkiön eteläinen saari
 • lintutornit
Matkunsuon lintutorni