The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Muutokset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partiotoiminnasta vaikutteita saaneita nuorisojärjestöjä

325 merkkiä lisätty, 30. marraskuuta 2019 kello 20.10
kh, w, viitteiden korjausta
[[B-P|Robert Baden-Powell'inPowellin]] ajatukset ovat kiehtoneet paitsi partiotoimintaan syttyneitä myös muita nuorison parissa tehtävää työtä pohtineita henkilöitä. Tällä sivulla käydään lyhyesti läpi joitain näistä pohdinnoista syntyneistä järjestöistä.
Kansainvälinen partioliike on levinnyt kaiken kaikkiaan 216 maahan ja alueeseen maailman eri puolille. Kansainvälisellä tasolla on seitsemän organisaatioita, organisaatiota tehtävänään koordinoida kansallisten järjestöjen yhteistoimintaa. Näistä kaksi suurinta, '''[[WOSM]]''' (28 39 000 000 jäsentä) ja '''[[WAGGGS]]''' (10 000 000 jäsentä). Näiden lisäksi on '''Confédération Européenne de Scoutisme''' (30 ryhmää yhdeksässä Euroopan maassa), '''Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe''' (55 000 jäsentä) ja '''World Federation of Independent Scouts''' (30 000 jäsentä). Näiden ulkopuolella toimivia kattojärjestöjä ovat Ranskassa toimiva '''Éclaireurs Neutres de France''' (3 000 jäsentä).<REF ref name="wikipedia-nsaso">httphttps://en.wikipedia.org/wiki/Non-aligned_Scouting_and_Scout-like_organisations</REFref>
Kaikkien tässä mainittujen maailmanjärjestöjen piirissä toimivien lisäksi on partioryhmittymiä, jotka eivät kuulu mihinkään näistä mutta ovat kuitenkin, ainakin omasta näkökulmastaan, partiolaisia. WOSM:in ja WAGGGS:n alla toimivia partioryhmittymiä kutsutaan joissakin lähteissä nimellä "valtalinja" (''"aligned"''), niiden ulkopuolella olevia vastaavasti "[[Valtalinjan ulkopuoliset kansainväliset partion kattojärjestöt|valtalinjan ulkopuoliset]]" järjestöt (''"non aligned"''). Partioliikkeestä lähtöisin olevia mutta siitä eronneita voitaneen kutsua "eri tien kulkijoiksi" (''"breakaway"''). Järjestöt, jotka ovat omaksuneet jotain partioliikkeen ominaispiirteitä, voidaan kutsua "partiomaisiksi" (''"scout-like"'').<ref name="wikipedia-nsaso">https://en.wikipedia.org/wiki/Non-aligned_Scouting_and_Scout-like_organisations</ref>
Tässä artikkelissa keskitytään viimeksi mainittuun ryhmään, "partiomaisiin", partiosta vaikutteita saaneisiin järjestöihin. Kuvattujen järjestöjen yhteyttä partioliikkeeseen ei ole jokaisessa tapauksessa helppo osoittaa. Artikkeliin on koottu lähinnä järjestöjä, joilla on saman tapaisia samantapaisia piirteitä kuin partioinnilla. Järjestöt on voitu perustaa ennen tai jälkeen partioliikkeen synnyn, olennaista on, että ne ovat saaneet vaikutteita partiosta. Osa järjestöistä ilmoittaa suoraan vaikutteittensa lähteen.
Yhteisiä piirteitä monille tässä kuvatuille järjestöille ovat
== Poliittiset järjestöt ==
=== Nuoret Kotkat ===
Nuoret Kotkat ovat sosiaalidemokraattisen liikkeen poliittista nuorisotoimintaa Suomessa. Toiminnan juuret ovat 1900- luvun alun naisliikkeessä ja sen järjestämissä lasten kerhoissa. Suomessa Nuoret Kotkat perustettiin tälle perustalle vuonna 1943. Toiminnassa painottuvat terveet elämäntavat, kansainvälisyys ja avoimuus.
Kansainvälisesti Nuoret Kotkat liittyvät IFM-SEI:hin ("'''the International Falcon Movement - Socialist Education International"''').<ref name="ifm_sei">http://en.wikipedia.org/wiki/International_Falcon_Movement_-_Socialist_Education_International</ref><REF name="wikipedia">wiki</ref>.
Nuoret Kotkat eivät tiettävästi enää käytä erityisiä univormuun viittaavia asusteita. Aikaisemmin käytetyt asut olivat partioliikkeeltä lainattuja.
====Ikäkaudet====
* PIKOT eli Pienet Kotkat ovat alle 9-vuotiaita
* KOTKAT: noin 9-129–12-vuotiaat* SUKOT eli Suuret Kotkat: 13-1713–17-vuotiaat* VERTSUT eli vertaisohjaajat: ohjaajan apuna toimivat, 13-1713–17-vuotiaat
* OHJAAJAT: vähintään 18-vuotiaita
* http://fi.wikipedia.org/wiki/Nuoret_Kotkat (http://nuoretkotkat.fi/)
=== Pioneerit ===
Sosialistisissa maissa partiotoiminta on tai on ollut lakkautettuna. Joissain näistä maista perustettiin tilalle sosialistisia nuorisojärjestöjä. Merkittävin ja laajimmin levinnyt oli Neuvostoliitossa vuonna [[1922]] perustettu '''pioneeriliike'''<REF ref name="wikipedia-nsaso">https://en.wikipedia.org/wiki/Non-aligned_Scouting_and_Scout-like_organisations</ref>.
Neuvostoliiton mallin mukaan Suomessa perustettiin '''Suomen Demokratian Pioneerien Liitto'''. Se on itsenäinen, vasemmistolainen poliittinen varhaisnuorisojärjestö, perustettu vuonna [[1940]]. Pioneerien toiminnassa on paljon samoja arvoja kuin partionkin, mm. luonnon- ja ympäristönsuojelu. Toiminnassa on myös järvi-pioneereja, joitten toiminta liittyy veneilyyn.
1970- luvulla [[SP|Suomen Partiolaiset]] teki yhteistyötä esim. Neuvostoliiton pioneeriliikkeen kanssa. Suomalaisia kävi jopa pioneerien leirillä Artek- leirikeskuksessa.
Pioneerit käyttävät kirkkaan vihreää pioneeripukua, johon kuuluu punainen huivi. Entisen Neuvostoliiton alueella pioneeripuku on ollut perinteisesti valkoinen<ref name="pioneeripuku">katso kuva: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Sov-pioneer-tajikistan.jpg</ref>. Tänä päivänä pioneeritoiminta on erityisen elinvoimaista Kiinan Kansantasavallassa, Kuubassa, Pohjois-Koreassa ja Vietnamissa<REF ref name="wikipedia-nsaso">https://en.wikipedia.org/wiki/Non-aligned_Scouting_and_Scout-like_organisations</ref>.
* Jäseniä Suomessa on noin 25 000.
=== Muita poliittisia liikkeitä ===
Suomessa tuntemattomia mutta muualla toimivia ovat mm. Iso-Brianniassa ja Nuorten Kotkien tapaan IFM-SEI:n yhteydessä toimiva '''Woodcraft Folk'''. Irlannissa puolestaan toimii '''Fianna na hÉireann''', ''Irlantilainen tasavaltalainen nuorisoliike''.<REF ref name="wikipedia-nsaso">https://en.wikipedia.org/wiki/Non-aligned_Scouting_and_Scout-like_organisations</ref>
== Uskonnolliset järjestöt ==
=== Polunkävijät ===
Adventtikirkon parissa toimiva nuorisotoiminnan muoto. Kuvaa itseään sanoilla "partiotyyppistä toimintaa". Suomessa Polunkävijä- kerhoja toimii eri puolilla maata noin kymmenen, jäseniä on yhteensä noin 150200.
Neljän vuoden välein polunkävijät kokoontuvat kansainvälisille Camporee- leireille. Leireillä on osanottajia yli 20 eri maasta.
Toiminnassa on otettu runsaasti vaikutteita partiosta eikä tätä peitellä. Päin vastoin, polunkävijöiden linkkisivulla on jopa linkki [[SP|Suomen Partiolaisten]] www- sivuille. Polunkävijäpaita muistuttaa hyvin paljon partiopaitaa, samoin huivit.
==== Tasoluokat ====
* Polunkävijä- ikävaiheessa suoritetaan '''viisi''' tasoluokkaa, joita kutsutaan '''taitoasteiksi'''. Näiden nimet ovat '''Lähetti, Vartija, Raivaaja, Opas''' ja '''Taitaja'''. Kuudes taitoaste on ohjaajille tarkoitettu '''johtaja''' (Master Quide). Tasoluokat on jaettu aihepiireihin, jotka ovat '''Totuuden perintö, Sosiaalinen vastuu, Terveet elämäntavat, Luovuus, Luonnontuntemus''' ja '''Leiritaidot'''. Valinnaisina on valittavissa '''Erätaidot, Meritaidot''' tai '''Harrastetaidot'''. Yhden taitoasteen suorittamiseen menee noin yksi vuosi.
==== Harrastemerkit ====
==== Ikäluokat ====
* 6-96–9- vuotiaat: '''Seikkailijat'''* 10-1510–15- vuotiaat: '''Polunkävijät'''* yli 16yli–16- vuotiaat: ''' '''
httphttps://www.adventtikirkkopolunkavijat.fi/polunkavijat/
===Royal Rangers===
====Toimintaa ohjaava ohjeisto====
Royal Rangers- koodi
* Royal Ranger on:
==== Ikäluokat ====
* 7-87–8- vuotiaat: '''Uudisasukkaat'''* 9-119–11- vuotiaat: '''Raivaajat'''* 12-1412–14- vuotiaat: '''Tiedustelijat'''* 15-1715–17- vuotiaat: '''Maa- vesi-''' ja '''käsityörangerit'''
http://www.royalrangers.fi/
== Sotilaalliset järjestöt ==
===Toimintansa lopettaneita järjestöjä===
* Syksystä [[1917]] kehittynyt ja vuonna [[1944]] lakkautettu vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, ''Suojeluskunta''<ref>http://fi.wikipedia.org/wiki/Suojeluskunta</ref>, oli poikaosastoineen monella paikkakunnalla partiotoiminnan selkeä kilpailija. Mm. Oulussa [[Oulun Valppaat]]- lippukunta menetti jäseniään paikalliselle suojeluskunnalle<ref>http://wiki.partio.net/Oulun_Valppaat</ref>. '''Suojeluskuntien poikajaokset''' (jatkosodassa nimi vaihtui '''sotilaspojiksi''') antoivat 15 vuotta täyttäneille jäsenille oman aseen, mikä oli monelle pojalle vastustamaton houkutus. Suojeluskunnan sisarjärjestö, ''Lotta Svärd'' '''pikkulottineen''' (jatkosodasta aikana nimeksi tuli '''Lottatytöt''') kilpaili puolestaan tyttölippukuntien kanssa<ref>http://fi.wikipedia.org/wiki/Lotta_Sv%C3%A4rd</ref>.* Toisen maailmansodan alla monet myöhemmin akselivalloiksi nimetyistä maista kielsivät partioinnin. Näitä olivat Saksa, Italia, Japani, Unkari ja Romania. Saksassa tilalle kehitettiin '''Hitler Jugend'''- järjestö ("''Hitler-Nuoret''"). Mussolinin Italiassa toimi '''Balilla''' ja Romaniassa '''Străjeria'''<REF ref name="wikipedia-nsaso">https://en.wikipedia.org/wiki/Non-aligned_Scouting_and_Scout-like_organisations</ref>. Yksikään näistä järjestöistä ei ole toiminut Suomessa.
== Viitteet ==
757

muokkausta

Navigointivalikko