Pohjanmaan Partiolaiset

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Perustiedot
Perustettu: 29. syyskuuta 2007
Jäsenmäärä: Yli 5000 (24.2.2024) henkilöä
Lippukuntia: 79 kappaletta
Lyhenne: PP
Toiminta-alue
Pohjanmaan, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Toimipaikat
Toimisto: Oulu, Vaasa, Seinäjoki
Piirinjohtaja: Taneli Salonen
Lehti: Pohjan Puhuri
WWW-sivut
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Merkki
Pohjanmaan partiolaiset.png

Pohjanmaan Partiolaiset toimii Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien alueella, Pohjanlahden rannikolta Kuusamon ja Koillismaan vaaroille ja tuntureille. Piirinjohtajana toimii Taneli Salonen ja varajohtajana Matti Ala-Hynnilä.

Historiaa

Pohjanmaan Partiolaiset perustettiin lauantaina 29. syyskuuta 2007 Kokkolassa ja hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 2. marraskuuta 2007. Piirin muodostivat lippukunnat, jotka olivat olleet jäseninä Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:ssä, Keski-Pohjanmaan Partiolaiset ry:ssä ja Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri ry:ssä.

Pohjanmaan Partiolaiset ry on ollut Suomen Partiolaisten jäsen 1. tammikuuta 2008 lähtien.


Piirin huuto

 Lakeuksilta vaaroille,
 rannikoilta aavoille.
 Jylhät metsät, pellot, joet,
 leirit, retket täällä koet.
 Myötätuuli puhaltaa,
 täältä tulee Pohjanmaa!

Ryhmät ja jaostot

Pääartikkeli: Pohjanmaan Partiolaiset/Ryhmät

Piiriorganisaatiossa toimii useita ryhmiä ja jaostoja, jotka vastaavat piirin palvelutoiminnasta. Ryhmiä ja jaostoja on vuosien varrella perustettu ja lakkautettu tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti ne noudattavat yhtenevien toiminnanalojen mallia.

Tällä hetkellä piirissä toimivat ryhmät ja jaostot:

 • Alueryhmä
  Valmentajajaosto
  Aikuisjaosto
 • Ansiomerkkitoimikunta
 • Kasvuryhmä
  Moninaisuusjaosto
 • Koulutusryhmä
  Partionjohtaja-jatkokoulutusjaosto
  Luotsikoulutusjaosto
  Ikäkausikoulutusjaosto
  Partionjohtajaperuskoulutusjaosto
 • Ohjelmaryhmä
  Perhepartiojaosto
  Kansainvälisyysjaosto
  Erätaitojaosto
  Ensiapujaosto
  Meripartiojaosto
  Kilpailujaosto
 • Projektiryhmä
  Huoltojaosto
  Muonitusjaosto
  Turvallisuusjaosto
 • Viestintäryhmä
  Kuvausjaosto
  Somejaosto
 • Yhteiskuntasuhteiden ryhmä
  Kirkkosuhdejaosto

Alueet

Pääartikkeli: Pohjanmaan Partiolaiset/Alueet

Pohjanmaan Partiolaisten alue on jaettu kymmeneen alueeseen.

Piirin aluejako

 • Alue 1 - Voihkasu
 • Alue 2 - Pahki
 • Alue 3 - Pönkkä
 • Alue 4 - Valakia
 • Alue 5 - Pöhinä
 • Alue 6 - Moomma
 • Alue 7 - Priima
 • Alue 8 - Följy
 • Alue 9 - Ylihyvä
 • Alue 10 - Kranni

Alueyhdistykset

Piirin alueiden rinnalle on perustettu itsenäisiä alueyhdistyksiä. Ne ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on tyypillisesti yhdistysten jäsenten yhteisten tapahtumien tuottaminen.

Pohjanmaan Partiolaisten alueella toimii seuraavat alueyhdistykset:

Viestintä

Piiri julkaisee lehteä nimeltä Pohjan Puhuri. WWW-sivut ovat osoitteessa http://www.pohjanmaa.partio.fi.

Lisäksi piirissä toimii viestintäryhmä joka tuottaa sisältöä mm. Piirin sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille.

Facebook. Facebook-sivut ovat osoitteessa https://www.facebook.com/pohjanmaan.partiolaiset.

Instagram. Instagram-profiili ovat osoitteessa https://www.instagram.com/pohjanmaapartio.

Jaettavat tunnustukset

Ansiomerkit

Pääartikkeli: Pohjanmaan Partiolaiset/Ansiomerkit

Piirillä on oma ansiomerkkijärjestelmänsä. Järjestelmä on otettu käyttöön keväällä 2010.

Pohjanmaan Toimiva Partiojohtaja

Piirihallitus valitsee vuosittain kaksi partiojohtajaa, naisen ja miehen, "Pohjanmaan Toimiviksi Partiojohtajiksi". Nämä asetetaan piirin ehdokkaiksi Partiosäätiön vuosittain toteuttamaan Toimiva partiojohtaja-valintaan. Valinnan kriteerit piirin valinnassa ovat samat kuin valtakunnallisessakin: aktiivinen toiminta omassa lippukunnassa, toimiminen johtajatehtävissä vähintään viisi vuotta, partiojohtajien peruskurssin käyminen, partiojohtajavaltakirja, myönteinen asenne partiotoimintaan sekä piiri- että valtakunnan tasolla ja alle 30 vuoden ikä.

Pohjanmaan Toimiviksi Partiojohtajiksi on vuosien varrella valittu seuraavat partiojohtajat:

2009 Tiina Nokela(*, Haapaveden Salopartio ja Eetu Marjakangas, Pohjan Veikot
2010 Piia Seppälä, Kurikan Korvenkävijät ja Antti "Myntti" Kivilahti, Toimarit
2011 Elina Viiperi, Kaustisen Kallionkoluajat ja Timo Tuovinen, Samposet
2012 Teija Valkeinen, Härmän Tähystäjät ja Mika Laurila, Kiimingin Virkut
2013 Laura Korppinen, Oulun Valppaat ja Janne Seppänen, Oulun Metsänkävijät
2014 Viivi-Lotta "Emppu" Kivilahti, Koskiveikot ja Pekka Väkiparta, Härmän Tähystäjät
2015 Anniina Mustikkamaa, Simpsiön Siskot ja Jani Yli-Kantola, Eräkurjet ja Koskiveikot
2016 Kaisa Salmu, Hanhikiven Kiertäjät ja Juuso Heinänen, Putaan Vilkkaat
2017 Satu Kivelä, Kokko-Pojat ja Henri Korkeaniemi(*, Ilkan Partiolaiset
2018 Satu Salo-Jouppila, Ilkan Partiolaiset ja Jari Nieminen, Härmän Tähystäjät
2019 Tiia Tuhkasaari, Markki-Partio ja Timo Vehkaoja, Kiimingin Virkut
2020 Emmi Turpeinen, Samposet ja Antti Karppi, Vaasan Metsäveikot
2021 Sara Mäki-Latvala, Ilkan Partiolaiset ja Taneli Salonen, Halkokariset
2023 Juulia Tavasti, Limingan Niittykätpät ja Juho Kivelä, Samposet
2024 Kaisa Hautala, Kauhajoen Kytöveikot ja Antti Siro, Ilkan Partiolaiset

*) valittiin myös valtakunnalliseksi Toimivaksi Partiojohtajaksi.

Pikkukuksa

Pikkukuksa voidaan jakaa ansiokkaasta toiminnasta piirin suurtapahtuman johtajana.

vuosi nro saaja
2015 9 Saija Kivelä Kannuksen Korvenkävijät Tuisku 2015- tapahtumajohtajuudesta
2017 10 Jaana Eskola Kannuksen Korvenkävijät Myötäpäivät 2017- tapahtumajohtajuudesta
2018 11 Satu Salo-Jouppila Ilkan Partiolaiset Tempus18- tapahtumajohtajuudesta
2018 12 Saara Pajunpää Pohjolan Pirteät Tempus18- tapahtumajohtajuudesta
2019 13 Sini Liukkonen Kokko-Pojat Eksymä 2019- tapahtumajohtajuudesta
2019 14 Antti Takalo Halkokariset Eksymä 2019- tapahtumajohtajuudesta
2022 15 2022 16 2022 17

Tuuletus

Tuuletus-kiertopalkinto

Tuuletus on vuosittain jaettava tunnustus. Sen jakamisesta päättää piirinjohtaja kuultuaan ensin piirihallitusta sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan tahoja. Ehdotuksen Tuuletuksen saajaksi voi tehdä kuka tahansa ja ehdotukset tulee toimittaa piirinjohtajalle. Tuuletus voidaan myöntää taholle, joka on toiminnallaan edistänyt partiotoimintaa Pohjanmaan Partiolaiset ry:n alueella tai joka on toiminnallaan edesauttanut Pohjanmaan Partiolaiset ry:n toimintaa.[1]

Tuuletus on jaettu vuosien varrella seuraavasti:

2009 Pohjan Puhurin toimituskunta
2010 Piirin Staabinjohtajaneuvosto
2011 Adventtikalenterikampanja 2010 (ensimmäinen Tuuletus piirin organisaation ulkopuolelle)
2012 Pohjanmaan Partiolaisten erätaitojaosto
2013 Mainiota Menoa- projektin maskotin suunnitelijat (ensimmäinen Tuuletus yksityishenkilöille)
2014 Piirin Alue 5 (ensimmäinen piirin alueelle myönnetty Tuuletus)
2015 "Tuiskuntekijät", piiritalvileiri Tuiskun staabi (ensimmäinen projektiorganisaation saama Tuuletus)
2016 Ev.lut. seurakunnat partion tukijoina (ensimmäinen partion ulkopuolinen julkisyhteisö)
2017 Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät (ensimmäinen lippukunnalle luovutettu Tuuletus)
2018 Piirin YSP-toiminta
2019 Viking 2019- vaelluksen johtajat Kati Korpi-Kaija (Jurvan Saloveikot) ja Saila Suominen (Samposet)
2020 Piirin kasvuryhmä.
2021 Piirin alueryhmän tuottama Exit- paketti
2022 Piirin projektiryhmä. Hileen ja Kierikin viemisestä kunniakkaasti maaliin koronasta ja muista vastatuulista huolimatta
2023
2024

Myötätuuli

Myötätuuli on vuosittain piirin kevätkokouksessa jaettava tunnustus. Sitä on jaettu keväästä 2011 alkaen lippukunnalle, joka on edellisenä vuonna ollut aktiivisimmin mukana SP:n tapahtumassa. Jos sopivaa tapahtumaa ei ole ollut, valitaan aktiivisuut piirin tapahtumaan osallistumisen perusteella.

2011 Himangan Nuotioveljet
2012 Muhoksen Metsänkävijät
2013 Samposet
2014 Pohjolan Pirteät
2015 Vähänkyrön Eränkävijät
2016 Merituuli
2017 Pohjan Veikot
2018 Kurikan Korvenkävijät
2019 Viessojat
2022 Limingan Niittykärpät
2023 Pohjan Veikot
2024

Jussin Lankku - toimintakilpailu

Pohjanmaan Partiolaisten Toimintakilpailu käydään kaikkien piirin lippukuntien kesken. Kilpailussa lippukunnat keräävät pisteitä osallistumalla piirin tapahtumiin tai siten, että lippukunnan jäsen toimii piirin, lippukuntajoukon tai alueen järjestämän tapahtuman johtajana. Kilpailu julistetaan kilpailuvuotta edeltävän vuoden syyskokouksessa ja sen voittaja julistetaan kilpailuvuotta seuraavan vuoden kevätkokouksessa. Palkintona on kiinnitys eli laatta ikuisesti kiertävään kiertopalkintoon. Toimintakilpailu julistettiin ensimmäisen kerran syyskokouksessa 2016. Kilpailun säännöissä on saatu vaikutteita muiden partiopiirien vastaavista kilpailusta.

Kiertopalkinto on tehty Ammattiopisto Luovin puualan opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä keväällä 2018.

Ikuisesti kiertävä kiertopalkinto, "Jussin Lankku", on nimetty alkuvuodesta 2018 edesmenneen Juhani "Jussi" Lareksen mukaan. Palkinto luovutetaan kilpauluvuotta seuraavassa kevätkokouksessa.

2018 Pohjolan Pirteät
2019 Samposet
2020 Ilkan Partiolaiset
2021 Pohjan Veikot
2022 Ilkan Partiolaiset (2.)
2023 Limingan Niittykärpät
2024

Toimisto

Pohjanmaan Partiolaisilla on yksi partiotoimisto, jonka kolme toimipaikkaa sijaitsevat Oulussa, Vaasassa ja Seinäjoella. Toimistossa työskentelee yhteensä neljä toimihenkilöä.

Toimipaikkojen yhteystiedot ovat:

 • Oulu: Hallituskatu 35 A 5, 90100 Oulu.
 • Vaasa: Rauhankatu 8, 65100 Vaasa.
 • Seinäjoki: Seuralantie 5, huone 318 (3. krs) 60220 Seinäjoki.

Puhelinvaihde 044 716 9300 (vain puhelut)

Sähköposti toimisto.pohjanmaa@partio.fi

Luettelo Pohjanmaan Partiolaisten piirinjohtajista ja piirin varajohtajista

Pääartikkeli: Pohjanmaan Partiolaiset/Hallitus
  piirinjohtaja piirin varajohtaja
2007 Petteri Juusola, Pohjan Veikot Merja Heikkilä, Vetelin Koskenkävijät
2008
2009 Leena Kivikangas, Het-Partio Laura Ritola, Pohjolan Pirteät
2010
2011 Laura Ritola Jari "Huhtis" Huhtakallio, Tyrnävän Mustavarikset
2012 Heli Nygård, Viessojat
2013 Heli Nygård Antti "Aake" Kerola, Toimarit
2014 Antti "Aake" Kerola Elina Viiperi, Kaustisen Kallionkoluajat
2015 Antti "Aake" Kerola Elina Viiperi
2016
2017 Saija Kivelä, Samposet Tiia Tuhkasaari, Markki-Partio
2018
2019 Saija Kivelä Pekka Väkiparta, Vainion Vesat
2020
2021 Timo Valtanen, Pohjolan Pirteät Taneli Salonen, Halkokariset
2022
2023 Taneli Salonen, Halkokariset Matti Ala-Hynnilä, Vaasan Metsäveikot
2024
2025
2026

Pohjanmaan Partiolaisten partioneuvokset ja varaneuvokset

Pääartikkeli: Pohjanmaan Partiolaiset/Partioneuvokset

Partioneuvostossa on kaksi jäsentä edustamassa Pohjanmaan Partiolaisia.


 • 2017-2018 Saija Kivelä ja Arttu Tanner. Varaneuvoksina toimivat Tiia Tuhkasaari, Harri Kastell, Satu Salo-Jouppila ja Ville Yrjänä.
 • 2023-2024 Taneli Salonen ja Juulia Tavasti

Piirin tapahtumia

Luettelo Pohjanmaan Partiolaisten piirileireistä

Luettelo Pohjanmaan Partiolaisten muista tapahtumista

Piirin vuotuisia tapahtumia

Katso myös

Viitteet

Pohjanmaan partiolaiset.png
Seuraaja:
Toistaiseksi voimassa

Pohjanmaan Partiolaiset

Pohjanmaan partiolaiset.png

Ansiomerkit | Kilpailut | Lehti | Piirileirit | Tukisäätiö

Alueet

Alue 1 Vohkasu | Alue 2 Pahki | Alue 3 Pönkkä | Alue 4 Valakia | Alue 5 Pöhinä | Alue 6 Moomma | Alue 7 Priima | Alue 8 Följy | Alue 9 Ylihyvä | Alue 10 Kranni

Aluejärjestöt

Oulun Partiolaiset ry, Vaasan seudun Partiolaiset ry

Lippukunnat

Ahjopartio | Alavuden Eräveikot | Eräkurjet | Evipartio | Haapajärven Eräpartio | Haapaveden Salopartio | Halsuan Suohaukat | Halkokariset | Hanhikiven Kiertäjät | Het-partio | Himangan Nuotioveljet | Härmän Tähystäjät | Ilkan Partiolaiset | Illinkiertäjät | Jurvan Saloveikot | Kannuksen Korvenkävijät | Karinkoluajat | Kauhajoen Kytöveikot | Kauhavan Erä-Versot | Kaustisen Kallionkoluajat | Kelopojat | Keskipisteen Kairankävijät | Kiimingin Virkut | Kokkopartio | Kokko-Pojat | Koskenkotkat | Koskiveikot | Kuortaneen Kuismat | Kurikan Korvenkävijät | Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot | Käylän Kiehiset | Lakeuden Eräpartio | Lakeuden Haukat | Lakeuden Kärpät | Lakeuden Vartijat | Lapuan Kelo-Versot | Limingan Niittykärpät | Liungilan Eränkävijät | Lohtajan Teiskuveljet | Maalahden Muurahaiset | Markki-Partio | Merituuli | Muhoksen Metsänkävijät | Nivalan Partio | Oulun Metsänkävijät | Oulun Pihka-Versot | Oulun Suuntaveljet | Oulun Valppaat | Oulunsalon Norret | Parran Haltiat | Pateniemen Polunpolkijat | Peräseinäjoen Susipartio | Pohjan Ilves | Pohjan Veikot | Pohjolan Pirteät | Putaan Vilkkaat | Pyhännän Kairankotkat | Reisjärven Hongankolistajat | Salmen Samoajat | Samposet | Sarka-Versot | Sievin Samoojat | Simpsiön Karhut | Simpsiön Siskot | Soinin Suopöllöt | SOOPA | Suomi-Weikot | Suomuuraimet ja Sutipurikat | Suotarpojat | Tasangon Talvikit | Tervapartio | Tervastuli | Toimarit | Tyrnävän Mustavarikset | Vaasan Metsäveikot | Vaasan Partiotytöt | Vaasan Siniset Partiopojat | Vaasan Siniset Partiotytöt | Valkeavuoren Urasiskot ja -veljet | Vetelin Koskenkävijät | Viessojat | Vihannin Vehkat | Vimpelin Villikehrät | Vääräjoen Vartijat | Ylihärmän Partiolaiset | Ähtärin Eräveikot

Lippukuntaluettelo
Eräveijarit | Haapaversot |Isojoen Metsätorrooset | Karin Katajaiset | Kokkolan Suuntaveljet | Kokkolan Vaeltajat | Kokko-Tytöt | Kristiinan Havukat | Kuivaniemen Norpat | Kälviän Metsäveikot | Laihian Eräpojat ja Tytöt | Lehtimäen Lumikurjet | Lestijärven Lepakot | Merijärven Tervanpolttajat | Perhon Pilvenveikot | Pohjan Kärpät | Pudasjärven Mesikämmenet | Raahen Teräs-Versot | Raudaskylän Ristilukit | Ruukin Samoojat | Rämeen Rämpijät | Saloisten Sirkat ja Sudet | Selkämeren Sudet | Siikasavon Samoojat | Toho-Taivaltajat | Tulikokot | Ullavan Eräpojat | Vainion Vesat | Vihannin Jängertäjät | Vähänkyrön Eränkävijät | Yli-Iin Revontulet | Ylikiimingin Jänkävartiot

Piirin alueella olevat lippukunnat, jotka eivät ole piirin jäseniä tai sen lippukuntalistalla
Tuiran Kotkanpojat