Partiotoiminnasta vaikutteita saaneita nuorisojärjestöjä

PartioWikistä

Robert Baden-Powellin ajatukset ovat kiehtoneet paitsi partiotoimintaan syttyneitä myös muita nuorison parissa tehtävää työtä pohtineita henkilöitä. Tällä sivulla käydään lyhyesti läpi joitain näistä pohdinnoista syntyneistä järjestöistä.

Kansainvälinen partioliike on levinnyt kaiken kaikkiaan 216 maahan ja alueeseen maailman eri puolille. Kansainvälisellä tasolla on seitsemän organisaatiota tehtävänään koordinoida kansallisten järjestöjen yhteistoimintaa. Näistä kaksi suurinta, WOSM (39 000 000 jäsentä) ja WAGGGS (10 000 000 jäsentä). Näiden lisäksi on Confédération Européenne de Scoutisme (30 ryhmää yhdeksässä Euroopan maassa), Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe (55 000 jäsentä) ja World Federation of Independent Scouts (30 000 jäsentä). Näiden ulkopuolella toimivia kattojärjestöjä ovat Ranskassa toimiva Éclaireurs Neutres de France (3 000 jäsentä).[1]

Kaikkien tässä mainittujen maailmanjärjestöjen piirissä toimivien lisäksi on partioryhmittymiä, jotka eivät kuulu mihinkään näistä mutta ovat kuitenkin, ainakin omasta näkökulmastaan, partiolaisia. WOSM:in ja WAGGGS:n alla toimivia partioryhmittymiä kutsutaan joissakin lähteissä nimellä "valtalinja" ("aligned"), niiden ulkopuolella olevia vastaavasti "valtalinjan ulkopuoliset" järjestöt ("non aligned"). Partioliikkeestä lähtöisin olevia mutta siitä eronneita voitaneen kutsua "eri tien kulkijoiksi" ("breakaway"). Järjestöt, jotka ovat omaksuneet jotain partioliikkeen ominaispiirteitä, voidaan kutsua "partiomaisiksi" ("scout-like").[1]

Tässä artikkelissa keskitytään viimeksi mainittuun ryhmään, "partiomaisiin", partiosta vaikutteita saaneisiin järjestöihin. Kuvattujen järjestöjen yhteyttä partioliikkeeseen ei ole jokaisessa tapauksessa helppo osoittaa. Artikkeliin on koottu lähinnä järjestöjä, joilla on samantapaisia piirteitä kuin partioinnilla. Järjestöt on voitu perustaa ennen tai jälkeen partioliikkeen synnyn, olennaista on, että ne ovat saaneet vaikutteita partiosta. Osa järjestöistä ilmoittaa suoraan vaikutteittensa lähteen.

Yhteisiä piirteitä monille tässä kuvatuille järjestöille ovat

 • yhtenäiset univormut, johon monessa tapauksessa kuuluu huivi
 • säännöstö, laki tai vastaava
 • toiminnan jakaantuminen ikäluokkiin

Poliittiset järjestöt

Nuoret Kotkat

Nuoret Kotkat ovat sosiaalidemokraattisen liikkeen poliittista nuorisotoimintaa Suomessa. Toiminnan juuret ovat 1900-luvun alun naisliikkeessä ja sen järjestämissä lasten kerhoissa. Suomessa Nuoret Kotkat perustettiin tälle perustalle vuonna 1943. Toiminnassa painottuvat terveet elämäntavat, kansainvälisyys ja avoimuus.

Kansainvälisesti Nuoret Kotkat liittyvät IFM-SEI:hin ("the International Falcon Movement - Socialist Education International").[2]

Nuoret Kotkat eivät tiettävästi enää käytä erityisiä univormuun viittaavia asusteita. Aikaisemmin käytetyt asut olivat partioliikkeeltä lainattuja.

 • Jäsenperheitä toiminnassa on noin 6 000

Ikäkaudet

 • PIKOT eli Pienet Kotkat ovat alle 9-vuotiaita
 • KOTKAT: noin 9–12-vuotiaat
 • SUKOT eli Suuret Kotkat: 13–17-vuotiaat
 • VERTSUT eli vertaisohjaajat: ohjaajan apuna toimivat, 13–17-vuotiaat
 • OHJAAJAT: vähintään 18-vuotiaita


http://fi.wikipedia.org/wiki/Nuoret_Kotkat http://nuoretkotkat.fi/

Pioneerit

Sosialistisissa maissa partiotoiminta on tai on ollut lakkautettuna. Joissain näistä maista perustettiin tilalle sosialistisia nuorisojärjestöjä. Merkittävin ja laajimmin levinnyt oli Neuvostoliitossa vuonna 1922 perustettu pioneeriliike[1].

Neuvostoliiton mallin mukaan Suomessa perustettiin Suomen Demokratian Pioneerien Liitto. Se on itsenäinen, vasemmistolainen poliittinen varhaisnuorisojärjestö, perustettu vuonna 1940. Pioneerien toiminnassa on paljon samoja arvoja kuin partionkin, mm. luonnon- ja ympäristönsuojelu. Toiminnassa on myös järvi-pioneereja, joitten toiminta liittyy veneilyyn.

1970-luvulla Suomen Partiolaiset teki yhteistyötä esim. Neuvostoliiton pioneeriliikkeen kanssa. Suomalaisia kävi jopa pioneerien leirillä Artek-leirikeskuksessa.

Pioneerit käyttävät kirkkaan vihreää pioneeripukua, johon kuuluu punainen huivi. Entisen Neuvostoliiton alueella pioneeripuku on ollut perinteisesti valkoinen[3]. Tänä päivänä pioneeritoiminta on erityisen elinvoimaista Kiinan Kansantasavallassa, Kuubassa, Pohjois-Koreassa ja Vietnamissa[1].

 • Jäseniä Suomessa on noin 25 000.

Toimintaa ohjaava ohjeisto

Pioneerit noudattavat pioneerin kymmentä ohjetta, jotka ovat:

 • 1. Pioneerin sanaan voi aina luottaa.
 • 2. Ole vaatimaton, mutta tarmokas.
 • 3. Opiskele aina ja kaikkialla.
 • 4. Älä masennu vaikeuksien ja vastusten edessä.
 • 5. Ole kohtelias, avulias ja kurinalainen.
 • 6. Älä pelkää vastuuta.
 • 7. Tutustu tovereittesi mielipiteisiin, sillä pioneeri ei ainoastaan opeta, vaan myös oppii tovereiltaan.
 • 8. Seuraa yhteiskunnallista elämää ja toimi kansan etujen puolesta.
 • 9. Suojele ja rakasta järjestöäsi.
 • 10. Säilytä järjestösi maine tahrattomana ja ole sille uskollinen.

http://www.pinskut.fi/

Muita poliittisia liikkeitä

Suomessa tuntemattomia mutta muualla toimivia ovat mm. Iso-Brianniassa ja Nuorten Kotkien tapaan IFM-SEI:n yhteydessä toimiva Woodcraft Folk. Irlannissa puolestaan toimii Fianna na hÉireann, Irlantilainen tasavaltalainen nuorisoliike.[1]

Uskonnolliset järjestöt

Polunkävijät

Adventtikirkon parissa toimiva nuorisotoiminnan muoto. Kuvaa itseään sanoilla "partiotyyppistä toimintaa". Suomessa Polunkävijä-kerhoja toimii eri puolilla maata noin kymmenen, jäseniä on yhteensä noin 200.

Neljän vuoden välein polunkävijät kokoontuvat kansainvälisille Camporee-leireille. Leireillä on osanottajia yli 20 eri maasta.

Toiminnassa on otettu runsaasti vaikutteita partiosta eikä tätä peitellä. Polunkävijäpaita muistuttaa hyvin paljon partiopaitaa, samoin huivit.

Tasoluokat

 • Polunkävijä-ikävaiheessa suoritetaan viisi tasoluokkaa, joita kutsutaan taitoasteiksi. Näiden nimet ovat Lähetti, Vartija, Raivaaja, Opas ja Taitaja. Kuudes taitoaste on ohjaajille tarkoitettu johtaja (Master Quide). Tasoluokat on jaettu aihepiireihin, jotka ovat Totuuden perintö, Sosiaalinen vastuu, Terveet elämäntavat, Luovuus, Luonnontuntemus ja Leiritaidot. Valinnaisina on valittavissa Erätaidot, Meritaidot tai Harrastetaidot. Yhden taitoasteen suorittamiseen menee noin yksi vuosi.

Harrastemerkit

Harrastemerkkejä on noin 250 erilaista, esim. valokuvaus, ensiapu, eräretkeily, pienoismallit, leipominen, kukkien koristelu, kristillinen kertomataito, puut, koirat jne.

Ikäluokat

 • 6–9-vuotiaat: Seikkailijat
 • 10–15-vuotiaat: Polunkävijät
 • yli 16-vuotiaat:

https://polunkavijat.fi/

Royal Rangers

Helluntaiseurakuntien partiosta vaikutteita ottanut nuorisotoimintamuoto. Toiminta alkoi 1962, Suomessa toimintaa on ollut vuodesta 1994. Kuvaavat toimintaansa partiotyyppiseksi. Käyttävät Royal Rangers-paitaa. Suomessa Royal Rangereita on noin 2000.

Toimintaa ohjaava ohjeisto

Royal Rangers -koodi

 • Royal Ranger on:
 • Valpas - Hän on henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti valpas
 • Puhdas - Hän on puhdas keholtaan, mieleltään ja puheeltaan
 • Rehellinen - Hän ei valehtele, ei petä eikä varasta
 • Rohkea - Hän on urhea vaarasta, arvostelusta tai uhkasta huolimatta
 • Uskollinen - Hän on uskollinen seurakunnalleen, perheelleen, tukikohdalleen ja ystävilleen
 • Ystävällinen - Hän on kohtelias, miellyttävä ja huomaavainen
 • Tottelevainen - Hän tottelee vanhempiaan, johtajiaan ja auktoriteetteja
 • Hengellinen - Hän rukoilee, lukee Raamattua ja todistaa uskostaan

Kultainen sääntö:

 • Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille (Matt. 7:12).

Ikäluokat

 • 7–8-vuotiaat: Uudisasukkaat
 • 9–11-vuotiaat: Raivaajat
 • 12–14-vuotiaat: Tiedustelijat
 • 15–17-vuotiaat: Maa- vesi- ja käsityörangerit

http://www.royalrangers.fi/

Saalem-seurakunnan poikapartio

 • Kutsuu itseään partiotoiminnaksi, todellisuudessa ei mitään tekemistä partion kanssa.

http://gamma.nic.fi/~sppsivu/

Sotilaalliset järjestöt

Toimintansa lopettaneita järjestöjä

 • Syksystä 1917 kehittynyt ja vuonna 1944 lakkautettu vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, Suojeluskunta[4], oli poikaosastoineen monella paikkakunnalla partiotoiminnan selkeä kilpailija. Mm. Oulussa Oulun Valppaat -lippukunta menetti jäseniään paikalliselle suojeluskunnalle[5]. Suojeluskuntien poikajaokset (jatkosodassa nimi vaihtui sotilaspojiksi) antoivat 15 vuotta täyttäneille jäsenille oman aseen, mikä oli monelle pojalle vastustamaton houkutus. Suojeluskunnan sisarjärjestö, Lotta Svärd pikkulottineen (jatkosodasta aikana nimeksi tuli Lottatytöt) kilpaili puolestaan tyttölippukuntien kanssa[6].
 • Toisen maailmansodan alla monet myöhemmin akselivalloiksi nimetyistä maista kielsivät partioinnin. Näitä olivat Saksa, Italia, Japani, Unkari ja Romania. Saksassa tilalle kehitettiin Hitler Jugend -järjestö ("Hitler-Nuoret"). Mussolinin Italiassa toimi Balilla ja Romaniassa Străjeria[1]. Yksikään näistä järjestöistä ei ole toiminut Suomessa.

Viitteet