Siansorkka

PartioWikistä
Siansorkka
Käyttö
Tyypillisin: Tavaran ripustaminen kaiteeseen tai pujoksen päätteleminen
Teho: 60%–75% köyden vetolujuudesta
Muut nimet
  • Vanha nimi "rakentajansolmu" ei liene enää käytössä
Eng: Clove hitch
Sv: Dubbelt halvslag
Erilaiset muunnokset
Kuvat
Valmiina
Siansorkka.jpg
Siansorkka vetosilmukalla

Käyttötarkoitus

Siansorkka on yksinkertainen, mutta monikäyttöinen solmu, jolla voi vaikkapa kiinnittää pienen veneen, ripustaa lepuuttajan tai kytkeä köyden pollariin, kaiteeseen taikka renkaaseen, kunhan veto kohdistuu kiinnityskohtaan yhdeksänkymmenen asteen kulmassa. Yksinkertaisuudella on kuitenkin haittapuolensa. Vedettäessä ympäri siansorkka saattaa aueta. Toisaalta se voi myös jumiutua märkänä.

Erityisen näppärä on tehdä siansorkka vetosilmukalla, jolloin solmun avaaminen helpottuu huomattavasti.

Solmiminen

  1. Vie köydenpätkä paalun ympäri kierteeksi ja jatka vetämällä köyden irtopää kiintopään yli.
  2. Vie irtopää vielä kerran paalun ympäri ja tee tämä toinen kierros samaan suuntaan kuin ensimmäinen.
  3. Pitäen köyttä yhdensuuntaisena ensimmäisen kierroksen kanssa, pujota irtopää toisen kierroksen ali. Kiristä solmu vetämällä irtopäästä ja kiintopäästä.

Toinen tapa solmia

Siansorkan voi tehdä nopeasti, jos köyteen ei kohdistu kuormitusta sitä solmittaessa. Tällä tavalla sorkan voi pujottaa paalun päästä alas tai avattuna odottavaan ruuvilukittavaan karbiini hakaan.

  1. Tee kaksi lähekkäistä polvea. Kunkin polven päällimmäisen säikeen tulee olla kunkin kierroksen oikean puoleinen säie.
  2. Pitäen polvia eri käsissä aseta oikeanpuoleinen polvi vasemmanpuoleisen polven päälle.
  3. Pujota polvet paalun päähän. Kiristä solmu paalun ympärille vetämällä köyden molemmista päistä.

Tarina

Käärme kiersi puun ja näki toisen käärmeen. "Minäpä lämmitän tuota käärmettä", ajatteli käärme, ja luikerti käärmeen ylitse. Käärme kiersi taas puun ja näki jälleen käärmeen. "Nyt on kyllä tuon käärmeen vuoro lämmittää minua", ajatellen luikerteli toisen käärmeen alitse.

Historia

Eräässä vanhassa kertomuksessa viitattiin tähän sorkkaan nimellä rakentajansolmu. William Falconer saattoi olla ensimmäinen, joka nimitti sitä siansorkaksi kirjassaan Universal Dictionary of the Marine (1769). Laivan kannella sitä käytettiin vanttien ja väylinkien muodostamissa "köysitikkaissa", joita pitkin merimiehet aikoinaan kapusivat raakapuille.

Lähteet

  • Des Pawson: Solmut ISBN 951-20-5646-4
  • Geoffrey Budworth: Kaiken maailman solmut ISBN 951-0-23599-7