Summit Bechtel Family National Scout Reserve

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Summit Bechtel Family National Scout Reserve on Glen Jeanissa, Länsi-Virginiassa, Yhdysvalloissa sijaitseva 48 km2 leirialue. Alueella on järjestetty useita kansallisia leireja sekä 24. maailmanjamboree.