Samoaja

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Samoajat)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Samoajat ovat uuden ohjelman mukaisesti 15–17-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat ovat 12–15-vuotiaita partiolaisia ja vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita partiolaisia.

Samoaja liikkuu ympäristöstään kiinnostuneena, tunnustellen eri maisemia ja maastoja. Samoaja on aktiivinen ja aatteellinen, etsivä ja energinen, kyseenalaistavakin. Biologinen kehitys alkaa jo tasoittua. Hän selviytyy itsenäisesti tilanteista ja kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä. Hän osaa jo opettaa muille, samalla kun haluaa kehittää itseään.

Toimintaa kuvaavat sanat: Omaa toimintaa! ja soveltaminen.

Kehitysvaihetta kuvaavat sanat:

 • Aatteellisuus
 • Aktiivisuus
 • Energisyys
 • Etsiminen
 • Kyseenalaistaminen, kapinointi

Termit ja symboliikka

Samoajien päätösmerkki, entinen vartiolaisten I luokan merkki

Samoajien väri on sammaleenvihreä. Samoaja pukeutuu partiopaitaan. Tytöt voivat käyttää myös partiomekkoa. Suoritettuaan aktiviteetin "Tervetuloa samoajaksi", samoaja saa partiopaidan oikeaan hihaan ikäkauden tunnusmerkin. Sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien päätösmerkit kiinnitetään vasempaan taskuun. Samoajaikäkauden päätösmerkki eli liljaleijona kiinnitetään vaeltajaikäkaudessa partiopaidan vasempaan taskuun.

Vartiot

Samoajalle on tärkeää ryhmäytyä samanmielisten kanssa. Lippukunta on samoajan omaa reviiriä, mutta partiopiirikin alkaa jo hahmottua.

Samoajat toimivat erillisryhmissä, joissa on 4–12 samoajaa. Ikäkausitoimintaa toteutetaan yhteisryhmässä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Lisäksi pidetään ikäkauden kokous 1–2 kuukauden välein; tämä voi olla myös esim. leiri, retki tai muu tapahtuma.

Johtaminen

Samoajien ryhmänjohtaja on vertaisjohtaja. Vertaisjohtaja johtaa kokoustilannetta. Hän myös vastaa toiminnasta kokonaisuutena: suunnittelee, arvioi ja ”johtaa projektin”. Mukana on myös ihmisten johtaminen: muiden huomioonottaminen.

Samoaja voi toimia myös tarpojien lähijohtajana ja halutessaan sudenpentujen johtajana.

Aikuiselta samoaja tarvitsee käytännön apua. Aikuinen luotsi tukee ryhmää tukemalla vertaisjohtajaa pestissään. Aikuinen voi toimia vertaisjohtajalle myös ns. idea- tai resurssipankkina ja tukea hyvin konkreettisesti ryhmän toimintaa. Hän voi osallistua ryhmän toimintaan tarvittaessa, mutta aikuisen ei tule johtaa samoajaryhmää. Aikuinen on vastuussa ryhmän toiminnasta, vaikkei hän osallistukaan säännöllisesti viikkotoimintaan.

Samoajan ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet

 • Samoaja oppii ottamaan oma-aloitteisesti vastuun itsestään ja ryhmästään.
 • Samoaja toimii aktiivisesti yhteisön ja elinympäristön hyväksi.
 • Samoaja tunnistaa ja ymmärtää erilaisia toimintatapoja ja näkemyksiä.

Ohjelman rakenne

Ohjelma koostuu neljästä puolen – yhden vuoden jaksosta. Joka jaksossa on nopeita (1-2 kokousta), keskipitkiä (<6 kk) ja pitkiä (>6 kk) aktiviteetteja. Samoajaohjelma kestää kolme vuotta.

Ohjelma koostuu pakollisista varusteista ja viidestä vapaavalintaisesta varustepaketista. Jokaiseen varustepakettiin sisältyy tietty määrä taskuja, jotka sisältävät 5-15 aktiviteettia. Vapaavalintaisten varustepakettien jokaisesta taskusta tulee tehdä vuosittain vähintään yksi aktiviteetti. Kunkin vuoden aikana tehdään siis vähintään 26 valinnaista aktiviteettia, joissa tehtävien pituudet vaihtelevat alle tunnin mittaisista nopeista tuokioista jopa puolen vuoden tai vuoden mittaisiin hankkeisiin tai projekteihin. Lisäksi samoaja tekee kaikki viisi taskua pakollisista varusteista kolmen vuoden aikana.

Tervetuloa samoajaksi ja ryhmänohjaajakoulutus toteutetaan ensimmäisen vuoden aikana. Johtamisaktiviteetit tehdään useimmiten toisena tai kolmantena samoajavuotena, jolloin samoaja johtaa joko omaa samoajavartiotaan tai tarpojavartiota luotsin tukemana. Samoajatapahtumaan ja partiotaitokilpailuihin vartio voi osallistua jokaisena samoajavuotena, kuitenkin vähintään kerran ikäkauden aikana.

Osana partiovarustepakettia on samoajaikäisille meripartiolaisille oma tasku, jonka nimi on försti. Meripartiolaiset tekevät försti-taskun aktiviteetit kokonaisuudessaan.

Kun toimintavuosi vaihtuu toiseen, samoajavartio pitää evästauon. Evästauolla arvioidaan mennyttä ja ideoidaan seuraavaa toimintavuotta. Evästauko on tärkeä osa suunnittelun ja ajanhallinnan oppimista, jota samoajat harjoittelevat ohjelmassaan.

Pakolliset varusteet

Vapaavalintaiset varustepaketit

 • Partiovarusteet
  • Oma Lippukunta Mansikka
  • Kolon ovet heiluvat
  • Försti
 • Kikkapakki
  • Leonardo da Vinci kalpenee
  • Kekkaamme ja hokaamme!
  • Näpit liekeissä
  • Karheat kourat
 • Päivittäisvarusteet
  • Setelit sukan varteen
  • Mallikansalainen
  • Tunkki ja pesukone
  • Auttava käsi
  • Suomi synnyinmaa
 • Omat varusteet
  • Lihat liikkeelle ja patti paikallaan
  • Mielenrauhaa
  • Ritarin rohkeudella
  • Ruoka porsaan kotiin ajaa
  • Omat mietteet
  • Pyhistä sanoista tekoihin
 • Metsävarusteet
  • Rakennusmestarin kintaat
  • Tästä syntyy leiri
  • Leirituunaus
  • Pysytään kartalla
  • Taivas kattona - sammal mattona
  • Eränkävijöiden supermies
  • Olmi, Kontiainen ja Kilkki
  • Luonto on vielä meidän
  • Tekoja pallomme hyväksi

Kun toimintavuosi vaihtuu toiseen, samoajavartio pitää evästauon. Evästauolla rakennetaan vuosittainen toimintasuunnitelma, jolloin yhdessä luotsin kanssa valitaan ryhmää kiinnostavat aktiviteetit ja suunnitellaan tulevaa toimintaa.

Julkaisut

Samoajille ja vaeltajille on muistikirja, joka sisältää syötteitä ja toimintaideoita. Ohjelman tukena on myös sähköisiä julkaisuja, ks. Partio-ohjelma. Samoajien johtajille on oma osio Johtajien kansiossa.

Ohjelmatapahtumat

Piiri järjestää vuosittain samoajille suunnatun piiritapahtuman. Piirin samoajatapahtumat laajentaa samoajien näkökulmaa lippukunnan ulkopuolella sekä antaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Toisaalta piirin tapahtumissa samoajille voidaan tarjota sellaista ohjelmaa, joka on lippukunnassa haastavaa toteuttaa. Samoajien pakollisiin varusteisiin kuuluu osallistuminen sekä partiotaitokilpailuihin että samoajatapahtumaan.

Valtakunnallinen samoajatapahtuma järjestetään joka kolmas vuosi. Tapahtumassa samoajilla on tilaisuus vahvistaa oman ryhmänsä yhteishenkeä ja samalla luoda uusia ystävyyssuhteita eri puolille maata. Vuonna 2009 valtakunnallinen samoajatapahtuma Explo 009 järjestettiin 13-15.11.2009 Jyväskylässä.

Piirin vastuulla olevia samoajien ohjelmatapahtumia ovat:

 • Samoajien piiritapahtuma, joka järjestetään vuosittain.
 • Samoajien ja vaeltajien leiri, jossa samoajat ovat leiriohjelman kohderyhmää ja vaeltajat johtavat ja toteuttavat leirin osana ohjelmaansa ja aikuisten tukemana (järjestetään joka kolmas vuosi).
 • Samoajille tulee tarjota mahdollisuus osallistua partiotaitokilpailuihin osana ohjelmaansa.

Valtakunnallisia samoajien ohjelmatapahtumia ovat:

 • Valtakunnallinen samoajatapahtuma, joka järjestetään joka kolmas vuosi.
 • Samoajien ja vaeltajien yhteiskunnallisten asioiden seminaari, joka järjestetään vuosittain.
 • Samoajat voivat halutessaan osallistua valtakunnallisiin partiotaitokilpailuihin.