Rekisteröity yhdistys

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yhdistys, esimerkiksi lippukunta, voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona, jos se on rekisteröity. Tällaisia ovat esim. kiinteistön ostaminen. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

Rekisteröimätön yhdistys ei voi saada nimiinsä oikeuksia tai tehdä sitoumuksia eikä kantaa tai vastata oikeudessa. Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdystä toimesta aiheutuneesta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Yhdistykselle on perustamisen yhteydessä kirjoitettava säännöt. Yhdistyksen säännöt voidaan kirjoittaa itse tai käyttäen joko Suomen Partiolaisten tai Patentti- ja rekisterihallituksen mallisääntöjä. Mallisääntöjä käytettäessä rekisteröintimaksu on halvempi.

Ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi eli perusilmoitus on tehtävä kirjallisesti patentti-ja rekisterihallitukselle. Perusilmoituksessa on ilmoitettava yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajien täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus sekä mahdollinen nimenkirjoitusoikeutta koskeva rajoitus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika. Perusilmoitukseen on liitettävä yhdistyksen perustamiskirja ja säännöt. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan on allekirjoitettava ilmoitus ja vakuutettava, että ilmoituksessa mainitut tiedot ovat oikeat ja että nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia.

Kun yhdistys on merkitty rekisteriin, lisätään sen nimeen sanat "rekisteröity yhdistys" tai näiden sanojen lyhennys "ry" taikka, jos yhdistyksen säännöt ovat ruotsinkieliset, sanat "registrerad förening" tai niiden lyhennys "rf". Jos yhdistyksellä on sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen nimi, sanottu merkintä lisätään sen suomenkieliseen nimeen suomenkielisenä ja ruotsinkieliseen nimeen ruotsinkielisenä. Jos yhdistyksellä on myös saamenkielinen nimi, lisätään tähän nimeen sanat "registrerejuvvon searv" tai niiden lyhennys "rs".

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä hallituksen puheenjohtajan (lippukunnassa lippukunnanjohtajan) ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on tehtävä rekisteriin ilmoitus eli muutosilmoitus, johon sääntöjä muutettaessa on liitettävä muutetut säännöt. Yhdistyksen sääntöjen ja nimenkirjoittajien muutokset tulevat voimaan, kun ne on merkitty rekisteriin.

Lisätietoja ja lähde