Symbolit

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Maamerkit ovat sovittuja symboleita

Graafisia symboleja käytetään, kun kuva kertoo asian ytimekkäämmin kuin sana. Symbolien ongelma on, että ne pitää pääsääntöisesti oppia ja silti niitä voidaan tulkita monilla eri tavoilla. Tiukimpien tulkintojen mukaan kaikki graafiset symbolit ovat sopimussidonnaisia.

Viestin välittäminen kuvalla on aina haastavaa. Symboliikka voi olla laajasti tiedossa tai vain pienen yhteisön sisäistä viestintää. Vain harvat kuvasymbolit leviävät niin, että ne ymmärretään maailmanlaajuisesti (esim. hätäuloskäynti, rauhanmerkki). Kenties vaikein yleismaailmallisesti kuvalla ilmaistava symboli on kielto.

Laajalle levinneitä ja paljon käytettyjä graafisia muotoja ovat mm. ympyrä, kolmio, pyörä, tähti, hakaristi, lilja (fleur-de-lis), manteli, spiraalit ja kahvaristi.

Värien assosiatiivisia ja symbolisia merkityksiä on paljon. Assosiatiiviset merkitykset (esim. punainen = aktiivinen) ymmärretään varsin universaalisti. Värin symboliikka voi perustua historiaan, kulttuuriin ja monenlaisiin muihin sopimuksiin, jotka voivat muuttua ajan myötä. Esimerkiksi suomalaisen morsiamen puvun väri oli aiemmin musta!

Teoriat taustalla

Semiotiikka

Semiotiikka on tiede, joka tarkastelee merkkejä, merkkijärjestelmiä sekä niiden tuottamista ja käyttöä. Merkkejä voivat olla esimerkiksi puhutut sanat, kirjaimet tai valokuvat. Semiotiikka on filosofista käsitteiden pyörittelyä ja siksi maallikolle paikoin vaikeatajuista.

Heraldiikka

Heraldiikka tarkoittaa vaakunatiedettä ja -taidetta ja sen säännöt ohjaavat lippujen suunnittelua. Vuosisatoja hiotuilla heraldiikan ohjeilla tunnuksesta tulee selkeä ja yksinkertainen. Heraldiikkaan tutustumalla sinulle selviää mm. miksi lipussa oleva karhu on hampaat irvessä.

Partion graafiset symbolit

Partioliikkeellä on omat kuvalliset tunnuksensa. Partiotunnukset ovat saaneet voimakkaasti vaikutteita armeijan tunnuksista, joilla on vuosisatoja pitkä historia.

WOSM:n Lilja

Kannattaa huomata, että "partiolilja" on universaalisti käytetyn fleur-de-lis:n yksi variaatio - eli samannäköinen lilja on monen muunkin asian symboli.

WAGGGS:n Kolmiapila

Suomen Partiolaisten tunnus

Symboliikka ristin päissä viittaa WOSM:n ja WAGGGS:n tunnuksiin eli partioliikkeen yleismaailmallisiin symboleihin. Risti puolestaan viittaa kristinuskoon.

Lippukuntien graafiset symbolit

Lippukunnan tärkein tunnus on lippu, jossa on yleensä kuvattu heraldiikan sääntöjen mukaisesti lippukunnan graafinen symboli. Usein symboli toistuu myös huivissa ja lippukuntatunnuksessa. Symbolia käytetään lippukunnan tapahtumamerkeissä, lehdissä, kotisivuilla ja viestinnässä. Lipussa olevan heraldisen kuvan lisäksi symbolista voi olla erilaisia variaatioita mm. logomaisempia esityksiä.

Aihe symboliin saadaan useimmiten lippukunnan nimestä, toiminta-alueen nimestä tai tunnuksista (esim. kunnan vaakuna). Monen lippukunnan symbolina on eläin tai kasvi, mikä viittaa suomalaiseen luontoon.

Värien valintaan voi vaikuttaa esim. aihe, kunnan vaakuna tai ihan vain suunnittelijan mieltymykset. Suosituimmat suomalaisten lippukuntien värit ovat sininen ja valkoinen.

Katso myös Luettelo lippukuntien symboleista.

Lähteet

  • Bruce-Mitford Miranda, Viestivät merkit & paljastavat symbolit. 1997.
  • Brusila Riitta, Teoksessa: Hatva Anja, Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu. 1998.
  • Hatva Anja, Kuvittaminen. 1993.
  • Modley Rudolf, Teoksessa: Sign, image & symbol. 1966.
  • Ota Yokio, Pictogram design. 1987.
  • Tarasti Eero, Johdatusta semiotiikkaan - Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. 1992.