The ScoutWiki Network wikis were upgraded on Sept 28th, 2020. We're currently seeing some problems with the skin. We are working on it. Sorry for the inconvenience!

Riihityspaketti

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Riihityspaketti on Suomen Partiolaisten vartioikäisten ryhmän (lakkautettiin 31.12.2005 osana JärKe-toimintaa) kokoama vihkonen. Vihkonen on tehty, jotta luokkasuoritusten määrä nousisi Suomessa. Tutkimuksen perusteella riihityksiä järjestetään varsin vähän verrattaessa vartioikäisten osuuteen jäsenmäärästä.

Riihityspaketti on siis tarkoitettu heille, jotka järjestävät — tai joiden pitäisi järjestää — lippukunnassa riihityksiä. Yleensä riihityksen järjestämisestä ovat vastuussa lippukunnan sampo ja vartionjohtajat. Useassa lippukunnassa myös Partiojohtajien peruskurssia suorittava järjestää pj-työnään riihityksen lippukunnan vartiolaisille.

Riihityspaketin tekijät eivät ole keksineet pyörää uudestaan, sillä Riihityspaketissa on koottuna eri lippukuntien riihitysmalleja ympäri Suomea yksiin kansiin. Lisäksi siinä on kerrottu Vartionjohtajan käsikirjan ja Sammon oppaan mukaan, mistä riihityksessä on kyse. Riihitykset vaihtelevat suuresti eri lippukunnissa, eikä toisen lippukunnan hyvä riihitysmalli välttämättä sovi toiseen lippukuntaan suoraan sellaisenaan. Riihityspaketin eri riihitysmalleja tutkimalla ja muokkaamalla oman lippukunnan näköiseksi löytyy varmasti sopiva riihitysmalli jokaiseen lippukuntaan.