Partiotervehdys

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partiotervehdys tehdään kohottamalla oikea käsi kämmen eteenpäin, peukalo pikkusormen kynnen päällä ja muut sormet suoraan ylöspäin. Kolme sormea muistuttavat partiolaista partiolupauksen kolmesta kohdasta. Peukalon ja pikkusormen muodostama ympyrä muistuttaa partiolaisten keskinäisestä veljeydestä.

Erilaiset partiotervehdykset

Nykyään partiolainen tervehtii joka tilanteessa yhdellä, ja samaisella tavalla. Ennen eri tilanteissa käytettiin eri tervehdyksiä.

Puolitervehdys

Puolitervehdys

Ennen oli myös yleisesti käytössä, ns. pieni tervehdys (tai "puolitervehdys", half salute), jossa partiotervehdykseen asetettu käsi kohotettiin olkavarren korkeudelle. Tervehdys tunnetaan myös nimellä Scout sign, "partiomerkki" tai "-tunnus".

Alunperin B-P ajatteli tämän olevan se tervehdys, jolla kaksi partiolaista tervehtii nähtyään ensimmäisen kerran sen päivän aikana. Partiojohtajia taas tuli tervehtiä "täydellä tervehdyksellä", (full salute), joka kuvattiin aikaisemmin tällä sivulla ("partiotervehdys"). "Täyttä tervehdystä" tuli käyttää myös hautajaissaaton kulkiessa ohi, lipunnostossa ja kansallishymniä soitettaessa.[1]

Täysi tervehdys

Täysi tervehdys

Täydessä tervehdyksessä kolme sormea nostetaan ohimolle. Se on tällä hetkellä tervehdys, jota esim. valtaosa suomalaisista partiolaisista käyttävät aina tervehtiessään.

Suuri tervehdys

Suuri tervehdys (suurikunnia) tehtiin vain Suomen lipulle. Siinä partiotervehdykseen asetettu oikea käsi kohotetaan eteenpäin yläviistoon. Tervehdys on hyvin vanha, vastaavaa on käytetty mm. ritariaikana ja antiikin Roomassa.

Suuri tervehdys jäi yleisesti pois käytöstä toisen maailmansodan jälkeen, koska se muistutti liikaa sen ajan tiettyjen poliittisten ääriliikkeiden (Saksan kansallissosialistit, "natsit" ja Italian "fasistit") käyttämiä tervehdyksiä. Tämä oli luonnollinen heijastusvaikutus ympäröivästä yhteiskunnasta; samaan aikaan jäi myös partiopiirien ulkopuolella suuri tervehdys pois käytöstä.

Joissain lippukunnissa on suuri tervehdys vielä käytössä. Sillä halutaan kunnioittaa Suomen lippua, vaalia lippukunnan omia perinteitä sekä osoittaa, että partioliike on vanhempi ja voimakkaampi kuin em. poliittiset liikkeet.

Hopeasusitervehdys

Ennen Hopeasuden saaneilla oli tapana käyttää omaa versiota partiotervehdyksestä.

Partiotervehdyksen merkitys

Eräs mies sanoi minulle kerran, että hän on yhtä arvokas kuin kuka muu tahansa ja "mieleeni ei juolahtaisi kohottaa sormeanikaan tervehtiäkseni muka parempiani". Hän ei aikonut olla orja eikä pokkuroida ketään, ei ainakaan hän!

Tämä on tyhmää puhetta, ja sitä kuulee joskus sellaisilta, jotka eivät ole saaneet partiokasvatusta.

En väitellyt hänen kanssaan, mutta olisin voinut kertoa, että tämä oli aivan väärä käsitys tervehtimisestä.

Entisinä aikoina vapailla miehillä oli oikeus kantaa asetta, ja kohdatessaan toisensa heillä oli tapana kohottaa oikea kätensä ylös osoittaakseen, ettei heillä ollut siinä asetta ja että he kohtaisivat ystävinä. Samoin tekivät aseistetut miehet tavatessaan puolustuskyvyttömän henkilön tai naisen.

Orjat eivät saaneet kantaa aseita ja niinpä heidän oli pujahdettava vapaiden miesten ohi merkkejä tekemättä.

Nykyisin ihmiset eivät kanna aseita. Mutta ne, joilla on siihen oikeus, kuten esimerkiksi sotilaat tai ne, jotka liikkuvat omilla alueillaan ja hankkivat niillä elantonsa, yhä vieläkin tervehtivät kohottamalla käden hattuun tai vieläpä ottamalla hatun pois.Tyhjäntoimittajat eivät yleensä tervehdi, ja niin heidän pitäisi livahtaa ohi, kuten he yleensä tekevätkin, tervehtimättä vapaita miehiä tai palkannauttijoita.

Tervehtiminen osoittaa vain, että olet kunnon ihminen ja tarkoitat hyvää toisille. Siinä ei ole mitään orjamaista.

Jos tuntematon henkilö tekee sinulle partiotervehdyksen, sinun olisi heti osoitettava huomanneesi sen ja vastattava hänelle samalla tavalla ja sitten puristettava hänen VASENTA KÄTTÄÄN - se on partiolaisen kädenpuristus. Jos hän sitten näyttää partiomerkkinsä tai osoittautuu partiolaiseksi, sinun pitää kohdella häntä partiotoverina ja auttaa häntä." (Baden-Powell, Partiopojan kirja)


Partiotervehdys muissa maissa

Englannissa kaikki tervehtivät kuten Suomessakin ("full salute"), myös sudenpennut. Half salute on käytössä partiolupausta annettaessa.

Kanadassa partiotervehdys tehdään kuten Suomessa, kämmen eteenpäin. Poikkeuksen tekevät meripartiolaiset, joilla kämmen on alaspäin ("jotta kapteeni ei näkisi likaisia käsiäni")[2]

USA:ssa, BSA:n partiolaiset tervehtivät kolmella sormella kuten Suomessakin mutta kämmen alaspäin. Tervehdys vastaa Suomen armeijan tervehdystä, paitsi että sormet ovat partiotervehdyksessä. Sudenpennut tervehtivät kahdella sormella, etu- ja keskisormi erillään, muistuttamassa Akelan, johtajasuden korvia. Vaeltajat (ventures) tervehtivät sormet suorassa, armeija-tyyliin mutta niin, että peukalo on muista sormista erillään, muodostaen V- kirjaimen[3]. BSA:n partiolaiset tervehtivät partiotervehdyksellä vain ollessaan partiopuvussa ja tällöinkin vain USA:n lippua.[2]

USA:ssa WAGGGS:n jäsenet tervehtivät "puolitervehdyksellä", nostamalla partiotervehdyksessä olevan käden olkapään tasalle.[2]

Käsimerkki tunnuskuvana

Monissa partiotunnuksissa on partiotervehdyksessä oleva kämmen symboloimassa partiolaisuutta.


Viitteet