Pleissaus

PartioWikistä

Pleissaaminen eli pujonta on köyden "punomista" itsensä tai muiden köysien kanssa siten, että muodostuu pitävä tai kaunis yhteys. Pleissauksen ero solmuun on, että köysi on kudottu tietyllä mallilla ja tuota mallia voi hyödyntää pitävän siteen aikaansaamiseksi.

Pleissattu köysi

Pleissi eli pujos on solmua pitävämpi, sekä usein esteettisesti miellyttävämpi jota merimiesperinteessä ei sovi vähätellä. Pleissi on kiinteä osa köyttä, joten se on hankalampi purkaa kuin solmu.

Tyypit

Erilaisia pleissityyppejä ovat:

  • lyhytpujos, jolla yhdistetään kaksi köyttä toisiinsa
  • pitkäpujos, joka toimii samalla tavalla kuin lyhyempi versionsa, mutta on ohuempi ja vaatii enemmän köyttä.
  • silmäpujos jolla tehdään silmukka köyden päähän
  • kruunupujos eli päätepujos, köyden avoimen pään päättely luonnollisesti
  • köysirengas tehdään yhdestä pitkän köyden säikeestä. Yhdestä köydestä saa siis kolme köysirengasta. Sopii koristeeksi ja pannunaluseksi.

Pleissin teko

Mikäli köyden kaikki säikeet kiertävät yhteen suuntaan (jolloin pleissatut köydet kiertyvät pleissatessa luonnollisesti vastakkaiseen suuntaan), pleissataan säikeitä täsmälleen vastakkaisessa kulmassa köyden säikeisiin nähden. Pleissattavia säikeitä ei pidä yrittää viedä suoraan köyden suuntaisesti, vaan pienessä kulmassa.

Mikäli köysi on esim. 4x2-säikeistä tai muuta parillista köyttä, jossa säikeet eivät kierry ympäri vaan ristikkäin, pleissataan säikeet niin, että samaan suuntaan kiertyneet säikeet pleissataan kiinni toisiin samaan suuntaan kiertyviin säikeisiin. Ts. jos neljästä tuplasäikeestä kaksi kiertyy vastapäivään ja kaksi myötäpäivään, pleissataan myötäpäivään kiertyvät kiinni köyden toisiin myötäpäivään kiertyviin ja vastapäivään kiertyvät vastapäivään kiertyviin.

Aiheesta muualla