Valiokunta

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Valiokunnan jäsen)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Valiokunnat Suomen Partiolaisissa

Suomen Partiolaiset ry:n toiminta tapahtuu valiokunnissa ja niiden alaisissa ryhmissä. Kukin valiokunta vastaa omasta toiminnanalastaan suomalaisessa partiotoiminnassa. Valiokuntia on tällä hetkellä seitsemän:

Valiokuntien tehtävät ja rooli on määritelty Suomen partiolaisten menettelytapasäännössä.

Valiokunta kokoontuu toimintatavoistaan riippuen viidestä kymmeneen kertaan vuodessa ja toteuttaa erilaisia pääsääntöisesti piirien toimintaa tukevia materiaaleja ja tapahtumia. Valiokuntien jäsenet nimeää ja niiden toimintasuunnitelmat hyväksyy SP:n hallitus.

SP:n kiinteään organisaatioon kuuluvien valiokuntien lisäksi on olemassa laajennetut (ohjelma-, alue-, koulutus- ja talous-)valiokunnat, jotka kokoontuvat n. kahdesti vuodessa. Laajennettuihin on kutsuttu SP:n valiokuntien jäsenten lisäksi myös piirihallituksien kyseisistä toiminnanaloista vastaavat.

Digi- ja talousvaliokunnalla ei ole vastinpareja A-jäsenissä, mutta valiokunta ja sen ryhmien yhteen kokoontumista kutsutaan syvennetyksi valiokunnaksi.

Valiokuntien puheenjohtajat toimivat parina toiminnanalansa johdossa hallituksen toiminnanalasta vastaavan jäsenen kanssa.