Partiosäätiö

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Partiosaatio.gif

Partiosäätiö–Scoutstiftelsen rs on vuodesta 1960 asti tehnyt merkittävää työtä suomalaisen partiotoiminnan taloudellisten edellytysten turvaamiseksi. Sen siteet maamme elinkeinoelämään ovat alusta asti olleet lujat. Sääntöjensä mukaisesti ”Partiosäätiön tarkoitus on taloudellisesti tukea partiotoimintaa Suomessa” ja ”Tarkoitustaan Partiosäätiö toteuttaa myöntämällä avustuksia Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle sen toiminnan tukemiseksi.

Suomen Partiolaisten ja Partiosäätiön kesken on sovittu, että Partiosäätiön kautta kanavoidaan sellaiset lahjoitukset, joiden tuoton lahjoittaja haluaa tulevan partiotoiminnalle säätiön kautta. Esimerkkejä Partiosäätiön kautta myönnettävistä apurahoista ovat Kata Jouhkin rahaston apuraha partiomatkailuun sekä Toimiva partiojohtaja -apuraha. Muita Partiosäätiön tukemia projekteja ovat mm. Partioaseman hankkiminen sekä Value Based Leadership -koulutusohjelma.

Suomen Partiolaiset huolehtii partiotoiminnan omatoimisesta varainhankinnasta.


Sijoitus- ja lahjoitustoiminta

Hallitus vahvistaa säätiölle vuosittain sijoitustoiminnan periaatteet sijoitusvaliokunnan esityksestä. Säätiön varat on hajautettu eri omaisuusluokkiin. Sijoitussalkulle on asetettu korko- ja osakesidonnaisten sijoitusten ns. neutraalijakauma, joka on tällä hetkellä 50% / 50%. Sijoitussalkun arvonkehitystä seurataan ohjeellisella vertailuindeksillä. Sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa varat tuottavasti ja turvallisesti.

Partiosäätiön varallisuus on noin 5,5 miljoonaa euroa, joka jakautuu sijoitusomaisuuteen (2/3) ja partiokäytössä oleviin kiinteistöihi (1/3). Partiosäätiö on avustanut Suomen Partiolaisia 1996 – 2009 yhteensä 2,0 milj. eurolla ja tämän lisäksi yrityslahjoitukset jaetaan partiotoimintaan lahjoitusvuonna lyhentämättöminä. Säätiö on jakanut Suomen Partiolaisille vuosina 1996-2008 keräämiään yrityslahjoituksia noin 600.000 euroa.


Organisaatio

Partiosäätiön toimisto sijaitsee Partioasemalla Helsingissä.

Partiosäätiön korkein päättävä elin on Partiosäätiön hallintoneuvosto, joka muun muassa valitsee Partiosäätiön hallituksen ja valvoo säätiön toimintaa. Hallintoneuvostoon kuuluu talouselämän ja yhteiskunnan vaikuttajia. Hallintoneuvoston tämänhetkinen puheenjohtaja on Christoffer Taxell.


Partiosäätiön tunnus

Partiosäätiö otti vuonna 1964 tunnuksekseen Tapio Vallinojan piirtämän lilja-apilaristin, josta tuli kymmenen vuotta myöhemmin Suomen Partiolaisten tunnus.


Partiosäätiön historiaa

Ajatus partiolaisten varainhankinnan keskittämisestä yhteen säätiöön syntyi 1950-luvun lopulla. Suomen Partiotyttöjärjestö ja Suomen Partiopoikajärjestö valtuuttivat neuvottelijoiksi Helvi Sipilän, Kata Jouhkin, Tessi Fazerin, Pauli Kanervan ja Matti Nurmisen.

Partiosäätiön perustamisjuhlakokous pidettiin 4. joulukuuta 1960. Varatuomari Tauno Angervo, toimitusjohtaja Matti Nurminen ja vuorineuvos Sven Fazer allekirjoittivat säädekirjan ja tekivät peruspääomalahjoituksen.

Partiosäätiön perustamisjuhlaa kunnioittivat läsnäololla tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja rouva Sylvi Kekkonen sekä mm. arkkipiispa Ilmari Salomies.


Lahjoittajia ja rahastoja

Yksityiset henkilöt ja yritykset voivat tukea partiotoimintaa Partiosäätiön kautta mm. merkkipäivälahjoituksilla, yrityslahjoituksilla, yritysyhteistyöllä ja testamenteilla.

Säätiön varallisuuspohjaa luoneet merkittävät lahjoittajat ovat mm.

Nimikkorahastot perustuvat yksityishenkilöiden tai yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin. Pääsääntöisesti rahastot ovat epäitsenäisiä rahastoja, joista jaetaan avustuksia Partiosäätiön päätarkoituksen mukaisesti.

Partiosäätiön sijoitusvaliokunta oli hoitanut myös keskusjärjestön sekä entisten tyttö- ja poikajärjestöjen sijoitusvarallisuutta jo 1990-luvun alkupuolelta. Suomen Partiotyttöjärjestön ja Suomen Partiopoikajärjestön sijoitusvarallisuus liitettiin Partiosäätiön varallisuuteen vuonna 2005.

Sp2.svg
Tämä Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:hyn liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa PartioWikiä laajentamalla artikkelia.