Perhepartio

PartioWikistä

Perhepartioksi kutsutaan partiohenkistä toimintaa, jota järjestetään koko perheelle. Toiminnassa on mukana vanhempineen myös nuoria lapsia, jotka eivät ole vielä riittävän vanhoja partio-ohjelman aloittamiseen.

Kansainvälisistä partiojärjestöistä suurin WOSM on nostanut partio-ohjelman partiotoiminnan keskiöön. Vapaamuotoisesti, ilman varsinaista partio-ohjelmaa, tapahtuvaa perhepartiota ei näin ollen usein nähdä osana varsinaista partiotoimintaa. Monet suomalaiset partiolippukunnat kuitenkin järjestävät perhepartiota muun toiminnan ohella. Vapaamuotoista partiohenkistä toimintaa järjestävät myös opiskelijalippukunnat, mutta partiolippukuntien järjestämän perhepartion sijaan niiden toiminta tapahtuu omassa organisaatiossaan.