Rauhanrakentaja

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Gifts for Peace on Partioliikkeen Maailmanjärjestön jäsenjärjestöjen yhteinen rauhanhanke, jolla juhlistettiin partioliikkeen juhlavuotta 2007. Tarkoituksena oli, että kaikki maailman partiojärjestöt toteutta­vat oman, vähintään vuoden kestävän rauhaa edistävän hankkeensa, johon jokainen partiolainen voi osallistua. Hankkeet toteutettiin vuoden 2006 aikana.

Vuonna 2007 kansallisten hankkeiden tulokset kootaan ja niitä esitellään kussakin maassa sekä kansainvälisissä tapahtumissa kuten maailmanjamboreella. Juhlavuonna 2007 miljoonat partiolaiset maailmassa tietävät, kuinka he ovat edistäneet rauhaa partion 100-vuotisen taipaleen kunniaksi. Hankkeesta on sovittu WOSMin maailmankonferenssissa Thessalonikissa 2002.

Gifts for Peace -hankkeiden toiminta-alueet:

 1. Rauhanomaisemman maailman rakentaminen: rauha ja konfliktinratkaisu, sisältäen ongelmanratkaisu-, neuvottelu- ja sovittelutaidot
 2. Ennakkoluulojen vähentäminen: ennakkoluulojen ja stereotypioiden (kuten rasismi, uskonnolliset ennakkoluulot, sukupuolien väliset ennakkoluulot ja kiusaaminen) huomaaminen ja vähentäminen
 3. Solidaarisuuden edistäminen: solidaarisuus heikompiosaisia ryhmiä, kuten pakolaisia, turvapaikanhakijoita, katulapsia ja vähemmistöryhmiä, kohtaan


Rauhanrakentaja

Rauhanrakentaja - Fredsbyggaren on Suomen Partiolaisten Gifts for Peace -hanke.

Rauhanrakentajassa oli kolme vaihetta:

 • Perehtymisvaiheessa tutustuttiin rauhan eri ulottuvuuksiin ja suunniteltiin hankevaiheen toimintaa.
 • Hankevaiheessa osallistuttiin joko UNICEFin Karjalan lapset -hankkeeseen, tehtiin lippukunnan oma hanke tai osallistuttiin oman partiopiirin tai naapuripiirin kehitysyhteistyöhankkeeseen.
 • Koontivaiheessa arvioitiin hankkeen onnistumista sekä kerrottiin hankkeesta eteenpäin muille partiolaisille ja partion ulkopuolisille.


Rauha ja rauhankasvatus partiossa

Rauha ja rauhankasvatus ovat eräs partioliikkeen päämääristä. Lordi Baden-Powellin ajatuksissa partioliikkeen tuli pyrkiä maailmanlaajuiseen veljeyteen. Partiolaisen laki ja lupaus, laajalle levinneenä ja noudatettuna, johtaisivat kansojen välisten konfliktien loppumiseen. B-P:n mukaan partion tarkoituksena oli kasvattaa seuraavasta sukupolvesta parempia kansalaisia ja siten vaikuttaa maailman kehittymiseen rauhallisemmaksi ja yhteistyökykyisemmäksi paikaksi.

Partiolaisten maailmanjärjestöjen WOSMin ja WAGGGS:in yhteinen käsitys rauhasta sisältää seuraavat ulottuvuudet:

 • poliittinen ulottuvuus
 • henkilökohtainen ulottuvuus
 • ihmisten välinen ulottuvuus
 • kulttuurien välinen ulottuvuus
 • yhteiskunnallinen ulottuvuus
 • rauha ihmisen ja luonnon välillä.

Rauha ei siis ole vain sodan puuttumista. Rauhaa on myös esimerkiksi se, että elämme sovussa itsemme ja toistemme kanssa, rakennamme rauhaa ja ymmärrystä eri kulttuurien välille ja torjumme ennakkoluuloja, edistämme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä rakennamme rauhaa ihmisen ja luonnon välille.

Lue lisää