Toimen Pojat/Päihdeohjelma

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Allaoleva teksti on Toimen Poikien päihdeohjelma. Tällaisen laatiminen tuli ajankohtaiseksi, kun kaupunki vaatikin yllättäen avustushakemuksen liitteeksi lippukunnan kannanottoa päihteisiin - vieläpä sellaista, joka luettelisi eri toimenpiteet, joilla päihteettömyyttä edistetään.


Päihdeohjelma

Päihteiden ja partiotoiminnan suhde Toimen Pojissa

Partio on nuorisotoimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa kunnon kansalaisia. Partiotoimintaa toteutettaessa sovelletaan partio-ohjelmaa, joka puolestaan pohjautuu partioaatteeseen. Terveet elämäntavat ovat merkittävä osa partion arvopohjaa, ja siten partiotoiminta on päihteetöntä. Partiolaisille tämä on itsestäänselvyys, johon kasvetaan vanhempien johtajien esimerkin kautta. Asiasta tiedotetaan myös vanhemmille vanhempainiltojen ja lippukunnan arkitiedotuksen yhteydessä.

Tupakointia tai nuuskan käyttöä ei aloiteta partiossa.

Tupakoinnin aloittaminen tapahtuu usein esimerkistä oppimisen kautta, siksi esim. lauman- ja vartionjohtajat ovat avainasemassa. Tämä ei tarkoita johtajan oman käytön peittämistä tai kieltämistä, vaan tilannetajun käyttämistä ja vastuunottamista nuorempien kanssa toimittaessa. Ihaillun partiojohtajan käytös saattaa muokata asenteita ja käyttäytymismalleja yllättävänkin paljon - johtaja voi tietämättään olla esimerkki myös pahassa. Alaikäisten tupakointiin lippukunnan kanta on yksiselitteisen kielteinen. Täysi-ikäisen johtajan tupakointiin ei toiminnassa laillisesti voida puuttua, mutta tupakoinnin määrää, aikaa ja paikkaa voidaan rajoittaa. Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa mm. sitä, että johtajien tupakointi leireillä ja retkillä tapahtuu vain sille osoitetussa paloturvallisessa paikassa, sivummalla keskeisiltä tapahtuma- ja kulkureiteiltä.

Alkoholia ei käytetä partiotilaisuuksissa.

Alkoholi ei kuulu isommille eikä pienemmille partioleireille, -retkille, -kisoihin, -kokouksiin, laavuille tai piirin tilaisuuksiin. Jokainen lippukunnassa toimiva johtaja tiedostaa, ettei partiotoiminnassa käytetä alkoholia, ja on myös valmis selittämään tämän lippukunnassa toimiville lapsille. Lippukunnan kämpillä tai leirialueella ei alkoholia käytetä: mikäli tällaista havaitaan, on välitön seuraus kämppien ja kaluston käyttökielto. Täysi-ikäisen partiojohtajan tulee olla myös vastuullinen omassa alkoholikäyttäytymisessään: hän on esimerkki myös ilman partiohuivia.

Huumeet eivät kuulu partioon.

Huumeet eivät kuulu partiotoimintaan millään toiminnan tasolla ja asenteemme on yksiselitteisen kielteinen. Huumeet ovat kuitenkin yhä väistämättömämpi osa yhteiskuntaamme ja normaalia sosiaalista elämää, joten johtajien on myös oltava valmiina perustelemaan lippukunnan kanta asiaan. Asioiden käsittelyssä on hyvä huomioida eri ikäkaudet ja välttää ylilyönti ja tunnepitoinen, kärjistävä dramatisointi. Mikäli lippukunnassa havaitaan huumeita käytetyn tapahtumissa tai kämpillä, on seurauksena kämppien ja kaluston käyttökielto asianomaisille ja hallitus ottaa vakavasti harkintaan kyseisen henkilön jatkamisen partiotoiminnassa.

Mikäli lippukunnassa toimivalla todetaan päihdeongelma, asiasta pyritään keskustelemaan hänen ja hänen mahdollisten huoltajiensa kanssa. Tarvittaessa voidaan myös tehdä lastensuojelulain 40§:n mukainen ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

Tämän kannanoton hyväksyi lippukunnan hallitus kokouksessaan 12.3.2007.