The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Viestintä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Viestintä on välttämätöntä partiotoiminnalle, asioiden sujuvuus ja ihmisten viihtyvyys riippuu pitkälti tiedon kulusta. Viestintä on tärkeää niin markkinoinnissa, rekrytoinnissa, tiedotuksessa kuin palautteen keräämisessäkin.

Viestintä eroaa tiedotuksesta siten, että se on toimii molempiin suuntiin tiedotuksen ollessa yksisuuntaista. Monesti näitä termejä käytetään kuitenkin sangen vapaasti.

Viestintää tarvitaan jatkuvassa toiminnassa kuten lippukunnissa ja piireissä että projekteissa kuten partiotaitokilpailujen ja leirien teossa. Mitä parempi viestintä, sitä tyytyväisemmät tekijät, osallistujat ja heidän vanhempansa.

Viestintäkanavat

Viestin perillemenon varmistamiseksi tulee valita oikeat kanavat riippuen asiasta ja viestin kohteista.

Ulkoinen viestintä

Isommissa tapahtumissa ja tapauksissa on tarvetta viestiä muillekin kuin partiolaisille ja heidän vanhemmilleen. Suurelle yleisölle viestimisestä käytetään termiä ulkoinen viestintä. Erityistapauksena mainittakoon hädän hetkellä tapahtuva kriisiviestintä.

Lisätietoa