The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Ero sivun ”Partioneuvosto” versioiden välillä

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Ak: Sivun sisältö korvattiin sisällöllä ” SUOSITTELEN KAIKKIA HUORIA KATTOO PEILII JA MENNÄ NUSSIMAAN MUTSINNE PERSETTÄ”)
Rivi 1: Rivi 1:
Partioneuvosto toimii [[Suomen Partiolaiset|Suomen Partiolaisten]] ylimpänä päättävänä elimenä [[SP:n jäsenkokous|jäsenkokousten]] välillä. Partioneuvokset ovat piirien johtajia tai varajohtajia. Heidät valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 
  
=Jäsenet 2007 piirin nimen mukaan aakkosjärjestyksessä=
+
SUOSITTELEN KAIKKIA HUORIA KATTOO PEILII JA MENNÄ NUSSIMAAN MUTSINNE PERSETTÄ
* [[Anne Kanto-Ronkanen]], puheenjohtaja
 
* Timo Seppälä, [[Etelä-Karjalan Partiolaiset]] ry
 
* Martti Sipilä, [[Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset]] ry
 
* Ville Pesonen, [[Etelä-Savon Partiolaiset]] ry
 
* Tea Bäckman, [[Finlands Svenska Scouter]] rf
 
* Antti Tapanila, [[Hämeen Partiolaiset]] ry
 
* Yrjö Sorvari, [[Kainuun Partiolaiset]] ry
 
* Merja Heikkilä, [[Keski-Pohjanmaan Partiolaiset]] ry
 
* Pipsa Wilhems, [[Keski-Suomen Partiolaiset]] ry
 
* Petteri Leinonen, [[Kymenlaakson Partiopiiri]] ry
 
* Anne-Mari Pulli, [[Lapin Partiolaiset]] ry
 
* Tiina Kovalainen, [[Pohjois-Karjalan Partiolaiset]] ry
 
* Petteri Juusola, [[Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri]] ry
 
* Varpu Vidgren, [[Pohjois-Savon Partiolaiset]] ry
 
* Saara Heinänen, [[Pääkaupunkiseudun Partiolaiset]] ry
 
* Petri Isoluoma, [[Salpausselän Partiolaiset]] ry
 
* Mari Hakala, [[Satakunnan Partiolaiset]] ry
 
* Satu Tammilehto, [[Uudenmaan Partiopiiri]] ry
 
* Jukka Tulivuori, [[Varsinais-Suomen Partiopiiri]] ry
 
 
 
=Partioneuvos SP:n säännöissä=
 
==9 §  PARTIONEUVOSTO==
 
Partioneuvosto käyttää kokoontuessaan Yhdistyksen päätösvaltaa.
 
Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja sekä yksi jäsen  kutakin Yhdistyksen varsinaista jäsentä kohden.
 
Partioneuvoston jäsenelle valitaan yhdestä neljään varajäsentä.
 
Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen asettamista ehdokkaista, joiden tulee olla piirihallituksiensa jäseniä. Partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Yhdistyksen Hallituksen jäsen ei voi kuulua Partioneuvostoon.
 
Partioneuvoston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Toimiminen Partioneuvoston jäsenenä ei ole esteenä puheenjohtajaksi valitsemiselle.
 
 
 
==10 §  PARTIONEUVOSTON KOKOUKSET==
 
Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka ovat Partioneuvoston kevät- ja syyskokous.
 
 
 
Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.
 
 
 
Partioneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos Hallitus tai Partioneuvosto niin päättää tai jos vähintään 1/10 Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai 1/3 Partioneuvoston jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti Hallitukselta pyytää.
 
 
 
Partioneuvoston kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on esitetty tai vaatimuksessa esitettynä myöhempänä ajankohtana.
 
Partioneuvoston kutsuu koolle Hallitus tai Partioneuvoston puheenjohtaja.
 
 
 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti Partioneuvoston jäsenille ja heidän varamiehilleen viimeistään 14 päivää ennen Partioneuvoston kokousta.
 
 
 
Partioneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
 
 
 
Partioneuvoston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni kutakin alkavaa 2000 heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta partiolaistaan kohti. Partioneuvoston puheenjohtajalla on yksi ääni Partioneuvoston kokouksissa.
 
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muussa tapauksessa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
 
 
 
==11 §  PARTIONEUVOSTON KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT==
 
 
 
Kevätkokouksessa  käsiteltävät asiat: <br>
 
1. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajien kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä Hallitukselle ja muille tilivelvollisille. <br>
 
2. Päätetään joka toisessa kevätkokouksessa jäsenmaksusta seuraavia kahta vuotta varten.<br>
 
3. Käsitellään Hallituksen ja Partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.<br>
 
 
 
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: <br>
 
1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.<br>
 
2. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten. <br>
 
3. Päätetään Hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi vuodeksi. <br>
 
4. Valitaan Hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja mahdolliset uudet jäsenet. <br>
 
5. Valitaan kalenterivuodeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, jonka keskuudesta nimetään vastuuhenkilö.<br>
 
6. Käsitellään Hallituksen ja Partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.<br>
 
 
 
[[Luokka:SP:n organisaatio]]
 

Versio 21. lokakuuta 2008 kello 19.06

SUOSITTELEN KAIKKIA HUORIA KATTOO PEILII JA MENNÄ NUSSIMAAN MUTSINNE PERSETTÄ