Käyttäjä:Aake/partion metalogia

PartioWikistä

Tämä on essee, joka ilmaisee joidenkin PartioWikin käyttäjien näkemyksiä. Tämä ei ole käytäntö.

Tämän sivun tarkoitus on alustaa keskustelu, jonka lopputuloksena on partiolaisten luokittelumalli. Mallin vakavuusaste on tarkoitettu enemmän matalahkoksi kuin korkeaksi. Luokittelun avulla voimme, niin halutessamme, leimata itsemme tai läheisemme johonkin kastiin. Ja tämä luokitteluhan on ihmiselämän yksi suoloista.

Partio, joka on itsessään varsin vakavamielinen harraste, jakautuu joidenkin arvioiden mukaan useisiin alakulttuureihin. Yleisesti puhutaan ilmiötä tutkivasta tieteenalasta partiometalogiana ja sen käytännön harjoitusmuotona metapartioinnista. Partiometalogian mukaan partiokäyttäytyminen (engl. scout-being) voidaan luokitella alalajeihin seuraavasti:

Ensimmäinen luokitteluperuste: liittymisikä, toimintastatus

pääluokka semperskautismi

 • henkilö on ollut aina partiossa - liittyminen on tapahtunut varhaisnuoruudessa ja jatkunut keskeytyksettä tähän saakka
 • yleensä henkilön ystäväpiirin keskeisen osan muodostavat partiossa toimivat henkilöt, joista monet ovat myös semperskautistisesti suuntautuneita
 • henkilö kokee outouden tunteita kertoessaan ystävistään partiotovereilleen

pääluokka postjuvenaliskautismi

 • henkilö on liittynyt partioon postjuvenaalisessa (myöhäisessä nuoruusisässä) tai peräti pre-mortaalisessa vaiheessa (aikuisiässä).
 • ystäväpiirissä ei välttämättä ole muita partiolaisia
 • henkilö kokee outouden tunteita kertoessaan partiotovereistaan ystävilleen

pääluokka historiskautismi

 • ovat joskus olleet partiossa, toimien mahdollisesti alkavan semperskautismin periaatteilla. Toiminta on jostain syystä kuitenkin keskeytynyt
 • ystäväpiiri jakautuu nuoruuden partiokavereihin ja nykyisiin kavereihin, joista osa voi olla partiolaisia
 • henkilö kokee outouden tunteita verratessaan partiotovereitaan nykyisiin ystäviinsä ja/tai päinvastoin.


Toinen luokitteluperuste: painottuminen

pääluokka organisationismi

 • ihannoivat jotain, yleensä iältään vanhaa partio-organisaatiota
 • kokevat erityistä kunnioitusta partioliljaa tai kolmiapilaa ja muita, henkilökohtaisesti merkittäviä tunnuskuvia kohtaan
 • käytännön ilmentymiä wosmilaisuus, wagggsismi. Myös esim. osassa suurmänkijöitä on tavattu tätä painotuslajia.
 • partion ohella sekundäärisena viiteryhmänä erilaiset perinne- ja heraldiikkayhdistykset

alaluokka beidenpowelliaanit

pääluokka skautonaturalismi

 • ihannoivat luonnossa olemista: retkeilyä, vaelluksia jne.
 • kokevat erityistä kunnioitusta erilaisia kantolaitteita ja retkeilyjalkineita yms. kohtaan
 • käytännön ilmentymiä extremenismi ja kanotionaalisuus.
 • partion ohella sekundäärisena viiteryhmänä yhdistykset, jotka mahdollistavat alennusten saamisen kauas asutuskeskuksista johtaviin kuljetusvälineisiin

pääluokka skautovexilliumismi

 • ihannoivat toimintaa lippukunnassa, piirissä tai järjestössä
 • kokevat erityistä kunnioitusta organisaatioita ja niissä vaikuttamista kohtaan
 • käytännön ilmentymiä piiripienipyöriöläisyys
 • partion ohella sekundäärisena viiteryhmänä esim. taloyhtiön hallitus, oppilaskunta, kilta
 • on suuntautunut organisationalistia selkeämmin toimintaan tässä ja nyt
 • voi esiintyä myös skautonaturalismissa, jopa tasavahvana piirteenä