The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Piiriuudistus 2006

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Yksi ensimmäisistä hahmotelmista uudeksi piirijaoksi

Suomen Partiolaisten partioneuvosto päätti kokouksessaan 17.8.2006, että silloisten 17 suomenkielisen partiopiirin tilalle muodostettaisiin kahdeksan uutta piiriä. Finlands Svenska Scouter (FiSSc) jatkaisi ruotsinkielistä partiotoimintaa. Näin siis piirien kokonaismäärä olisi puolittunut aikaisempaan verrattuna. Tämän marraskuussa kokoontunut jäsenkokous hyväksyi.

Uudet piirit -työryhmä oli esittänyt 31. heinäkuuta 2006 vieläkin tiukempaa mallia. Sen mukaan piirejä olisi ollut kuusi ja ne olisi perustettu kasvukeskusten Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Lahti ja Kuopio ympärille. Ajatus oli, että kukin uusi piiri olisi jäsenmäärältään riittävän suuri, jotta se kykenisi hoitamaan partiopiirille kuuluvat tehtävät. Jäsenmäärätavoite per piiri oli noin 5200 jäsentä.

Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, ei ainakaan yhdellä kerralla. Tällä hetkellä SP:llä on yksitoista partiopiiriä.

Piiriuudistuksessa syntyneet uudet partiopiirit

Toimintaansa entisellä nimellä ja toiminta-alueella jatkavat piirit

Liitossuunnitelmia

Uudistuksen aikana käytiin läpi useita erilaisia liitossuunnitelmia. Yksi näistä oli "Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan partiopiiri", keskuspaikkoinaan Lahti, Kouvola, Kotka ja Lappeenranta. Tämä suunnitelma kuitenkin raukesi Salpausselän Partiolaisten liittymiseen Hämeen Partiolaisten kanssa Hämeen Partiopiiriksi.