The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Ero sivun ”Ohjelmauudistus 2010/Taitokirja – suunnitelma” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
 
(127 välissä olevaa versiota 16 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
  +
Taitokirjan tavoitteena on tukea uutta seikkailija- ja tarpojaohjelmaa partiotaitojen yhtenäisenä yleiskäsikirjana. Sen kohderyhmä ovat seikkailija- ja tarpojaikäiset nuoret sekä heidän johtajansa. Kirja julkaistaan syksyllä 2009.
{{alustava/OU}}
 
==Partiolaisen taitokirja==
 
'''Taitokirja''' on yksi Ohjelmauudistukseen suunnitelluista tukimateriaaleista eli julkaisuista. Kirjan tarkoitus on sisältää ohjelman kannalta keskeiset partiotaidot eräilystä virkkaamiseen samoissa kansissa, erityisesti [[Ohjelmauudistus 2010/Seikkailija|seikkailija]] ja [[Ohjelmauudistus 2010/Tarpoja|tarpoja]] -ikäkausien osalta. Näin toivomme taitotiedon olevan helposti saatavilla - yksi kirja kulkee kätevästi mukana niin metsään kuin kololle, sitä voivat lukea niin aloittelevat partiolaiset kuin konkaritkin, eikä johtajien tarvitse enää jatkuvasti kaivella tietoa eri käsikirjoista, erikoisjulkaisuista tai internetistä.
 
   
  +
Kuvat ovat Taitokirjassa pääroolissa, ja pitkiä kirjallisia ohjeita pyritään välttämään. Taitokirja on projektin työnimi, joka korvataan julkaisua paremmin kuvaavalla nimellä. Nimikisa alkaa vuoden 2009 alussa.
Seikkailija ja tarpoja -ikäkausien julkaisuvastaavat ovat sopineet toteuttavansa taitokirjan suunnittelun ja toteutuksen mahdollisimman pitkälle kaikille avoimessa ympäristössä. Vaikka kirjan taidot tulevat pääasiassa uuden ohjelman aktiviteeteista ja ohjelmauudistuksen tekijöiden toimesta, kaikki kommentit ja ideat ovat tärkeitä, ja Partiowikin käyttäjillä on paljon asiantuntemusta, joka voi puolestaan taata meille entistä laadukkaamman julkaisun.
 
   
  +
Taitokirjan työstäminen on muuttanut [http://maavaate.partio.fi/index.php?title=Etusivu Maavaattelle]. Sivusto on kaikkien luettavissa ja kommentoitavissa, mutta vain toimituskunnan muokattavissa.
Julkaisusta vastaavat tällä hetkellä pääasiassa:
 
* Hanna Lempiäinen (seikkailijat)
 
* Heidi Niemenmaa (seikkailijat)
 
* Marko "Marsu" Yrjänä (tarpojat)
 
* Tuomas "Tupe" Turpeinen (tarpojat)
 
   
  +
== Toimituskunta ==
===Miksi taitokirja?===
 
Taitokirja tuntuu herättävän hyvin erilaisia ja paikoittain hämmentyneitä reaktioita. Tähän osioon kerätään perustelua puolesta ja vastaan - kaikki wikin käyttäjät ovat tervetulleita arvostelemaan ideaa partiotaidot samaan nippuun punovasta kirjasta. Julkaisun vastuuporukka pyrkii puolestaan vastaamaan kommentteihin ja tarvittaessa parantamaan suunnitelmiamme.
 
   
  +
Taitokirjaprojektin toimituskuntaan kuuluvat
Voimme myöhemmin siirtää kommentoinnin keskustelun puolelle, mutta toistaiseksi lienee parasta pitää se selkeästi näkyvillä ja saatavilla.
 
   
  +
*Marko "Marsu" Yrjänä, Jyväskylän Metsänkävijät ry
====Puolesta====
 
  +
*Hanna Lempiäinen, Sinivuoren Soihdut ry
* Taidot helposti löydettävissä
 
  +
*Tuomas "Tupe" Turpeinen, Aurinkovuoren Vartijat ry
* Ei enää "samojen solmujen" toistamista joka julkaisussa
 
  +
*Kaisa Laitinen, Partiolippukunta Kuuhankaset ry
* Taitokirjan voivat helposti ottaa käyttöön myös uudistukseen penseästi suhtautuvat tai omaa ohjelmaansa toteuttavat lippukunnat
 
  +
*Heidi Niemenmaa, Partiolippukunta Tampereen Kotkat
* Nuorethan ryntäävät lippukuntiin laumoittain, kun partioon ryhtyessään saa käsiinsä aidon Aku Ankkamaisen partiokäsikirjan :)
 
  +
*Henrik "Henu" Sandholm, Turun Partio-Sissit ry
   
  +
Toimituskunnan tukena on nk. T-ryhmä, jonka tehtävä tukea ja auttaa toimituskuntaa. T-ryhmän johtajana toimii Jussi "Jupo" Lares.
====Vastaan====
 
* "Ei tuollaista kirjaa osta juuri kukaan" – Kirjan huono menestyminen on toki riski, jonka joudumme ottamaan jokaisen julkaisun kohdalla. Vaikka kirjan ostaisivat vain ohjelmassa mukana olevat johtajat, olisimme jo voittaneet paljon tuodessamme taitotiedon kattavasti ja selkeästi esille ja poistaessamme tarpeen sen toistamiseen ikäkausien ohjelmajulkaisuissa. Kirjan suunnittelu tähtää kuitenkin "jokaisen partiolaisen kirjaan", joka innostaa ja auttaa erityisesti itse seikkailijoita ja tarpojia.
 
   
  +
Taitokirjan toimitus on aloitettu Ohjelmauudistus 2010-projektin yhteydessä, mutta vuoden 2009 alusta taitokirjaprojekti siirtyi Ohjelmauudistuksen päätyttyä Suomen Partiolaisten POHKE-toimikunnan alaisuuteen.
==Sisältösuunnitelma==
 
Tämän sivun tarkoitus on toimia pohjana taitokirjan sisältösuunnitelman valmistelussa. Julkaisu-/sisältösuunnitelmaan kuuluu perustelut kirjan julkaisulle (Miksi taitokirja?), näkemys kirjasta (Millainen taitokirja?) sekä taidot luokiteltuina (Mitä taitoja?). Lopullisen esityksen sisältösuunnitelmasta tekee julkaisusta vastaava ryhmä joulukuun aikana Partiowikissä tehdyn työskentelyn pohjalta. Sen jälkeen esitys jätetään hyväksyttäväksi, ja toivon mukaan pääsemme jatkamaan taitokirjan valmistelua edelleenkin Partiowikissä.
 
   
  +
== Kirjoittajaksi? ==
===Muokkausohjeet===
 
  +
Tule mukaan tekemään taitokirjaa!
Millainen taitokirja? -alaotsikon alle keräämme erilaisia visioita (nimellä tai ilman) taitokirjan sisällöstä, toteutuksesta ja käytöstä, jotka suunnitteluprosessin kuluessa yhdistetään yhdeksi toteutuskelpoiseksi näkemykseksi.
 
   
  +
Kirjan teossa on monta vaihetta. Alkuun suunnitellaan, sitten luodaan sisältö: kirjoitetaan, kuvitetaan ja oikoluetaan. Lopuksi taittaja lyö kaiken yksiin kansiin, komeaksi paketiksi.
Taidot-alaotsikon alle keräämme varsinaisia taitoja, jotka luokitellaan suunnitteluprosessin kuluessa järkeviin alueisiin. Kaikki taidot ja ideat ovat tervetulleita, mutta niillä on oltava pääasiallisesti yhteys uuden ohjelman aktiviteetteihin.
 
   
  +
Hienoista kuvista ja viimeistelystä ei kuitenkaan ole hyötyä, ellei sisältö ole laadukasta. Tämän varmistaaksemme haemme nyt partioasiantuntijoita mukaan tekemään taitokirjaa: eräjormia ja solmumestareita mutta myös miimikkoja ja sukkapuikkosotureita. Asiantuntija saa vastuulleen, aikansa ja asiantuntemuksensa puitteissa, yhden tai useamman noin aukeaman laajuisen kokonaisuuden, joiden lopullisen sisällön hän suunnittelee ja kirjoittaa. Useimmat asiat taitokirjassa pyritään kuitenkin ilmaisemaan kuvien avulla, joten aukeaman työ voi tarkoittaa hyvän kuvan suunnittelua ja muutamaa kappaletta sitä selittävää tekstiä - ei siis kovin suuri työ, kun varsinaiset kuvat piirtää kuvittajamme.
Jos haluat kehittää taitokirjaa mutta et tunne Ohjelmauudistusta kovin hyvin, kannattaa joko liittyä [http://www.partio.fi/?Deptid=1135 vaikuttajaverkostoon] tai jättää kommentti niille varattuun osioon. Julkaisun vastuuporukka pyrkii vastaamaan kommentteihin ja ottamaan ne kirjan suunnittelussa huomioon.
 
   
  +
Jos haluat osallistua Taitokirjan kirjoittamiseen, ota yhteyttä Marsuun, marko.yrjana[ät]iki.fi.
===Millainen taitokirja?===
 
* Henkilökohtainen pikku unelmani on, että taitokirja voidaan kokonaisuudessaan toteuttaa Partiowikissä tai vastaavassa ympäristössä: jokainen voi nähdä kirjan syntyprosessista alkaen, jokainen voi lisätä oman tietonsa ja jokainen voi vapaasti käyttää kirjan sisältöä, -Marsu
 
* Valmiista taitokirjasta löytyvät partiotaidot kattavasti, ytimekkäästi ja hyvin kuvitettuna. Taidot on luokiteltu taitoalueittain ja ikäkausittain. Kirja pystyy tukemaan seikkailija ja tarpoja -ikäkausien lisäksi myös muita ikäkausia sekä lippukuntia, jotka eivät uutta ohjelmaa käytä. -Marsu
 
* Taitokirjan ostaa jokainen partiolainen: nuorille se on taitotiedon ja innostuksen lähde, johtajille partio-ohjelman toteutuksen apuväline ja muille nopea hakuteos - "Näinhän tämä solmu tehtiinkin!" Kirjan tarkoitus ei ole itseopiskelu - vaikkei idea sinänsä ole mahdoton - vaan tekemällä ja kokemalla oppimisen tukeminen. -Marsu
 
* Wikissä olevaa kirjaa voidaan sen painamisen jälkeen edelleen kehittää vastaamaan paremmin partiolaisten tarpeisiin. Tarpeen mukaan kirjasta voidaan ottaa uusinta painoksia.
 
* Merimiessäkin tyyppisiä juttuja (ISBN 9789518293142)
 
   
  +
[[Luokka:Taitokirja]]
===Mitä taitoja?===
 
Kaikille ikäkausille yhteiset taitoalueet ovat:
 
 
====Sosiaaliset taidot====
 
Tarkoittaa taitoja, joiden avulla selviää toisten ihmisten kanssa ja osaa kunnioittaa heitä.
 
Esimerkiksi
 
*Ihmissuhteet
 
*Empatia
 
*Kiusaaminen
 
*Ihmistuntemus
 
*Reiluus
 
 
====Kädentaidot====
 
Tarkoittaa, että opitaan tekemään itse käsillä ja arvostamaan itse tehtyjä asioita.
 
*Neulominen ja virkkaaminen
 
**pari helppoa perusjuttua, perustekniikat
 
 
====Erä- ja leiritaidot====
 
Tarkoitaa, että opitaan liikkumaan ja toimimaan luonnossa.
 
Esimerkiksi
 
*Rakentelu
 
*Solmut, köytökset
 
**Solmut: muutama versio perussolmuista käyttöalueittain sekä otteita erikois- ja koristesolmuista
 
***merimiessolmu
 
***paalusolmu
 
***jalussolmu
 
***lippusolmu
 
***siansorkka
 
***köyden vyyhtiminen
 
***rihmaus ja muut päättelytavat
 
***tukikytky
 
***pukkiköytös
 
***ristiköytös
 
*Luonnossa selviytyminen
 
**Majoitteet, pystytysohjeet ja käyttötarkoitus
 
***Laavu
 
***ET
 
***Niger -teltta
 
***PJ
 
***talviretkeilyn erityisvaatimukset majoitteille
 
***tulilla yöpymisessä huomioitavat turvallisuusasiat (samassa kipinämikon tehtävien kanssa?)
 
***tulet eli yöpymisnodet
 
**Tulen käsittely
 
***nuotion sytyttäminen ja sammuttaminen
 
***nuotiotyypit
 
***eri puulajit polttopuina
 
***sytykkeet ja niiden valmistaminen
 
***tulisijat: kamina, sauna
 
***tulen sytyttäminen haastavissa olosuhteissa
 
***kipinämikon tehtävät
 
*Jokamiehenoikeudet
 
*Ruoanlaitto
 
**Retkikeittimen käyttö
 
**Retkikeittimen huolto
 
**Muutamia helppoja ja edistyneempia vinkkejä retkiherkuiksi
 
*Varustetiedot- ja taidot
 
**Varusteluettelon laatiminen, rungot
 
**Vartion/vartiolaisen ensiapupakkauksen sisältö
 
**myrskylyhdyn käyttö ja huoltaminen
 
**rinkan pakkaaminen ja säätäminen oikein
 
**Kerrospukeutuminen
 
**majoitteiden huolto
 
*Puukon käyttäminen ja huoltaminen: vuolemistekniikka, erilaisten puukkojen käyttötarkoitukset, puhdistaminen, öljyäminen, teroittaminen
 
 
====Hengellisyys====
 
Tarkoittaa oman maailmankatsomuksen etsimistä ja vahvistamista.
 
Esimerkiksi
 
*Oman maailmankatsomuksen muodostaminen
 
*Oman Jumalasuhteen muodostaminen
 
*Käsitys oikeasta ja väärästä
 
*Oikeamielisyys
 
*Elämän ihmettelyn taidot
 
 
====Partiotaidot====
 
Tarkoittaa, että partiolainen tietää toimivansa ja osaa toimia osana KV-partioliikettä. Näitä taitoja ei tarvita partion ulkopuolella.
 
Esimerkiksi
 
*Partioaate
 
*Partio-järjestelmän tuntemus
 
*Symboliikka
 
*LPK-tietous
 
*Perinteet (LPK/muut)
 
*Partion historia
 
*Partiotavat
 
 
====Kansalaistaidot====
 
Tarkoittaa kykyä toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa.
 
Esimerkiksi
 
*Palvelu ja auttaminen
 
*EA
 
**Nenäverenvuoto
 
**Pienet haavat ja hiertymät
 
**Suuret haavat
 
**Käärmeen purema
 
**Hyönteisen pistot
 
**Allergiset reaktiot
 
***Anafylaksia ja epipen -kynän käyttö
 
***käärmepakkaus
 
**Astmakohtauksen ensiapu
 
**Avun hälyttäminen
 
***112 ja hätäpuhelun kulku
 
**Pyörtyneen ensiapu
 
**Tajuttoman ensiapu
 
***Auttamisvelvollisuus
 
**Nyrjähdysten ja venähdysten ensiapu
 
***KKK ja sidosmalleja
 
 
*Yhteisvastuullisuus
 
*Median tuntemus
 
*IT:n käyttö
 
 
====Itsestään huolehtiminen====
 
Tarkoittaa oman psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämisen taitoja.
 
Esimerkiksi
 
*Positiivinen tulevaisuuden usko
 
*Ajanhallinta
 
*Stressinhallinta
 
*Vahva itsetuntemus
 
*Kyky vaikuttaa omiin elämäntaitoihin
 
*Terveitä elämäntapoja edistävä toiminta
 
*Elämänhallinta
 
*Fyysinen terveys
 
*Henkinen hyvinvointi
 
*Päihde ja huumetietoisuus
 
*Hygiania
 
*Terveellinen syöminen
 
*Terveystaidot
 
 
====Johtaminen====
 
Tarkoittaa ryhmätoiminnan ja ihmisiin vaikuttamisen sekä asioiden organisoinnin hallitsemista.
 
Esimerkiksi
 
*Organisointitaito
 
*Ryhmässä toimiminen
 
*Sitoutuminen
 
*Kokoustaidot
 
*Esiintymistaidot
 
*Palautteen vastaanottaminen
 
*Ihmisten ja asioiden johtaminen
 
*Vastuun merkitys
 
*Ryhmätyö
 
*Palautteen antaminen
 
*Organisaation lukutaito
 
*Toimieen tarttuminen
 
*Johdettavana oleminen
 
*Ryhmän johtaminen
 
 
====Luonnontuntemus ja –suojelu====
 
Tarkoittaa, että opitaan rakastamaan, ymmärtämään ja suojelemaan luontoa.
 
Esimerkiksi
 
*Luonto & ympäristö
 
*Lähiympäristön tunteminen
 
*Luonnontuntemus
 
*Paikallistuntemus
 
*Vesistöt, maastot, lajit
 
*Sää
 
*Ekologisuus
 
*Luonnonsuojelu
 
*Luonnon kunnioittaminen
 
*Kierrätys
 
*Ympätistötaidot
 
*Valintojen vaikutus
 
 
====Kansalaisuus====
 
Tarkoittaa oman roolinsa ymmärtämistä osana omaa kansaansa ja koko maailmaa.
 
Esimerkiksi
 
*Kansainvälisyys
 
*Globaali näkemys
 
*Suvatsevaisuus
 
*Erilaisuuden hyväksyminen
 
*Erilaisten ihmisten kanssa toimiminen
 
*Erilaisuuden näkeminen rikkautena
 
*Kulttuurituntemus
 
*Musiikki
 
*Taide
 
*Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
 
*Maailmankansalisuus
 
*Oma kulttuuri
 
*Isänmaallisuus
 
*Itsetuntemus
 
*Mielipiteiden muostuminen
 
*Toisten kunnioittaminen
 
*Ymmärrys yht. Kunnasta
 
*Yht. Kunnallinen aktiivisuus
 
 
====Luova ajattelu====
 
Tarkoittaa, että kehitetään uskallusta heittäytyä uusin tilanteisiin ja opitaan löytämään erilaisia ratkaisuja vastaantuleviin tilanteisiin.
 
Esimerkiksi
 
*Kekseliäisyys
 
*Luovuus
 
*Ongelman ratkaisu
 
 
===Kommentit===
 
Kaikki wikin käyttäjät ovat tervetulleita kommentoimaan taitokirjaa. Voimme myöhemmin siirtää kommentoinnin keskustelun puolelle, mutta toistaiseksi lienee parasta pitää se selkeästi näkyvillä ja saatavilla.
 
 
* Lippukunnassani on käytössä taito X, joka ei löydy uudesta ohjelmasta. Tullaanko se ottamaan mukaan taitokirjaan? – Riippuu hyvin paljon siitä, millaisesta taidosta on kysymys. Uusi ohjelma kattaa suuren osan kaikista mahdollisista partiotaidoista ja pyrimme ottamaan järkevissä rajoissa mukaan myös ohjelmassa mainitsematta jääviä taitoja. Jos kysymyksessä on kuitenkin hyvin erikoinen taito, jota suurin osa partiolaisista ei tule koskaan tarvitsemaan tai käyttämään, jää se mitä todennäköisemmin pois.
 
* Kuuluvatko partiotarinat kirjaan, ja jos niin missä muodossa tai roolissa ne ovat? -> Partiotarinoiden, -legendojen ja ohjelmaan kuuluvien kehyskertomusten tulee jotenkin olla esillä myös lapselle ja nuorelle, vaikka koko laajuudessaan partio-ohjelmaan kuuluvat tarinat esitetään johtajan oppaassa.
 
* Kuuluvatko pääasiassa johtajien käytössä olevat taidot ja tiedot kirjaan? Kuten "Näin lasken muonan tarpeen X kokoiselle leirille" ja "Näin huolehdin leirin hygieniasta ja turvallisuudesta". -> Kyllä, sillä seikkailija- ja tarpojajohtajalle tulevat omat osuudet johtajaoppaaseen.
 
 
[[Luokka:Ohjelmauudistus 2010]]
 
[[Luokka:Julkaisut]]
 

Nykyinen versio 2. tammikuuta 2016 kello 20.20

Taitokirjan tavoitteena on tukea uutta seikkailija- ja tarpojaohjelmaa partiotaitojen yhtenäisenä yleiskäsikirjana. Sen kohderyhmä ovat seikkailija- ja tarpojaikäiset nuoret sekä heidän johtajansa. Kirja julkaistaan syksyllä 2009.

Kuvat ovat Taitokirjassa pääroolissa, ja pitkiä kirjallisia ohjeita pyritään välttämään. Taitokirja on projektin työnimi, joka korvataan julkaisua paremmin kuvaavalla nimellä. Nimikisa alkaa vuoden 2009 alussa.

Taitokirjan työstäminen on muuttanut Maavaattelle. Sivusto on kaikkien luettavissa ja kommentoitavissa, mutta vain toimituskunnan muokattavissa.

Toimituskunta

Taitokirjaprojektin toimituskuntaan kuuluvat

  • Marko "Marsu" Yrjänä, Jyväskylän Metsänkävijät ry
  • Hanna Lempiäinen, Sinivuoren Soihdut ry
  • Tuomas "Tupe" Turpeinen, Aurinkovuoren Vartijat ry
  • Kaisa Laitinen, Partiolippukunta Kuuhankaset ry
  • Heidi Niemenmaa, Partiolippukunta Tampereen Kotkat
  • Henrik "Henu" Sandholm, Turun Partio-Sissit ry

Toimituskunnan tukena on nk. T-ryhmä, jonka tehtävä tukea ja auttaa toimituskuntaa. T-ryhmän johtajana toimii Jussi "Jupo" Lares.

Taitokirjan toimitus on aloitettu Ohjelmauudistus 2010-projektin yhteydessä, mutta vuoden 2009 alusta taitokirjaprojekti siirtyi Ohjelmauudistuksen päätyttyä Suomen Partiolaisten POHKE-toimikunnan alaisuuteen.

Kirjoittajaksi?

Tule mukaan tekemään taitokirjaa!

Kirjan teossa on monta vaihetta. Alkuun suunnitellaan, sitten luodaan sisältö: kirjoitetaan, kuvitetaan ja oikoluetaan. Lopuksi taittaja lyö kaiken yksiin kansiin, komeaksi paketiksi.

Hienoista kuvista ja viimeistelystä ei kuitenkaan ole hyötyä, ellei sisältö ole laadukasta. Tämän varmistaaksemme haemme nyt partioasiantuntijoita mukaan tekemään taitokirjaa: eräjormia ja solmumestareita mutta myös miimikkoja ja sukkapuikkosotureita. Asiantuntija saa vastuulleen, aikansa ja asiantuntemuksensa puitteissa, yhden tai useamman noin aukeaman laajuisen kokonaisuuden, joiden lopullisen sisällön hän suunnittelee ja kirjoittaa. Useimmat asiat taitokirjassa pyritään kuitenkin ilmaisemaan kuvien avulla, joten aukeaman työ voi tarkoittaa hyvän kuvan suunnittelua ja muutamaa kappaletta sitä selittävää tekstiä - ei siis kovin suuri työ, kun varsinaiset kuvat piirtää kuvittajamme.

Jos haluat osallistua Taitokirjan kirjoittamiseen, ota yhteyttä Marsuun, marko.yrjana[ät]iki.fi.