Vihellysmerkit

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partiotoiminnassa käytetään monenlaisia vihellysmerkkejä. Leiriolosuhteissa käytetään usein pillillä annettavia äänimerkkejä huomion herättämiseksi. Liikuttaessa vesillä tulee tuntea alusten viheltimillä annettavia meriteiden sääntöjen mukaisia merkkejä. Monien joukkueurheilulajien sääntöihin on määritelty tuomarinpillillä annettavat vihellysmerkit.

Puhallettavia pilleillä annettavia vihellysmerkkejä voidaan antaa esimerkiksi vartion liikkuessa maastossa, leireillä, lipunnostoissa ja muissa seremonioissa hyödynnettävinä komentoina. Vihellysmerkkejä käytetään eritoten silloin, kun näkyvyys on heikko tai kun ääni ei kanna tarpeeksi kauas. Vihellysmerkkejä annetaan yleensä pillillä, kuten partiopillillä tai puosunpillillä, mutta niitä voi myös viheltää huulilta, vaikkapa jäynäysreissulla. Pillillä annettavien merkkien vuoksi partiopilli ja pillinaru ovat osa partiopukua. Pillin käyttöä tulisi välttää, mikäli käsimerkkien käyttö on mahdollista.

Erilaisia vihellysmerkkejä

Joukkojen ohjaamiseen tarkoitettuja vihellysmerkkejä

Ns. vahvistettujen vihellysmerkkien määrä ja muoto on vaihdellut eri aikakausina. Seuraavat vihellysten pituuteen perustuvat vihellysmerkit esitettiin Suomen Partiopoikajärjestön Ohjekirjassa:

___________ Huomio, Tarkkailkaa, Hiljaisuus
__ __ __ __ Kokoon
. . . . . . . Hajalle
. __ . __ . __ Vaara! Hälytys! Valmiina!
___ ___ . Eteenpäin, Liikkeelle ( Morsen aakkosissa kirjain G )
___ ___ .. Nopeammin, Juokse (Morsen aakkosissa kirjain Z )
_________ . Seis

Seuraavat hyödylliset lisämerkit esitettiin Ilmari Vainion Partiopoikain käsikirjan ensimmäisessä painoksessa 1923. VJ:t kokoon merkki esiintyi samassa muodossa myös Partiopojan kirjassa.

. . . __ Vartionjohtajat kokoon! (Morsen aakkosissa kirjain V)
__ . . . Partiojohtajat kokoon! (Morsen aakkosissa kirjain B)

Äänimerkit vesillä

Kansainväliset meriteiden säännöt määrittelee monia viheltimellä annettavia signaaleja, joiden avulla alukset viestivät toiminnastaan muille aluksille.[1] Lisäksi sisävesisäännöissä on määrätty Suomen sisäisillä kulkuvesillä käytettäviä äänimerkkejä.[2]

Merkinantovälineitä

Partiopilli

Pillilla annettavat merkit ovat syynä usein edelleen partiopukuun kuuluvan partiopillin syntyyn. Pillit äänimerkinantovälineinä ovat kuuluneet monien univormuun pukeutuvien ja suuria joukkoja ohjaavien tahojen varustukseen. Viktoriaanisessa brittiarmeijassa palvelleen kenraalin perustaman partioliikkeen käyttämän univormun osaksi pilli tulikin lähes automaattisesti. Nykyään suomalaisessa partiotoiminnassa käytetään kuuluvien pillikomentojen sijaan usein äänentoistolaitteita, joten partiotoiminnassa pillistä on tullut monille lähinnä univormun seremoniallinen osa.[3]

Puosunpilli

Kun partiotoiminnassa halutaan hyödyntää laivastoperinteestä kumpuavaa symboliikkaa, voidaan käyttää puosunpilliä. Puosunpillillä voidaan antaa eri korkuisia ääniä ja niiden avulla monenlaisia omalaatuisia pillisignaaleja.

Hernepilli

Hernepillin sisällä on pieni kuula, joka liikkuu pilliin puhallettavan ilmavirran mukana.

Muita merkinantovälineitä

Pelkkään rytmiin perustuvia äänisignaaleja muilla äänen jaksottamiseen kykenevillä äänilähteillä, esimerkiksi puhallettavilla torvilla. Useampaa nuottia soittavilla torvilla voidaan antaa niille ominaisia torvisignaaleja.

Viitteet

  1. www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1977/19770030#id198517 YLEISSOPIMUS KANSAINVÄLISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 1972 luettu 13.3.2014
  2. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780252#a18.9.1981-628 Sisävesisäännöt 1978 luettu 13.3.2014
  3. kenen mukaan?