The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Partiotyttöjen Maailmanliitto

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Partiotyttöjen Maailmanliitto
Perustiedot
Perustettu: 1928
Lyhenne: WAGGGS
Jäsenmaita: 144
Jäseniä: noin 10 miljoonaa
Johtohenkilöt
Puheenjohtaja Margaret Treloar
Toimisto
Lontoo, Olave Center
Logo
Wagggs.svg
WWW-sivut
http://wagggs.org/

Tehtävä

"Auttaa tyttöjä ja nuoria naisia käyttämään kaikki mahdollisuutensa kehittyäkseen vastuullisiksi maailman kansalaisiksi."

"To enable girls and young women to develop their fullest potentialas responsible citizens of the world."

Tehtävä on hyväksytty 29. maailmankonferenssissa Kanadassa 1996.

Perusaatteet

WAGGGS on vapaaehtoisuuteen perustuva kasvatusjärjestö, joka on avoin kaikille uskontoon, rotuun, kansallisuuteen tai muuhun seikkaan katsomatta, mutta ei kuitenkaan pojille tai miehille.

  • WAGGGS:n perusperiaatteet ovat ilmaistuna alkuperäisessä partiolupauksessa ja -laissa.
  • WAGGGS tukee jäsenjärjestöjään näiden pyrkimyksissä toteuttaa partioliikkeen tavoitteita, sekä rohkaisee ystävyyteen yli rajojen.
  • WAGGGS järjestää kansainvälisiä kokouksia, koulutustilaisuuksia ja seminaareja ympäri maailmaa.

Jäsenyys

Maailmanliitossa 144 jäsenjärjestöä ja kokonaisjäsenmäärä on noin 10 miljoonaa, joista parikymmentätuhatta on poikia/ miehiä. Jäsenjärjestöjä on kahdenlaisia: alokasmaita (34 kpl) ja täysivaltaisia jäsenmaita (110 kpl). Alokasmailla on mahdollisuus pyrkiä täysivaltaisiksi jäseniksi.

Maantieteellisesti jäsenjärjestöt toimivat viidellä alueella (Region):

Jokaisella alueella on oma komiteansa ja paikallinen toimistonsa. Vain yksi järjestö maata kohti hyväksytään Maailmanliiton jäseneksi. Tämä kansallinen järjestö (National Member Organization) voi koostua monesta eri yhdistyksestä (Association). Jotta maa hyväksyttäisiin jäseneksi, on sen täytettävä seuraavat kriteerit:

  • järjestön tulee noudattaa liikkeen perusperiaatteita ja ihannetta ja lupausta
  • järjestön tulee olla vapaaehtoinen sekä avoin kaikille tytöille uskontoon, rotuun, kansallisuuteen tai muuhun seikkaan katsomatta
  • järjestön tulee olla puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tunnus

Tyttöjen lupausmerkki

Partiotyttöjen Maailmanliiton tunnus on kultainen kolmiapila (trefoil) sinisellä pohjalla. Kultainen apila kuvastaa siniseltä taivaalta hehkuvaa aurinkoa, joka loistaa maailman kaikille lapsille. Apilan lehdyköissä olevat tähdet muistuttavat partiolupauksesta ja -laista. Lehtisuoni on kompassineula, joka osoittaa oikeaa suuntaa, ylöspäin. Merkin alapäässä on kuvattuna tuli, rakkauden liekki. Uloin ympyrä kuvastaa yhteistä Maailmanliittoa. Kolmiapila on myös WAGGGS:n jäsenten lupausmerkki ympäri maailmaa.

Maailmantoimisto

Maailmantoimisto (World Bureau) sijaitsee Lontoossa Olave Centressä. Se toimii Maailmanliiton sihteeristönä ja hoitaa yhteyksiä jäsenmaiden välillä. WAGGGS:n viralliset kielet ovat englanti, ranska ja espanja. Työ toimistossa tehdään näillä kolmella kielellä. Toimiston henkilökunta tulee monista eri maista, joten tunnelma toimistossa on kansainvälinen. Toimistossa työskentelee noin 30 henkeä.

Partiokodit

WAGGGS omistaa neljä partiokotia:

Partiokodeissa järjestetään kansainvälistä toimintaa ympäri vuoden: kursseja, kokouksia, tutustumista paikalliseen kulttuuriin ja palveluprojekteja. Lippukunnat voivat pitää myös oman leirinsä partiokotien alueella. Lisäksi kodit toimivat partiohotelleina. Eri maiden partiotytöt voivat myös hakea töihin näihin partiokoteihin.

Suomalaisista

Tapahtumia

Toimielimet

Kannatusjäsenyys

Partiotyttöjen Maailmanliittoa voi tukea esimerksi Olave Baden-Powell Societyn kautta.

Lisätietoa

WAGGGS:n viralliset kotisivut http://www.wagggsworld.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Association_of_Girl_Guides_and_Girl_Scouts