Partionummi/Partionummen tuote ja tarvemäärittely

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tuotteet ja tarpeet

Kehitystyöryhmän mielestä alueen kehittämisen suuntana tulee olla tuoteajattelu ja tuotteistus. Ryhmä on tunnistanut kaksi selkeää tarvetta/tuotetta: Laavuretki ja Lippukuntaleiri.

Näiden tuotteiden tarvitsemia rakennelmia voidaan jo ryhtyä rakentamaan, mutta varsinainen tuotteistus markkinointimateriaaleineen tulee viimeistellä esim. ikäkausityöryhmien avulla.

Tuotteistuksen valmistuttua sitä tulee markkinoida piirin palveluna kohderyhmille ja tarvittaessa monistaa myös muille retkialueille.

Seuraavassa kuvataan tuotteiden käyttötarkoituksia ja hahmotellaan tarpeita. Näihin tarpeisiin suunnitellut rakennelmat ja palvelut on kuvattu erikseen täällä Partionummen retki ja leirikohteiden määrittely

Laavuretki

Laavuretki on partion perusyksikön vartion retki metsään. Retkellä leiriydytään metsään ja valmistetaan itse oma ruoka. Retken aikana suoritetaan ikäkauden ohjelmaa.

 • Retken koko on 2-25 henkeä, painottuen kuitenkin noin 10 hengen ryhmiin.
 • Kestona arkiviikon viikonloppu 1,5 vrk – 3 vrk.
 • Ikäkausina seikkailijat, tarpojat (VJ n. 15v) ja samoajat. Kuitenkin ensisijaisesti tarpojat.

Huolto ja keittiö

Laavuretki huoltaa itse itsensä, se ei tarvitse erillistä keittiö/huolto porukkaa. Vaikka ryhmä voi kuljettaa itse omat tarvikkeensa (majoite, ruoka, polttopuut), on kuitenkin alueen käytön ja kulumisen puolesta perusteltua toimittaa osa näistä valmiiksi.

 • Polttopuut
 • WC
 • Kiintomajoitteet
 • Telttapohjat
  • Kangaslaavu
  • Puolijoukkue
 • Vesi ja jätehuolto-ohjeistus
 • Vartio/parikohtainen muonitus
  • trangia / pakki

Laavuretken ohjelma

Partionummen tuotteistamisessa on kiinnitettävä erityistä huomioita siihen että monikaan johtajista ei ole aiemmin retkeillyt alueella. Valmiiksi suunnitellut ja rakennetut tuotepaketit mahdollistavat laadukkaan toiminnan toteuttamisen vaikka retkeilykokemus on vähäisempää eivätkä kaikki asiat ole aivan hallussa. Näin kynnys retken järjestämiseen on pienempi.

Tuotteistuksessa tulisi huomioida vartion retken koulutuksellinen näkökulma sekä ikäkaudet. Pienellä valmistelulla voidaan alueelle tehdä erilaisia valmiita, kiinteitä, ohjelmia. Partiopiirin ohjelma-, retkeily,- kiinteistöryhmien tulisi laatia seuraavat kokonaisuudet:

 • Valmiit matkustamisohjeet alueelle
 • Valmis retken huolto- ja turvallisuusohje
 • Valmiit vaellus- ja suunnistusreitit tehtävineen
 • Valmis kiintorastiverkosto tehtävineen
 • lodjuja (4 kpl)
 • geo/lodjukätköjä (4 kpl)
 • valmiit iltanuotiokokonaisuudet oheistarinoineen ja ohjelmineen (3 kpl)

LPK –leirit

Pääkaupunkiseudun lippukunnat järjestävät vuosittain metsäleirejä jäsenistölleen. Metsäleiri on perinteisesti järjestetty metsään eikä siinä välttämättä ole tukeuduttu rakennuksiin. Partionummella tarjottava leiri-tuote tarjoaa helpomman tavan järjestää metsäleiri. Osa leirin rakennelmista on jo valmiita ja paikalle toimitetaan vesi ja sähkö.

Lippukuntaleirin koko on 30-300 henkeä ja sen pituus on 5-12 vrk kesällä tai talvileiriviikko hiihtolomalla. Leirinjohtajana toimii noin 18-22v partiojohtaja.


Huolto

Lippukuntaleirillä on yksi tai useampi pelkästään huoltoon keskittyvä henkilö. Varsinkin talvileirin osalta tavaralogistiikka on haastava. Seuraavat osa-alueisiin tulee tarjota ratkaisuja leirialueen toimesta:

 • Polttopuut
 • WC-järjestelyt
 • Hygieenia / keittiö
 • Peseytyminen
 • Kylmälaitteet
 • Keittiö”katos”
 • Ruokailukatos
 • Telttapohjat
  • Puolijoukkue
  • Niger –teltta
 • Rakennusmateriaalit

Leirikeittiö

Vuosien saatossa on keittiötoiminnan hygieeniavaatimukset kehittyneet huomattavasti. Aikaisemmin vedet kaadettiin ilman suodattamista maahan, pöydät olivat "riuku"mallia jne. Nykyisten määräysten mukaisesti on keittiössä kuitenkin huomattavasti tiukempi vaatimustaso ja tämä tullee vuosien mittaan kiristymään huomattavasti. Määräysten jatkuvasti kiristyessä on tarkoituksenmukaista valmistella keittiölle kiinteä rakennelma lattioineen ja kattoineen.

Leirikeittiön voi yleisesti ottaen toteuttaa kahdella eri tavalla:

 • vartiokohtainen keittiö
Ruoan valmistaminen on osa leirin ohjelmaa siten että jokainen vartio valmistaa ruoan itsenäisesti. Leirin huolto hoitaa vartioiden tilausten mukaisesti ruoka-aineiden hankinnan. Vartiot tekevät yhden tai useamman (kaikki) ruoat vartiokohtaisessa keittiössä, rakentaen perinteisen vartiokeittiön (veturi, tiski, ruokailukatos, jne). Osa ruokailuista voidaan järjestää "keskuskeittiön" kautta.
 • Yhteiskeittiö
Kaikki ruoat tehdään keskuskeittiössä ja leiri kokoontuu syömään samanaikaisesti yhteiseen ruokakatokseen.

Partionummen leirialueiden tulee varautua molempien mallien toteuttamiseen, siten että tarpeelliset materiaalit ovat saatavissa leirialueen puolesta ja lippukunta voi näin tukeutua osittain valmiiseen infrastruktuuriin ja samalla saavuttaa lain ja määräysten mukaisen hygieniatason.

Leirin ohjelma

Lippukuntaleirin ohjelma valmistellaan johtajiston kesken kevään aikana, joten niin suurta tarvetta valmiille ohjelmille ei ole. Leiri tarvitsee kuitenkin riittävästi tilaa toteuttaa isoja metsäleikkejä. Ohjelman suunnittelussa voidaan tukeutua laavuretkille suunniteltuihin ohjelmiin. Lisäksi tarvitaan muutamia etäämmällä olevia vaelluskohteita. Partionummen ollessa lähellä pääkaupunkiseutua vain 45min päässä keskustasta voidaan mm. leirin suunnittelutapaamiset järjestää alueella tukeutuen retkikonseptiin.