Ilmansuunnat

PartioWikistä

Ilmansuunnat jaetaan neljään pääilmansuuntaan ja neljään väli-ilmansuuntaan. Ilmansuunnat helpottavat paikkojen löytämistä ja ovat oleellinen osa suunnistusta.

Astekompassin suuntakehä on jaettu 360 asteeseen, jokaiselle ilmansuunnalle on annettu oma asteluku.

Pääilmansuunnat myötäpäivään

Asteluvut suluissa

  • Pohjoinen (0°)
  • Itä (90°)
  • Etelä (180°)
  • Länsi (270°)

Väli-ilmansuunnat myötäpäivään

  • Koillinen
  • Kaakko
  • Lounas
  • Luode