Renewed Approach to Programme

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Renewed Approach to Programme eli RAP on WOSMin kuvaama tapa kansallisille partiojärjestöille kehittää partio-ohjelmaa laajan ohjelmakäsityksen mukaisesti.

Ohjelmakehitys tehdään vaiheittain yleisestä yksittäiseen:

 • Ensin määritellään MIKSI asioita tehdään? (kasvatustavoitteet)
 • Sitten määritellään MITEN asioita tehdään partiossa? (ikäkausijako, partiomenetelmä, ohjelman rakenne)
 • Lopuksi kuvataan MITÄ partiossa tehdään niin, että aiemmin määritellyt tavoitteet ja menetelmät toteutuvat. (aktiviteetit)


WOSM RAP.PNG

Ohjelmakehityksen vaiheet WOSMin mukaan

 1. Partiokasvatuksen määrittely
 2. Kasvun osa-alueet eli yksittäiset kasvatustavoitteet
 3. Yleiset kasvatustavoitteet
 4. Ikäkaudet, ikäkausijako
 5. Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet
 6. Aktiviteetit
 7. Partiomenetelmä ja ikäkausikohtaiset sovellukset
 8. Ohjelman rakenne


RAPia sovellettiin Suomessa suurten uudistusten vuosina 2006-2008. Vaiheiden järjestys oli erilainen, mutta kaikki osat uudistettiin.

Partiokasvatus, yleiset kasvatustavoitteet ja ikäkausijako määritellään Suomessa Peruskirjassa.

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet, ohjelman rakenne ja aktiviteetit määritellään Suomessa Johtajan kansiossa.


Lue lisää