Vaeltaja

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

<scoutdict>29</scoutdict>

Termin Vaeltajat muut merkitykset löytyvät täsmennyssivulta.

Vaeltajat ovat uudessa ikäkausijaossa 18–22-vuotiaita partiolaisia. Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia ja yli 22-vuotiaat ovat aikuisia toiminnan mahdollistajia.

Vaeltaja etenee suunnitellusti, pitkäjänteisesti ja avoimin mielin toivomaansa päämäärään. Vaeltaja on vastuullinen, suunnitelmallinen, itsenäinen ja pitkäjänteinen. Nuoruusiän biologinen kehitys on jo ohi, mutta psyykkinen sopeutuminen vielä jatkuu ja nuoresta tulee vähitellen aikuinen. Vaeltaja kehittää taitojaan pitkäjänteisesti ja voi ottaa jo muista vastuuta. Hän haluaa mennä yhdessä uusiin haasteisiin.

Kehitysvaihetta kuvaavat sanat: jäsentyminen, vakiintuminen, etsiminen (valinnat, ratkaisut, epäily ja maailmankuvan valinta), henkinen kasvu, oman linjan ja elämäntavan löytäminen, itsenäistyminen, vastuullisuus ja pitkäjänteisyys.

Toimintaa kuvaavat:

 • Yhdessä uusiin haasteisiin!
 • Osaa niin, että voi myös ottaa vastuuta muista.
 • Pitkäjänteisyys taitojen kehittämisessä/osaa.

Termit

 • Vaelluskartta on henkilökohtainen toimintasuunnitelma, jossa valitaan itselle sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot, aikataulutus ja se, suoritetaanko aktiviteetti yksin vai vartion kanssa. Vaelluskartta laaditaan yhdessä luotsin kanssa.
 • Suomi-projekti on vaeltajuuden aluksi suoritettava projekti, jonka aikana vaeltajaryhmä tutustuu valitsemaansa paikkaan Suomessa ja vartion jäsenet tutustuvat toisiinsa.
 • Ulkomaat-projekti toteutetaan viimeisenä vaeltajavuotena.
 • Etappi on vaeltajaikäkauden toimintavuosi ja vaelluskartan aikayksikkö. Vaelluskartta tehdään koko vaeltaja-ajaksi eli neljäksi vuodeksi, mutta tekemiset suunnitellaan tarkemmin etapin tarkkuudella.
 • Tsekkauspiste on luotsin kanssa tehtävä vaelluskartan tarkistus ja päivitys.
 • Luotsi on vaeltajan nimetty aikuinen tukihenkilö.
 • Puolikurssijuhla on 2. vuoden vaeltajille järjestettävä juhlatilaisuus valtakunnallisen vaeltajatapahtuman yhteydessä.
 • Päätösseremonia on 4. vuoden vaeltajille järjestettävä juhlatilaisuus valtakunnalliset vaeltajatapahtuman yhteydessä.

Vartiot

Vaeltaja toimii projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Hän ymmärtää itsekin olevansa roolimalli, joka esimerkillään vaikuttaa nuorempien toimintaan ja valintoihin.

Vaeltajavartio on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Ryhmä kokoontuu 1–2 kertaa kuussa.

Johtaminen

Vaeltajien vartionjohtaja toimii vertaisjohtajana. Johtaja suunnittelee ja johtaa vaeltajien toimintaa.

Vaeltaja tarvitsee ohjaavan, tutor-tyyppisen johtajan, jota kutsutaan luotsiksi. Ikäkauden aikuinen ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista.

Vaeltaja voi toimia johtajana sudenpennuissa tai seikkailijoissa.

Vaeltajan ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet

 • Vaeltajan elämäntapa on arvopohjan mukainen.
 • Vaeltaja kantaa vastuun valinnoistaan.

Ohjelman rakenne

Kukin vaeltaja tekee yhdessä luotsinsa kanssa henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan. Matkan varrella on ns. tsekkauspisteitä, joiden välillä on toimintaa etapeissa. Vaeltaja tekee myös loppuprojektin.

Vaeltajien ohjelman aktiviteetit on jaettu 33 aihealueeseen, joista jokaisesta valitaan toteutettavaksi vähintään yksi aktiviteetti. Jokainen vaeltaja suorittaa näin neljän vuoden aikana ainakin 33 valitsemaansa aktiviteettia.

Aihealueet:

 • Arjen taidot
 • Elämänhallinta
 • Ensiapu ja pelastaminen
 • Erilaiset ihmiset
 • Henkisyys ja itsetutkiskelu
 • Huolto ja kunnossapito
 • Johtajakoulutus
 • Kansainvälisyys
 • Kansalaisuus
 • Käsityöt
 • Käytännön johtaminen
 • Liikunta ja terveys
 • Luovuus
 • Lähimmäisen auttaminen
 • Minä johtajana
 • Moraali ja etiikka
 • Partioaate
 • Rakentaminen
 • Retkeily
 • Seksuaalisuus
 • Seurakunta ja uskonnot
 • Sosiaaliset taidot
 • Suunnistus
 • Taide ja kulttuuri
 • Tavat ja etiketti
 • Toiminta ympäristön hyväksi
 • Työ ja talous
 • Vaeltaminen
 • Vastuullinen kulutus
 • Vesillä liikkuminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Ympäristövaikuttaminen
 • Ympäristö ja ekologisuus


Julkaisut

Samoajille ja vaeltajille on omat muistikirjat, jossa on syötteitä ja toimintaideoita. Toiminnan tukena ovat tulevaisuudessa monipuoliset sähköiset julkaisut ja tällä hetkellä ks. SP:n wiki. Vaeltajajohtajalle on oma osio Johtajan kansiossa.

Ohjelmatapahtumat

Partiopiirin vastuulla olevia vaeltajien ohjelmatapahtumia ovat:

 • Vaeltajien piiritapahtuma, joka järjestetään vuosittain.
 • Samoajien ja vaeltajien leiri, jossa samoajat ovat leiriohjelman kohderyhmää ja vaeltajat johtavat ja toteuttavat leirin - osana ohjelmaansa ja aikuisten tukemana (järjestetään joka kolmas vuosi).
 • Vaeltajille tulee tarjota mahdollisuus osallistua partiotaitokilpailuihin osana ohjelmaansa.

Valtakunnallisia vaeltajien ohjelmatapahtumia ovat:

 • Vaeltajien teemallinen ikäkausitapaaminen, joka järjestetään vuosittain.
 • Samoajien ja vaeltajien yhteiskunnallisten asioiden seminaari, joka järjestetään vuosittain.
 • Vaeltajat voivat halutessaan osallistua valtakunnallisiin partiotaitokilpailuihin.

Ensimmäinen valtakunnallinen vaeltajatapahtuma vaeltajavaltakunta järjestettiin 13.–14.6.2009 Helsingissä.