Partiomenetelmä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partiomenetelmäksi kutsutaan partiotoiminnassa käytettävien kasvatuskeinojen kokonaisuutta. Partiomenetelmä vastaa kysymykseen "miten partiossa päästään päämäärään" ja partiojohtajan työväline toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

Partiomenetelmä kuvaa sitä mikä tekee partiosta partion. Yleisesti partiotoiminnassa käytettyjä kasvatuskeinoja ja -välineitä, kuten toimintaa ryhmissä ja luonnonympäristössä, hyödynnetään muissakin järjestöissä, mutta partiomenetelmän kokonaisuus on ominainen partiotoiminnalle.


Suomen Partiolaisten partiomenetelmät

Suomen Partiolaisten partiomenetelmä pohjautuu WAGGGS:n ja WOSM:n julkaisemiin partiomenetelmäkuvauksiin.

Ohjelmauudistus 2010

Suomen Partiolaisten partiomenetelmän kuvaus uudistettiin Ohjelmauudistus 2010 -projektin yhteydessä. Partiomenetelmä esitetään keinoksi, jolla päästään projektin yhteydessä tarkennettuihin kasvatustavoitteisiin.

Partiomenetelmä uusi.jpg

Menetelmän osat

 • Sitoutuminen partion arvoihin

Partiolaisen lupaus, laki, ihanteet ja tunnus kuvaavat partion arvoja. Niiden kautta partiolainen sitoutuu partion arvoihin.

Partiosymboliikkaan kuuluu toimintatapoja, sisältöjä ja esineitä, joilla on yhteisesti ymmärretty merkitys. Symboliikalla liitetään lapset ja nuoret omaan ryhmään, lippukuntaan sekä maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen.

 • Nousujohteisuus

Jokainen yksilö saa partiossa sopivan haasteellisia tehtäviä. Ikäkauteen sopiva ohjelma auttaa kasvamaan.

 • Vartiojärjestelmä

Partiossa toimitaan vertaisryhmissä, joissa päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta. Näissä pienryhmissä lapsi ja nuori kasvaa toimimaan ryhmän jäsenenä.

 • Tekemällä oppiminen

Tekemällä oppiminen on lapsen ja nuoren luonnollinen tapa oppia. Partiossa opitaan kokemisen ja tekemisen kautta.

 • Aikuinen tuki

Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset toimivat yhdessä. Aikuinen on tukemassa lapsen ja nuoren kasvua, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 • Päivän hyvä työ

Partiossa lapsi ja nuori kasvaa ottamaan vastuuta itsestä ja muista. Toisten hyvinvointiin tähtäävä toiminta palvelee yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä.

 • Toiminta luonnossa

Partiossa lapsi ja nuori toimii luonnossa. Luonto on elämyksellinen toiminta- ja oppimisympäristö.


Aiemmat partiomenetelmän kuvaukset

Ennen Ohjelmauudistus 2010 -projektin myötä julkaistua partiomenetelmäkuvausta oli käytössä partiotoiminan ydinasiat ja ominaispiirteet kuvaava malli.

Partiomenetelmä.jpg

Partiomenetelmän ominaispiirteet ovat

 • Tekemällä oppiminen
 • Toiminta luonnossa
 • Elämykset ja seikkailut
 • Henkilökohtainen kehitys sekä
 • Yhdessä päättäminen.

Partion ydinasioita ovat