Partiotasavalta

Partiotasavallalla tarkoitetaan lippukuntatyyppiä, jonka toimintaideologia pohjautuu demokratian harjoittamiseen ajalta ennen Suomen itsenäistymistä.

Partiotasavaltalippukunnat: