The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Vihellysmerkit

PartioWikistä
Versio hetkellä 13. maaliskuuta 2014 kello 14.10 – tehnyt Jysky (keskustelu | muokkaukset) (+vesillä +hernepilli +joukkueurheilulajimaininta)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partiotoiminnassa käytetään monenlaisia vihellysmerkkejä. Leiriolosuhteissa käytetään usein pillillä annettavia äänimerkkejä huomion herättämiseksi. Liikuttaessa vesillä tulee tuntea alusten viheltimillä annettavia meriteiden sääntöjen mukaisia merkkejä.

Puhallettavilla pilleillä annettavia vihellysmerkkejä voidaan antaa esim. vartion liikkuessa maastossa, leireillä, lipunnostoissa ja muissa seremonioissa hyödynnettävinä komentoina. Vihellysmerkkejä annetaan yleensä pillillä, kuten partiopillillä tai puosunpillillä, mutta niitä voi myös viheltää huulilta, vaikkapa jäynäysreissulla. Suomalaisessa partiotoiminnassa kuuluvien pillikomentojen sijaan käytetään nykyään usein äänentoistolaitteita. Monien joukkueurheilulajien sääntöihin on määritelty tuomarinpillillä annettavat vihellysmerkit.

Erilaisia vihellysmerkkejä

Ryhmän ohjaamiseen tarkoitettuja vihellysmerkkejä

Seuraavanlaisia rytmiin perustuvia vihellysmerkkejä on käytetty:

___________ Huomio, Tarkkailkaa, Hiljaisuus
__ __ __ __ Kokoon
. . . . . . Hajalle
__ . __ . __ . Vaara! Hälytys! Valmiina!
___ ___ . Eteenpäin, Liikkeelle ( Morsen aakkosissa kirjain G )
___ ___ .. Nopeammin, Juokse ( Morsen aakkosissa kirjain Z )
______ . Seis

Äänimerkit vesillä

Kansainväliset meriteiden säännöt määrittelee monia viheltimellä annettavia signaaleja, joiden avulla alukset viestivät toiminnastaan muille aluksille.[1] Lisäksi sisävesisäännöissä on määrätty Suomen sisäisillä kulkuvesillä käytettäviä äänimerkkejä.[2]

Merkinantovälineitä

Partiopilli

Pillilla annettavat merkit ovat syynä usein edelleen partiopukuun kuuluvan partiopillin syntyyn. Pillit äänimerkinantovälineinä ovat kuuluneet monien univormuun pukeutuvien ja suuria joukkoja ohjaavien tahojen varustukseen. Viktoriaanisessa brittiarmeijassa palvelleen kenraalin perustaman partioliikkeen käyttämän univormun osaksi pilli tulikin lähes automaattisesti. Kuten muuallakin, tätä nykyä partiotoiminnassa pillistä on tullut monille lähinnä univormun seremoniallinen osa.

Puosunpilli

Kun partiotoiminnassa halutaan hyödyntää laivastoperinteestä kumpuavaa symboliikkaa, voidaan käyttää puosunpilliä. Puosunpillillä voidaan antaa eri korkuisia ääniä ja niiden avulla monenlaisia omalaatuisia pillisignaaleja.

Hernepilli

Hernepillin sisällä on pieni kuula, joka liikkuu pilliin puhallettavan ilmavirran mukana.

Muita merkinantovälineitä

Pelkkään rytmiin perustuvia äänisignaaleja muilla äänen jaksottamiseen kykenevillä äänilähteillä, esimerkiksi puhallettavilla torvilla. Useampaa nuottia soittavilla torvilla voidaan kuitenkin antaa niille ominaisia torvisignaaleja.

Viitteet

  1. www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1977/19770030#id198517 YLEISSOPIMUS KANSAINVÄLISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 1972 luettu 13.3.2014
  2. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780252#a18.9.1981-628 Sisävesisäännöt 1978 luettu 13.3.2014