Viiri

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

<scoutdict>41</scoutdict>

Lippusanastossa viirillä tarkoitetaan muodoiltaan tasakylkistä ja teräväkulmioista kolmiota tai pitkänomaistan kapeaa suorakaidetta joka kapenee liehureunaa kohti.[1] Lippukunnilla on yleensä oma lippu, mutta vartioilla ja muilla toimintaryhmillä on usein myös omat viirinsä. Partiolaisten liikkuessa vesillä voidaan aluksen mastoon nostaa erilaisia partiolaisuudesta kertovia viirejä. Eri partioyhdistykset jakavat pöytäviirejä ansiomerkkinä tai lahjana. Yleensä Suomessa lippusaloissa käytettävät viirit roikkuvat poikkitangosta standaarien tapaan.

Vartioviirit

B-P kirjoittaa Partiopojan kirjassa seuraavaa: "Jokaisella vartionjohtajalla on vartion viiri partiosauvassaan. Viirissä on molemmin puolin vartioeläimen kuva."[2]

Nykyään vartiolla voi olla viiri, jossa on vartion nimi, tunnuseläin tai muu kuvio. Heraldiikan sääntöjä soveltamalla saadaan vartioviiristäkin selkeä ja aikaa kestävä. Vartion viirin koko ja muoto voi olla myös muunlainen kuin edellä kuvattu viirimuoto. Vartioviiriksi saatetaan nykyään kutsua kaiken tyyppisiä liehuvia tunnuksia.

Vartioviirin käyttö on vähentynyt, mutta perinne jatkuu useissa lippukunnissa. Viiri on usein mukana kokouksen alkumenoissa, partioparaatissa ja leireillä sekä retkillä esimerkiksi vartion oman teltan merkkinä.

Viirit vesillä

Vesillä aluksiin nostetaan viirejä, jotka kertovat aluksen kipparin tai omistajan jäsenyyden, kipparin pätevyyden, aluksen omistavan tahon, aluksen suorittaman toiminnan sekä viirejä, jotka kertovat aluksesta tai siinä matkustavista. Kaikilla aluksen viireillä onkin jokin merkitys ja niillä viestitään jotakin aluksen näkeville.

Suomen Purjehdus ja Veneilyn ohjeistuksen mukaan Suomessa veneessä arvokkaimpaan asemaan nostetaan Suomen veneseuralipuista johdetut viirit, joihin aluksen päällikkö on oikeutettu. Nämä ensimmäisen ryhmän viirit on määritelty asetuksessa huvialusten lipuista. Tällaisia ovat partiolaisten pursiseura Partiopurjehtijoiden viirit. Arvojärjestyksessä seuraavana ovat aluksen toisen ryhmän viirit. Näitä ovat päällikön pätevyysviirit, esimerkiksi partiolaisten kipparikurssin suorittamisesta kertova kippariviiri. Tämän jälkeen tulevat jäsenviirit, joita ei ole määritelty asetuksessa huvialusten lipuista. Kolmannen ryhmän muodostavat varustamoviirit, tehtäväviirit, henkilöiden ja veneen omat viirit sekä vapaamuotoiset yhteisöviirit.[3] Varustamoviiri voi olla esimerkiksi lippukunnan omissa aluksissa käytettävä lippukunnan viiri. Partiolaisten tehtäväviirejä ovat partioalusviiri, jota voidaan aluksessa joka on liikkeellä partiopurjehduksella sekä Nodu-viiri, joka kertoo partiolaisten osallistuvan vesistöntutkimukseen. Saalinkiin voidaan nostaa yhteisöviiriksi esimerkiksi vartion iltapurjehduksella vartion oma viiri.

Partiopurjehtijat ohjeistaa viirien arvojärjestyken hieman erilailla; periaatteella ylimpänä valtiolliset, välissä yhteisölliset, alimpana henkilökohtaiset.[4]

Viitteet

  1. Suomalaisuuden liiton tunnustoimikunta: Lippusanastoa ja -käsitteitä, ISSN 0784-7602
  2. Lordi Baden-Powell of Gilwell: Partiopojan kirja, ISBN 951-829-333-3
  3. Suomen Purjehdus ja Veneily ry, Lippukomitea: Liputusohje 2012
  4. Partiopurjehtijat ry verkkosivut: Liput ja viirit, http://www.partiopurjehtijat.fi/?page=98 Luettu 15.7.2014