The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Ohjelmauudistus 2010/Taitokirja – suunnitelma

PartioWikistä
Versio hetkellä 19. marraskuuta 2007 kello 21.57 – tehnyt HeidiN (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ohjelmauudistus2010.png Vanha Ohjelmauudistus 2010 -artikkeli
Huom! Tämä Ohjelmauudistus 2010 -projektiin liittyvä artikkeli on tehty uudistuksen hyvin varhaisten materiaalien pohjalta. Artikkelissa esitetty tieto saattaa siis olla vakavasti vanhentunutta tai virheellistä.

Partiolaisen taitokirja

Taitokirja on yksi Ohjelmauudistukseen suunnitelluista tukimateriaaleista eli julkaisuista. Kirjan tarkoitus on sisältää ohjelman kannalta keskeiset partiotaidot eräilystä virkkaamiseen samoissa kansissa, erityisesti seikkailija ja tarpoja -ikäkausien osalta. Näin toivomme taitotiedon olevan helposti saatavilla - yksi kirja kulkee kätevästi mukana niin metsään kuin kololle, sitä voivat lukea niin aloittelevat partiolaiset kuin konkaritkin, eikä johtajien tarvitse enää jatkuvasti kaivella tietoa eri käsikirjoista, erikoisjulkaisuista tai internetistä.

Seikkailija ja tarpoja -ikäkausien julkaisuvastaavat ovat sopineet toteuttavansa taitokirjan suunnittelun ja toteutuksen mahdollisimman pitkälle kaikille avoimessa ympäristössä. Vaikka kirjan taidot tulevat pääasiassa uuden ohjelman aktiviteeteista ja ohjelmauudistuksen tekijöiden toimesta, kaikki kommentit ja ideat ovat tärkeitä, ja Partiowikin käyttäjillä on paljon asiantuntemusta, joka voi puolestaan taata meille entistä laadukkaamman julkaisun.

Julkaisusta vastaavat tällä hetkellä pääasiassa:

 • Hanna Lempiäinen (seikkailijat)
 • Heidi Niemenmaa (seikkailijat)
 • Marko "Marsu" Yrjänä (tarpojat)
 • Tuomas "Tupe" Turpeinen (tarpojat)

Miksi taitokirja?

Taitokirja tuntuu herättävän hyvin erilaisia ja paikoittain hämmentyneitä reaktioita. Tähän osioon kerätään perustelua puolesta ja vastaan - kaikki wikin käyttäjät ovat tervetulleita arvostelemaan ideaa partiotaidot samaan nippuun punovasta kirjasta. Julkaisun vastuuporukka pyrkii puolestaan vastaamaan kommentteihin ja tarvittaessa parantamaan suunnitelmiamme.

Voimme myöhemmin siirtää kommentoinnin keskustelun puolelle, mutta toistaiseksi lienee parasta pitää se selkeästi näkyvillä ja saatavilla.

Puolesta

 • Taidot helposti löydettävissä
 • Ei enää "samojen solmujen" toistamista joka julkaisussa
 • Taitokirjan voivat helposti ottaa käyttöön myös uudistukseen penseästi suhtautuvat tai omaa ohjelmaansa toteuttavat lippukunnat
 • Nuorethan ryntäävät lippukuntiin laumoittain, kun partioon ryhtyessään saa käsiinsä aidon Aku Ankkamaisen partiokäsikirjan :)

Vastaan

 • "Ei tuollaista kirjaa osta juuri kukaan" – Kirjan huono menestyminen on toki riski, jonka joudumme ottamaan jokaisen julkaisun kohdalla. Vaikka kirjan ostaisivat vain ohjelmassa mukana olevat johtajat, olisimme jo voittaneet paljon tuodessamme taitotiedon kattavasti ja selkeästi esille ja poistaessamme tarpeen sen toistamiseen ikäkausien ohjelmajulkaisuissa. Kirjan suunnittelu tähtää kuitenkin "jokaisen partiolaisen kirjaan", joka innostaa ja auttaa erityisesti itse seikkailijoita ja tarpojia.

Sisältösuunnitelma

Tämän sivun tarkoitus on toimia pohjana taitokirjan sisältösuunnitelman valmistelussa. Julkaisu-/sisältösuunnitelmaan kuuluu perustelut kirjan julkaisulle (Miksi taitokirja?), näkemys kirjasta (Millainen taitokirja?) sekä taidot luokiteltuina (Mitä taitoja?). Lopullisen esityksen sisältösuunnitelmasta tekee julkaisusta vastaava ryhmä joulukuun aikana Partiowikissä tehdyn työskentelyn pohjalta. Sen jälkeen esitys jätetään hyväksyttäväksi, ja toivon mukaan pääsemme jatkamaan taitokirjan valmistelua edelleenkin Partiowikissä.

Muokkausohjeet

Millainen taitokirja? -alaotsikon alle keräämme erilaisia visioita (nimellä tai ilman) taitokirjan sisällöstä, toteutuksesta ja käytöstä, jotka suunnitteluprosessin kuluessa yhdistetään yhdeksi toteutuskelpoiseksi näkemykseksi.

Taidot-alaotsikon alle keräämme varsinaisia taitoja, jotka luokitellaan suunnitteluprosessin kuluessa järkeviin alueisiin. Kaikki taidot ja ideat ovat tervetulleita, mutta niillä on oltava pääasiallisesti yhteys uuden ohjelman aktiviteetteihin.

Jos haluat kehittää taitokirjaa mutta et tunne Ohjelmauudistusta kovin hyvin, kannattaa joko liittyä vaikuttajaverkostoon tai jättää kommentti niille varattuun osioon. Julkaisun vastuuporukka pyrkii vastaamaan kommentteihin ja ottamaan ne kirjan suunnittelussa huomioon.

Millainen taitokirja?

 • Henkilökohtainen pikku unelmani on, että taitokirja voidaan kokonaisuudessaan toteuttaa Partiowikissä tai vastaavassa ympäristössä: jokainen voi nähdä kirjan syntyprosessista alkaen, jokainen voi lisätä oman tietonsa ja jokainen voi vapaasti käyttää kirjan sisältöä, -Marsu
 • Valmiista taitokirjasta löytyvät partiotaidot kattavasti, ytimekkäästi ja hyvin kuvitettuna. Taidot on luokiteltu taitoalueittain ja ikäkausittain. Kirja pystyy tukemaan seikkailija ja tarpoja -ikäkausien lisäksi myös muita ikäkausia sekä lippukuntia, jotka eivät uutta ohjelmaa käytä. -Marsu
 • Taitokirjan ostaa jokainen partiolainen: nuorille se on taitotiedon ja innostuksen lähde, johtajille partio-ohjelman toteutuksen apuväline ja muille nopea hakuteos - "Näinhän tämä solmu tehtiinkin!" Kirjan tarkoitus ei ole itseopiskelu - vaikkei idea sinänsä ole mahdoton - vaan tekemällä ja kokemalla oppimisen tukeminen. -Marsu
 • Wikissä olevaa kirjaa voidaan sen painamisen jälkeen edelleen kehittää vastaamaan paremmin partiolaisten tarpeisiin. Tarpeen mukaan kirjasta voidaan ottaa uusinta painoksia.
 • Merimiessäkin tyyppisiä juttuja (ISBN 9789518293142)

Mitä taitoja?

Kaikille ikäkausille yhteiset taitoalueet ovat:

Sosiaaliset taidot

Tarkoittaa taitoja, joiden avulla selviää toisten ihmisten kanssa ja osaa kunnioittaa heitä. Esimerkiksi

 • Ihmissuhteet
 • Empatia
 • Kiusaaminen
 • Ihmistuntemus
 • Reiluus

Kädentaidot

Tarkoittaa, että opitaan tekemään itse käsillä ja arvostamaan itse tehtyjä asioita.

 • Neulominen ja virkkaaminen
  • pari helppoa perusjuttua, perustekniikat

Erä- ja leiritaidot

Tarkoitaa, että opitaan liikkumaan ja toimimaan luonnossa. Esimerkiksi

 • Rakentelu,
 • Solmut, köytökset
  • Solmut: muutama versio perussolmuista käyttöalueittain sekä otteita erikois- ja koristesolmuista
   • merimiessolmu
   • paalusolmu
   • jalussolmu
   • lippusolmu
   • siansorkka
   • köyden vyyhtiminen
   • rihmaus ja muut päättelytavat
   • tukikytky
   • pukkiköytös
   • ristiköytös
 • Luonnossa selviytyminen
  • Tulen käsittely
   • nuotion sytyttäminen ja sammuttaminen
   • nuotiotyypit
   • eri puulajit polttopuina
   • sytykkeet ja niiden valmistaminen
   • tulisijat: kamina, sauna
   • tulen sytyttäminen haastavissa olosuhteissa
   • kipinämikon tehtävät
 • Jokamiehenoikeudet
 • Ruoanlaitto
  • Retkikeittimen käyttö
  • Retkikeittimen huolto
  • Muutamia helppoja ja edistyneempia vinkkejä retkiherkuiksi
 • Varustetiedot- ja taidot
  • myrskylyhdyn käyttö ja huoltaminen
  • rinkan pakkaaminen ja säätäminen
 • Puukon käyttäminen ja huoltaminen: vuolemistekniikka, erilaisten puukkojen käyttötarkoitukset, puhdistaminen, öljyäminen, teroittaminen

Hengellisyys

Tarkoittaa oman maailmankatsomuksen etsimistä ja vahvistamista. Esimerkiksi

 • Oman maailman-katsomuksen muodostaminen
 • Oman Jumalasuhteen muodostaminen
 • Käsitys oikeasta ja väärästä
 • Oikeamielisyys
 • Elämän ihmettelyn taidot

Partiotaidot

Tarkoittaa, että partiolainen tietää toimivansa ja osaa toimia osana KV-partioliikettä. Näitä taitoja ei tarvita partion ulkopuolella. Esimerkiksi

 • Partioaate
 • Partio-järjestelmän tuntemus
 • Symboliikka
 • LPK-tietous
 • Perinteet (LPK/muut)
 • Partion historia
 • Partiotavat

Kansalaistaidot

Tarkoittaa kykyä toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Esimerkiksi

 • Palvelu ja auttaminen
 • EA
 • Yhteisvastuullisuus
 • Median tuntemus
 • IT:n käyttö

Itsestään huolehtiminen

Tarkoittaa oman psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämisen taitoja. Esimerkiksi

 • Positiivinen tulevaisuuden usko
 • Ajanhallinta
 • Stressinhallinta
 • Vahva itsetuntemus
 • Kyky vaikuttaa omiin elämäntaitoihin
 • Terveitä elämäntapoja edistävä toiminta
 • Elämänhallinta
 • Fyysinen terveys
 • Henkinen hyvinvointi
 • Päihde ja huumetietoisuus
 • Hygiania
 • Terveellinen syöminen
 • Terveystaidot

Johtaminen

Tarkoittaa ryhmätoiminnan ja ihmisiin vaikuttamisen sekä asioiden organisoinnin hallitsemista. Esimerkiksi

 • Organisointitaito
 • Ryhmässä toimiminen
 • Sitoutuminen
 • Kokoustaidot
 • Esiintymistaidot
 • Palautteen vastaanottaminen
 • Ihmisten ja asioiden johtaminen
 • Vastuun merkitys
 • Ryhmätyö
 • Palautteen antaminen
 • Organisaation lukutaito
 • Toimieen tarttuminen
 • Johdettavana oleminen
 • Ryhmän johtaminen

Luonnontuntemus ja –suojelu

Tarkoittaa, että opitaan rakastamaan, ymmärtämään ja suojelemaan luontoa. Esimerkiksi

 • Luonto & ympäristö
 • Lähiympäristön tunteminen
 • Luonnontuntemus
 • Paikallistuntemus
 • Vesistöt, maastot, lajit
 • Sää
 • Ekologisuus
 • Luonnonsuojelu
 • Luonnon kunnioittaminen
 • Kierrätys
 • Ympätistötaidot
 • Valintojen vaikutus

Kansalaisuus

Tarkoittaa oman roolinsa ymmärtämistä osana omaa kansaansa ja koko maailmaa. Esimerkiksi

 • Kansainvälisyys
 • Globaali näkemys
 • Suvatsevaisuus
 • Erilaisuuden hyväksyminen
 • Erilaisten ihmisten kanssa toimiminen
 • Erilaisuuden näkeminen rikkautena
 • Kulttuurituntemus
 • Musiikki
 • Taide
 • Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
 • Maailmankansalisuus
 • Oma kulttuuri
 • Isänmaallisuus
 • Itsetuntemus
 • Mielipiteiden muostuminen
 • Toisten kunnioittaminen
 • Ymmärrys yht. Kunnasta
 • Yht. Kunnallinen aktiivisuus

Luova ajattelu

Tarkoittaa, että kehitetään uskallusta heittäytyä uusin tilanteisiin ja opitaan löytämään erilaisia ratkaisuja vastaantuleviin tilanteisiin. Esimerkiksi

 • Kekseliäisyys
 • Luovuus
 • Ongelman ratkaisu

Kommentit

Kaikki wikin käyttäjät ovat tervetulleita kommentoimaan taitokirjaa. Voimme myöhemmin siirtää kommentoinnin keskustelun puolelle, mutta toistaiseksi lienee parasta pitää se selkeästi näkyvillä ja saatavilla.

 • Lippukunnassani on käytössä taito X, joka ei löydy uudesta ohjelmasta. Tullaanko se ottamaan mukaan taitokirjaan? – Riippuu hyvin paljon siitä, millaisesta taidosta on kysymys. Uusi ohjelma kattaa suuren osan kaikista mahdollisista partiotaidoista ja pyrimme ottamaan järkevissä rajoissa mukaan myös ohjelmassa mainitsematta jääviä taitoja. Jos kysymyksessä on kuitenkin hyvin erikoinen taito, jota suurin osa partiolaisista ei tule koskaan tarvitsemaan tai käyttämään, jää se mitä todennäköisemmin pois.
 • Kuuluvatko partiotarinat kirjaan, ja jos niin missä muodossa tai roolissa ne ovat? -> Partiotarinoiden, -legendojen ja ohjelmaan kuuluvien kehyskertomusten tulee jotenkin olla esillä myös lapselle ja nuorelle, vaikka koko laajuudessaan partio-ohjelmaan kuuluvat tarinat esitetään johtajan oppaassa.
 • Kuuluvatko pääasiassa johtajien käytössä olevat taidot ja tiedot kirjaan? Kuten "Näin lasken muonan tarpeen X kokoiselle leirille" ja "Näin huolehdin leirin hygieniasta ja turvallisuudesta". -> Kyllä, sillä seikkailija- ja tarpojajohtajalle tulevat omat osuudet johtajaoppaaseen.