Suomen Partioliitto - Finlands Scoutförbund

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Partioliitto - Finlands Scoutförbund
Perustiedot
Perustettu: 1917
Lakkautettu: 1919
Lyhenne: SPL - FSF
Tyyppi: Kansallinen keskusjärjestö
Kieli: suomi ja ruotsi
Johtohenkilöt
Verneri Louhivuori

Partiotoiminnan tultua uudelleen lailliseksi vuonna 1917 järjestettiin 27.28.5.1917 ensimmäiset valtakunnalliset partiopäivät, joiden aikana perustettiin Suomen Partioliitto - Finlands Scoutförbund. Liiton sisällä toimi kolme itsenäistä partioryhmittymää: Suomalainen ryhmä, Svenska Scoutbrigad ja kaksikielinen Vapaa ryhmä. Suomen Partioliitto - Finlands Scoutförbundin puheenjohtajana toimi koko sen toiminnan ajan Verneri Louhivuori. Liitto hajosi vuoden 1919 lopussa partiolain 10. pykälän aiheuttaman riidan takia. Liiton sisällä toimineet itsenäiset ryhmät perustivat omat liittonsa, nimiltään Suomen Partioliitto, Finlands Svenska Scoutbrigad ja Suomen Vapaa Partioryhmä. Uudet liitot jakautuivat vielä pari vuotta myöhemmin tyttö- ja poikaliittoihin.

Perustamiskokous

Perustamiskokoukseen saapuivat 61:n partiojärjestön edustajat, joista jokainen oli etukäteen ilmoittanut, mihin ryhmään hänen partiojärjestönsä kuuluisi. Suomalaiseen ryhmään oli ilmoittautunut 38 partiojärjestöä, Ruotsalaiseen ryhmään 17 partiojärjestöä ja Vapaaseen ryhmään 6 partiojärjestöä.

Ryhmät saivat yhden äänen jokaista alkavaa sataa jäsentä kohden. Suomalainen ryhmä sai 130 ääntä johtuen muun muassa siitä, että ryhmään kuului paljon isoja partiojärjestöjä, joilla oli useita satoja jäseniä. Ruotsalainen ryhmä sai 78 ääntä, ja koska Vapaassa ryhmässä Toimen Pojat olivat ainoa yli sadan jäsenen partiojärjestö, jäi vapaan ryhmän äänimäärä vaivaiseen seitsemään ääneen.

Ryhmien puheenjohtajat

Suomalainen ryhmä

Svenska Scoutbrigad

Vapaa ryhmä

Edeltäjä:

Kaikkien Suomalaisten Partiolaisten keskusliitto
19171919