Kurssinjohtajan toimenpidelista

PartioWikistä

Kurssinjohtajalla on kokonaisvastuu kurssin järjestämisestä. Seuraavassa on kurssinjohtajan tarkistuslista asioista, jotka jonkun (yleensä staabin jäsenen tai pyynnöstä/toimeksi saaneena jonkun muun partiopiirin tai lippukunnan toimijan) on muodossa tai toisessa tehtävä:

 • Kurssipäätöksen tekeminen
 • Kurssin ajankohdasta ja paikasta päättäminen
 • Kurssinjohtajan valinta ja pestaus


 • Kurssin staabin kokoaminen ja pestaus
 • Kurssin tavoitteista ja teemasta päättäminen
 • Koulutusselosteisiin ja kurssiohjeisiin tutustuminen
 • Aiempien kurssien palautteisiin, loppuraportteihin ja toteutukseen perehtyminen
 • Kurssin sisällöstä ja koulutettavista aiheista päättäminen
 • Vastuualueiden jakaminen: koulutusrupeamat ja muut käytännön toimet (kalusto, muut ohjelmat, varaukset, paperityöt, jne.)
 • Suunnitteluaikataulun laatiminen, staabin kokousajankohtien päättäminen
 • Kurssipaikan varaaminen
 • Budjetin laatiminen ja kurssin osallistumismaksusta päättäminen (ellei piirillä/lippukunnalla vakiohinta)
 • Avustusten hakeminen (esimerkiksi OK-opintokeskus)
 • Kurssin mainonta ja ennakkotiedotus
 • Ohjelmakaavion ja kurssin aikataulun laatiminen
 • Koulutusrupeamien valmistelu
 • Koulutusmenetelmien tarkistus (ei päällekkäisyyksiä, käytössä monipuolisesti erilaisia koulutusmenetelmiä, menetelmät ”partiomaisia”)
 • Oheisohjelmien valmistelu (lipunnostot, ruokalaulut, iltaohjelmat, hiljentymiset, taukoleikit, tervetulotoivotukset ja päätössanat, todistustenjako, jne.)
 • Ilmoittautuneiden läpikäynti, kurssilaisten erityistarpeiden huomioiminen
 • Kurssilaisten jako alaryhmiin
 • Kurssikirjeen laatiminen ja postitus
 • Ennakkotehtävien ohjeistus
 • Kurssiohjelman ja muiden valmistelujen vaiheen tarkistus ajoissa ennen kurssia
 • Kaluston ja materiaalien hankkiminen
 • Todistuksien, merkkien ja muiden kurssitunnusten tilaaminen, todistustekstin tarkistus ja todistusten allekirjoittaminen
 • Yhteiskuljetuksista sopiminen
 • Ruokalistasta päättäminen, muonien hankkiminen, muonittajien pestaus
 • Viime hetken ongelmien ratkonta


 • Kurssin koulutusrupeamien ja muun ohjelman sujuvuuden ja aikataulujen pitävyyden varmistaminen
 • Kurssiohjelman ja koulutusrupeamien toteuttaminen
 • Kurssilaisten ohjaus ja neuvonta tarvittaessa myös ohi koulutusrupeamien
 • Kurssinaikaisten ongelmien ratkonta, ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Kurssille esille nousevissa asioissa päätöksenteko, tilannejohtaminen


 • Kurssipaikan siivoaminen
 • Kaluston huolto ja palautus/varastointi
 • Palautteiden keruu
 • Staabin kiittäminen ja palautekokouksen järjestäminen
 • Kuittien toimittaminen, tilitykset ja tarvittavat muut selvitykset rahaliikenteestä
 • Matkalaskujen täyttäminen ja toimittaminen
 • Luvattujen materiaalien lähettäminen kurssilaisille
 • Kesken jääneiden kurssisuoritusten ohjaaminen ja valvonta, jälkikäteinen todistuksien ja kurssitunnusten jakaminen
 • Kurssin loppuraportin laatiminen