Standaari

PartioWikistä

Standaarilla tarkoitetaan viiriä tai kulkuelippua. J.Korpelan pienehkö sivistyssanakirja määrittelee standaarin "tunnusviiri; (historiassa:) sotajoukon tunnuslippu, jota kannetaan poikkitangossa. Esimerkiksi yhdistyksen tunnuksena käytettävä pöytäviiri"[1]

Standaareja näkee monissa paikoissa. Yleisimmin näkee yhdistysten ja yritysten pöytästandaareja. Ortodoksinen kirkko käyttää käyttää kirkkolippuja eli kirkkollisia kulkuelippuja[2] joita kannetaan ristisaatossa.[3] Soittokunnista, erityisesti sotilassoittokunnat käyttävät nuottitelinetelinestandaaria, joka lippusanaston mukaan on "nuottitelineen edessä pidettävä, yleensä tunnuksella varustettu kangas."[4][5] Standaariksi kutsutaan myös erityisesti Rooman legioonassa käytettyä, marssiosastossa kuljetettavaa "kylttiä"[6]. Tyypillistä standaarille on, että sitä kannetaan vaakasuorassa, varsinaiseen tankoon kiinnitetyssä aputangossa. Myös muun tyyppisistä tunnuksista käytetään sanaa standaari.

Sanan merkityksestä

Suomen kielessä ja suomalaisessa kulttuurissa standaari on vakiintunut tarkoittamaan pöytästandaaria.

Standaari- sana on tullut suomen kieleen englannista ja/tai ruotsista. Englannin "standard" sama sana kuin suomessa lainasanana käytettävä standardi (vakiomalli, -tyyppi, -mitta). Englantiin sana tuli ranskasta (estandart, sotalippu), ja sinne puolestaan frankkien puhuman germaanikielen sanasta standhard, horjumaton. Sotalipun tuli seistä tukevasti pystyssä koko taistelun ajan.[7]. Standaari on siis pystyssä, pystysuorassa kannettava erikoislippu. Ja koska pystyssä kannettava lippu ei välttämättä täytä kaikkea heraldista ja viestinnällistä tehtäväänsä ellei se näy, on niitä alettu kantaa poikkitankoon kiinnitettynä, kapeammasta reunastaan roikkuvana.

Pöytästandaari

Pöytästandaari on monesti pystyssä olevan suorakaiteen muotoinen, mahdollisesti erilaisilla kielekkeillä ja tupsuilla varustettuna. Lippusanaston mukaan "pöytästandaari on pöydällä tms. pidettävä (useimmiten kaksinkertainen) kangas, jossa on yhteisön tunnus."[8] Myös termejä pöytäviiri ja pöytälippu on käytetty. Jälkimmäisellä on kuitenkin oma merkityksensä.

Pöytästandaari suomalaisessa partiotoiminnassa

Pöytästandaari on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa partioliikkeessä, niin kuin muussakin suomalaisessa yhdistystoiminnassa, yhtenä yleisesti jaettuna ansiomerkkinä tai lahjana. Lippukunnan standaarin luovuttaminen sopii esim. lippukunnan tai partion tukijan muistamiseen. Myös Suomen Partiolaisilla on oma tunnustuksena jaettava standaarinsa.

Standaareja jaetaan esim. seuraavin perustein:

  • "Standaari voidaan myöntää partiolaiselle kiitokseksi pitkäaikaisesta, menestyksellisestä ja laaja-alaisesta partiotoiminnasta tai partiotyön tukijalle huomionosoitukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta partioliikkeen hyväksi sekä yhteisöille kiitokseksi ja huomionosoitukseksi pitkäaikaisesta yhteistoiminnasta." (Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n standaari)
  • "Piirin tai lippukunnan esityksestä partion tavoitteiden tai partiotoiminnan hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineelle yksityiselle henkilölle tai yhteisölle / piirin kanssa yhteistoiminnassa olevalle järjestölle tai yhteisölle / erovuoroiselle piirinjohtajalle." (Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n standaari)

Viitteet

  1. http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/laaja.html
  2. Suomalaisuuden liiton tunnustoimikunta: Lippusanastoa ja -käsitteitä, ISSN 0784-7602
  3. esim. http://www.ort.fi/fi/ortodoksisuus/kirkkotaide/esineisto.php, http://www.kulttuurikeskussofia.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010050, http://personal.inet.fi/atk/lieksan.ort.seurakunta/Tapahtumat.htm
  4. Suomalaisuuden liiton tunnustoimikunta: Lippusanastoa ja -käsitteitä, ISSN 0784-7602
  5. Katso esim. Hämeen Reserviläissoittokunnan nuottitelinestandaaria, os. http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuva:Viiri_p%C3%A4ivitetty_pieni.jpg
  6. katso kuva sivulta http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuva:Roman_signum.jpg
  7. Meri, Veijo: Sanojen synty - suomen kielen etymologinen sanakirja
  8. Suomalaisuuden liiton tunnustoimikunta: Lippusanastoa ja -käsitteitä, ISSN 0784-7602