The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Suomen Partiomuseosäätiön apuraha partiotutkimukseen

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Partiomuseosäätiö tukee lapsi- ja nuorisotyökulttuurin korkeakoulutasoisen tutkimustoiminnan edistämistä myöntämällä partiokulttuuriin liittyvän tutkielman, lopputyön tai Pro Gradun tekemistä varten apurahan partiotoimintaa tuntevalle opiskelijalle. Apurahan suuruus on 500 €.

Apuraha myönnetään:

  • henkilökohtaisena apurahana
  • kertasummana, kun tutkielma on kirjallisessa muodossa toimitettu apurahan myöntäjälle.

Suomen Partiomuseo voi julkaista tutkielman vuosikirjassaan.

Hakemuslomakkeita saa Suomen Partiomuseosta tai sen voi tulostaa SP:n nettisivuilta. Hakemus tulee toimittaa Yrjönpäivään mennessä osoitteella Suomen Partiomuseosäätiö rs., Suomen Partiomuseo – Finlands Scoutmuseum, Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku.