Toimintaryhmä

PartioWikistä

Partiotoiminnassa mukana olevan lapsen tai nuorten toimintaryhmällä tarkoitetaan yleensä ikäkauden läpikäynnin ajan pysyvää, säännöllisesti ja itsenäisesti kokoontuvaa joukkoa. Yleensä toimintaryhmä on pienin tietyn ikäisistä partiolaisista koostuva yksikkö, jolla on oma erisnimi.

Eri ikäkausien toimintaryhmille on yleensä eri yleisnimet. Suomessa (sudenpentu)lauma, (seikkailija)joukkue sekä tarpoja-, samoaja- ja vaeltavartio ovat yleisesti käytössä toimintayhmien yleisnimityksinä. Vanhoja toimintaryhmien yleisnimityksiä ovat mm. vaeltajaryhmä ja parvi.

Sudenpentulaumat ja seikkalijajoukkueet voidaan jakaa pienempiin osiin, joita kutsutaan sudenpennuilla pentueiksi tai pivoiksi ja seikkailijoilla vartioiksi.

Toimintaryhmät ovat aina jonkin lippukunnan osa. Toimintaryhmä voi kuulua myös useammasta toimintaryhmästä koostuvaan nimettyyn lippukunnan osaan. Perinteisiä lippukunnan osia ovat osastot, joukkueet, laivueet sekä veljesjoukot