Vuosiseloste

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuosiseloste on lippukuntien SP:lle toimittama tilasto edellisen vuoden toiminnasta. Nykyään tiedot toimitetaan Internetin avulla.

Vuosiselosteista saadun tiedon avulla partiotoiminta kehitetään niin piiri- kuin keskusjärjestötasolla. Vuosiseloste on myös lippukunnalle itselleen hyvä väline toiminnan kehityksen seuraamiseen.

Vuosiselosteissa kerättyjen tietojen pohjalta kootaan tilastoja, joita voidaan hyödyntää partioorganisaation eri tasoilla. Tilastoista tehdään tarpeen mukaan erilaisia yhteenvetoja ja vertailuja. Vuosiselosteen lisäksi järjestötasolla tietoa kerätään julkisista tietolähteistä, jäsenrekisteristä sekä erilaisilla projektiluontoisilla selvityksillä ja tutkimuksilla.

Vuosiseloste on tärkeä niin lippukunnan, piirin kuin keskusjärjestönkin kannalta. Lippukunta saa vuosittain täytetystä selosteesta arvokasta tietoa omasta kehityksestään ja toiminnan aktiivisuudesta. SP- ja piiritasolla monet päätökset esimerkiksi tulevien kurssien painotuksista, tai muista jutuista perustuvat vuosiselostevastauksiin.