Puheenjohtaja

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Puheenjohtaja tarkoittaa kokousta johtavaa henkilöä. Puheenjohtajalla voidaan tarkoittaa myös hallituksen puheenjohtajaa. Partiossa puheenjohtajapestejä ovat myös esimerkiksi partioneuvoston puheenjohtaja, Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtaja, valiokuntien puheenjohtaja ja partiopiirien ryhmän puheenjohtaja.

Yhdistyksen kokouksessa valitaan usein erikseen puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtaja johtaa kokousta: avaa asian käsittelyn, jakaa puheenvuorot ja päättää asian käsittelyn. Puheenjohtajan tehtävänä ei ole varsinaisesti tehdä päätöksiä muuten kuin yhtenä kokoukseen osallistuvana. Äänestystilanteissa puheenjohtajan asema on kuitenkin merkityksellinen. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee muissa päätösasioissa paitsi vaalissa (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#L5P27).

Hyvä hallintotapa edellyttää, että päätettäessä hallituksen vastuuvapaudesta yhdistyksen kevätkokouksessa tai vuosikokouksessa kokouksen puheenjohtajana toimii joku muu kuin hallituksen puheenjohtaja tai jäsen.

Puheenjohtajan ulkoisena tunnusmerkkinä voi olla esimerkiksi puheenjohtajan nuija.