Suomen Metsänkävijät/Historia/1920-luku

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Metsänkävijät erosivat Suomen Partioliitosta 1920 aatteellisista, lähinnä partiolakiin ja -lupaukseen liittyvistä, syistä. Vainio ajoi myös partiopoikien ja -tyttöjen erottamista eri liittoihin. Hän kirjoitti 1920 Partiolaisen Jäsen- Ja Merkintäkirjan, jossa oli kirjattuna SPL:n virallinen partiolupaus, jossa velvoitettiin ”parhaan kykynsä mukaan täyttämään velvollisuutensa Jumalaa ja isänmaata kohtaan”. Kirjassa on mainittu myös toinen muoto: vakuutus, jossa Jumala ja isänmaa oli jätetty pois. Tätä muotoa käyttivät muutamat järjestöt. Partiolupauksessa kehotettiin ”tottelemaan partiolakia”, kun taas vakuutuksessa partiolakia tuli seurata ”parhaan kykynsä mukaan”. Roomalaiskatolisena Vainio ei halunnut tuoda uskonasioita juurikaan esille.

Vainiolla oli suomalaisessa partioliikkeessä paljon vaikutusvaltaa ja se lisääntyi 1923, kun hän julkaisi Partiopoikain käsikirjan. Tämä kirja oli partio-ohjelman perustana monta vuosikymmentä ja siitä otettiin uusintapainos vielä 1950-luvullakin.

1925 metsänkävijät palasivat takaisin liittoon, kun perustettiin Suomalainen Partiopoikaliitto (SPPL) ja Suomalainen Partiotyttöliitto (SPTL). Näiden kahden vähäistä yhteistyötä koordinoi SPL yhteisenä kattojärjestönä. Voidaan olettaa, että jako tyttöihin ja poikiin oli Vainiolle tärkeämpää kuin lupausasia, koska tämän jälkeen vapaamuotoisempaa vakuutusta ei enää vaadittu.

Viipurin Metsänkävijät

Tullinhoitajana toiminut Ilmari Vainio oli muuttanut vuonna 1921 Viipuriin ja otti hoiviinsa nuoren viipurilaisen johtajapolven kasvattamisen. Siitä virisi uuden kukoistuksen aika ja suuren innostuksen vallassa järjestön nimi vaihdettiin Viipurin Metsänkävijöiksi, joka omana veljesjoukkonaan liittyi Suomen Metsänkävijäin liittoon. Lippukunnanjohtajana toimi niihin aikoihin vielä yläluokkalainen Erkki Karvinen.

Hämeenlinnan Metsänkävijät

Elokuun 30. päivä oli merkkipäivä Hämeenlinnan Partiopoikain historiassa. Tuona päivänä päättivät nimittäin pojat liittyä Suomen Metsänkävijäin liittoon:

"Tämä askel on osoituksena toiminnan pääsuunnasta ja sen kehityksestä, kun 1.1.1929 lukien virallisesti olemme Hämeenlinnan Metsänkävijöitä, on meidän muistettava entisen nimemme maine, joka on meille antanut mahdollisuuden tämän uuden nimen hankkimiseen ja velvoituksemme tätä uutta asemaamme kohtaan. Olkoon pyrkimyksemme osoittaa, että liittyessämme ´Mänkijöiden´ veljesliittoon, kykenemme myös esiintymään siinä partiomaisesti toimivana järjestönä."