Ulkomaat-projekti

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Ulkomaanprojekti)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ulkomaanprojekti on vaeltajaikäkauden lopussa eli yleensä neljäntenä vuonna toteutettava haastava projekti. Projekti on mahdollisuus nähdä maailmaa, oppia uutta ja tutustua uuteen kulttuuriin hyvässä seurassa.

Tavoitteena on, että projektin jälkeen vaeltaja on tutustunut vieraaseen maahan, kieleen ja kulttuuriin. Lisäksi vaeltaja on tutustunut partiotoimintaan ja partiolaisiin vieraassa maassa. Vaeltajavartio on selvinnyt vieraassa maassa vieraalla kielellä, ja jokainen vaeltaja on laajentanut maailmankuvaansa.

Toimintaohjeet

Suunnitelkaa ja toteuttakaa johonkin ulkomaahan suuntautuva matka. Matkan aikana vartio pitää päiväkirjaa tai blogia, johon kirjataan kokemuksia ja mietteitä. Projektin voi toteuttaa usealla eri tavalla. Vartio itse valitsee kohdemaan, tutustumiskohteet siellä sekä toiminnalliset suunnitelmat omien mieltymystensä mukaan ja yhdessä päättäen. Projektin tulee olla vaativampi kuin ikäkauden aloittava Suomi-projekti.

Ennen projektia:

Valitkaa maa, johon haluatte tutustua, ja miettikää mitä projektilta odotatte. Tutustukaa maahan jo ennakkoon kirjojen, internetin ym. avulla ja huomioikaa tekemisvaihtoehtojen kirjo ja monipuolisuus. Valitkaa, mitä haluatte matkan aikana kokea, tehdä ja nähdä. Suunnitelkaa matkareittinne, matkustustapanne ja aikataulunne hyvissä ajoin ennen matkaa. Laskekaa budjetti huolellisesti, tarkasti ja hyvissä ajoin. Miettikää, mistä saatte rahat matkan toteutukseen. Keräättekö rahat itsenäisesti vai ryhmässä erilaisten keräyksien, tempausten ja avustushakemusten kautta? Ottakaa yhteyttä paikallisiin partiolaisiin.

Toteutusvaiheessa:

Tutustukaa monipuolisesti kohteeseenne, sen luontoon, kulttuuriin, tapoihin ja ihmisiin. Opetelkaa kohdemaan kielellä muutama fraasi. Voitte myös tehdä valitsemianne aktiviteettejä. Tutustukaa paikallisiin partiolaisiin ja partiotoimintaan maassa. Pitäkää lyhyttä päiväkirjaa tai blogia matkastanne. Kirjatkaa siihen mietteitänne ja kokemuksianne sekä ryhmänä että jokainen yksilönä. Muistakaa, että olette maassa myös edustamassa Suomea sekä partiolaisia.

Projektin jälkeen:

Purkakaa projekti luotsin kanssa. Miettikää, miten projektin suunnittelu ja toteutus onnistui? Koitteko kaiken, mitä halusitte, vai jäikö jotain puuttumaan? Mitä tekisitte ensi kerralla paremmin, mikä taas onnistui yli odotusten? Mitä saitte projektilta, mitä hyötyä sen suunnittelemisesta ja toteutuksesta teille oli? Miten toimitte matkalla ryhmänä? Miten projektin suoritus vaikutti ryhmädynamiikkaanne ja teidän välisiin suhteisiinne?

Esimerkkejä

Esimerkki 1. Päätätte tehdä kulttuurimatkan Viroon. Suunnittelette matkareittinne ja valitsette kaupungit sekä kulttuuritapahtumat ja paikat, joissa vierailette. Otatte yhteyttä paikallisiin lippukuntiin ja pyydätte heiltä kaupungin ja paikallisen partiotoiminnan esittelyä. Teette matkan ja tutustutte monipuolisesti Viron kulttuuriin, kieleen ja ihmisiin ja historiaan sekä partiolaisiin ja partiotoimintaan. Toteutusvaiheen aikana pidätte lyhyttä päiväkirjaa tai blogia.

Esimerkki 2. Päätätte tehdä kiipeily- ja seikkailumatkan Keski-Eurooppaan. Suunnittelette matkareittinne, aikataulunne ja valitsette, mitä haluette matkan aikana tehdä ja kokea. Otatte yhteyden paikallisiin lippukuntiin ja kerrotte suunnitelmistanne sekä kysytte halukkuutta yhteisretkiin yms. Teette matkan ja tutustutte monipuolisesti kultuuriin, kieliin ja ihmisiin sekä toteutatte suunnittelemanne kiipeilyn ja retkeilyn sekä muun toiminnallisuuden. Toteutusvaiheen aikana pidätte lyhyttä päiväkirjaa tai blogia.

Lähteet