The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Puheenjohtaja

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partiossa puheenjohtaja on usein yhtä kuin lippukunnanjohtaja. Muita partion puheenjohtajia ovat mm. partioneuvoston puheenjohtaja, Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtaja, valiokuntien puheenjohtajat ja partiopiirien ryhmien puheenjohtajat. Ennen SP:n perustamista partioliittojen puheenjohtajia kutsuttiin nimellä ylijohtaja.

Yhdistyslain mukaan jokaisella yhdistyksellä tulee olla hallitus (partiossa usein nimellä johtajaneuvosto) ja hallituksella pitää olla täysi-ikäinen puheenjohtaja. Puheenjohtajan sijaisena toimii usein varapuheenjohtaja. Partiolippukunnan varapuheenjohtajaa kutsutaan yleensä lippukunnanjohtajan apulaiseksi.

Kokouksessa valitaan myös usein erikseen puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtaja johtaa kokousta: avaa asian käsittelyn, jakaa puheenvuorot ja päättää asian käsittelyn. Puheenjohtajan tehtävänä ei ole varsinaisesti tehdä päätöksiä muutenkuin yhtenä kokoukseen osallistuvana. Äänestystilanteissa puheenjohtajan asema on kuitenkin merkityksellinen. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#L5P27).

Hyvä hallintotapa edellyttää, että päätettäessä hallituksen vastuuvapaudesta yhdistyksen kevätkokouksessa tai vuosikokouksessa kokouksen puheenjohtajana toimii joku muu kuin hallituksen puheenjohtaja tai jäsen.

Puheenjohtajan ulkoisena tunnusmerkkinä voi olla esimerkiksi puheenjohtajan nuija.