Vapaaehtoistuen valiokunta

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vapaaehtoistuen valiokunta vastaa Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten vapaaehtoisten tukemisesta, partion turvallisuusjohtamisesta sekä monialaisesta yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa. Valiokunta myös kehittää ja ylläpitää partion koulutus- ja pestijärjestelmää sekä johtamiskäsitystä.

Valiokunta järjestää koulutuksia, huolehtii ylimmän partionjohtajakoulutuksen järjestämisestä, kehittää aikuisten roolia partiossa ja vapaaehtoistuen muotoja partiolippukunnille, -piireille, FiSScille ja keskusjärjestölle sekä kehittää turvallisuusjohtamisen käytäntöjä ja ohjeita.

Vapaaehtoistuen valiokunnan ryhmät ja verkostot

  • Koulutusryhmä kehittää partion koulutusjärjestelmää ja edistää koulutusten tavoitettavuutta erilaisten koulutusmuotojen ja -menetelmien avulla.Ryhmä kehittää e-oppimisen ja monimuotoisen kouluttautumisen työkaluja ja tukee kouluttajia niiden hyödyntämisessä. Koulutusryhmä fasilitoi koulutusohjaajien verkostoa, jonka tehtävänä on varmistaa koulutustoiminnan laadukkuus ympäri maata
  • Ko-Gi-ryhmä rekrytoi ja perehdyttää kurssien toteuttajia, hoitaa markkinointia osallistuja- ja kouluttajarekryistä sekä kehittää Ko-Gi-koulutuksen ja -ohjauksen sisältöä ja toimintamenetelmiä
  • VBL-ryhmä rekrytoi ja perehdyttää koulutusten toteuttajia, viestii ja markkinoi osallistuja- ja kouluttajarekryistä sekä kehittää sisältöä yhdessä Ruotsin Scouternan (päävastuu) VBL-toimijoiden kanssa.
  • Johtamisverkosto vastaa partion johtamiskäsityksen (johtamismallit)kehittymisestä tutkimalla johtajuuden erilaisia näkökulmia ja tuomalla niitä partion kontekstiin, Johtamisverkosto vastaa SP:n vapaaehtoisten mentoroinnista.
  • Osaamisverkosto kehittää partiolaisten tapoja partiossa hankitun osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja ymmärtämiseen.
  • Turvallisuusverkosto kehittää henkisesti ja fyysisesti turvallisempaa partiota tarjoamalla tietoa ja työkaluja sen mahdollistamiseksi.
  • Aikuisverkosto tukee ja kehittää aikuispartiotoimintaa A-jäsenten kanssa sekä auttaa muiden toimijoiden kanssa parantamaan vapaaehtoisten jaksamista ja hyvinvointia partiossa.

Vapaaehtoistuen valiokunnan toimintamuodot

Vapaaehtoistuen valiokunnan alaisiin verkostoihin ja ryhmiin kuuluu yhteensä n. 70-80 vapaaehtoista. Ryhmät ja verkostot kokoontuvat omatoimisesti. Koulutusohjaajaverkosto, Osaamisverkosto ja Aikuisverkosto kokoontuvat myös A-jäsenten edustajien kanssa.

Vapaaehtoistuki kokoontuu n. 8 krt vuodessa ryhmien ja verkostojen puheenjohtajien sekä valiokunnan työvaliokunnan puheenjohtajien kesken. Kerran vuodessa kokoontuu syvennetty valiokunta, johon on kutsuttu kaikki ryhmien ja verkostojen jäsenet.

Vapaaehtoistuen laajennettu valiokunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan vapaaehtoistuen ja koulutuksen asioista yhdessä A-jäsenten edustajien kanssa.