Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Johtajana seikkailijoissa

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
    • Kuvaus pestistä: Pestiin kuuluu seikkailijat-ryhmän toiminnasta vastaaminen seikkailijat-ohjelman ajan, pestin toimikausi on kaksi-kolme vuotta. Pesti on ryhmän vastaavana johtajana toimimista. Ryhmää johtaa myös ikäkausiin kuuluvat nuoremmat johtajat, jotka ottavat vastuuta ryhmän johtamisesta toisena toimintavuonna. Pesti aloitetaan pestikeskustelulla seikkailija-osaston johtajan/lippukunnanjohtajan kanssa ja lopetetaan raportointiin osastonjohtajalle. Pestin vastuut ja velvollisuudet: Johtajan vastuulla on ryhmän viikoittaisten kokoontumisien suunnittelu ja toteutus, sekä ryhmän päivä- ja viikonloppuretkien suunnittelu ja toteutus yhdessä osastonjohtajan kanssa. Johtaja vastaa tiedottamisesta ja yhteydenpidosta seikkailijoiden koteihin. Johtajan vastuulla on myös ohjata ja tukea nuorempia johtajia toimimaan vastuullisesti seikkailijat-ryhmän johtajana ja antaa noviisijohtajalle tilaa ja mahdollisuuksia kokeilla myös omatoimisesti ryhmän johtamista. Pestin tavoitteet: Johtajan pesti on olemassa, jotta ryhmän toiminta on ohjattua ja partio-ohjelman mukaista ja jotta nuorempi noviisijohtaja saa tukea omaan johtajuuteensa. Pestin resurssit ja tuki: Pestiin hoitamiseen on käytettävissä osuus lippukunnan varsinaiseen toimintaan varatusta rahasta sekä lippukunnan kokoontumistilat ja kalusto lisäksi lippukunta kustantaa pestiin vaadittavan ryhmänjohtaja-koulutuksen. Pesti vaatii konkarijohtajalta seikkailijat-ryhmän ensimmäisenä vuotena viikoittaista osallistumista ryhmän toimintaan ja toisena toimintavuotena lähes viikoittaista osallistumista. Konkarijohtaja osallistuu myös ryhmän retkille ja lippukunnan muihin tapahtumiin. Sekä konkari- että noviisijohtaja kokoontuvat osastonjohtajan järjestämiin seikkailijajohtajien neuvostoon, joissa he raportoivat ryhmänsä toiminnasta. Osastonjohtaja toimii konkarijohtajan ohjaajana ja tukena. Osastonjohtaja seuraa ryhmän johtajien toimintaa ja kantaa vastuun ryhmien toiminnan suunnittelun ohjaamisesta. Pestin vaatimat tiedot ja taidot: Pestin hoitaminen vaatii kokemusta partioryhmän johtamisesta tai muusta vastaavasta vastuupestistä. Suositus johtajan alaikärajaksi on 22 vuotta.

- Johtajan tulisi ennen tai välittömästi pestin hoitamisen aikana käydä seikkailijajohtaja-koulutus (vrt. vj-kurssi?) ja muut taitokoulutukset (ea-/et-/vihje-kurssit) ovat erittäin suositeltavia.