Partio-ohjelma

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partio-ohjelma on partiokasvatuksen ydin, kaikki se, mitä, miten ja miksi partiossa jotain tehdään

  • mitä: kokoukset ja niissä tehtävät aktiviteetit, retket, leirit, pt-kisat, juhlat jne.
  • miten: Partio-ohjelmaa toteutetaan partiomenetelmän avulla.
  • miksi Lisäksi toiminalla pyritään saavuttamaan partion kasvatustavoitteet.

Partio-ohjelmaan heijastuu vaikutteita partion arvomaailmasta, joka konkretisoituu lupaukseen, ihanteisiin ja tunnukseen. Yhdessä nämä kaikki elementit tekevät toiminnasta partiotoimintaa.

Ikäkausijaot

Suomen Partiolaisten partio-ohjelmissa on tähän mennessä ollut kaksi erilaista ikäkausijakoa. Nämä ovat

  • partio-ohjelmissa ennen vuotta 2010: käytössä oli partio-ohjelma, jossa oli kolme ikäkautta: sudenpennut 7–10-vuotiaat, vartiolaiset 10–14-vuotiaat ja vaeltajat 15-18- vuotiaat.
  • Vuonna 2008 julkaistuun ja 2010 käyttöönotettuun partio-ohjelmaan (Ohjelma 2010) kuuluu viisi ikäkautta: sudenpennut 7–10-vuotta, seikkailijat 10–12-vuotta, tarpojat 12–15 vuotta, samoajat 15–17 vuotta ja vaeltajata 18–22-vuotta. Ikäkausiohjelmiin liittyy aktiviteettikortteja, ohjaajan oppaita ja käsikirjoja, vinkkimateriaalipaketteja, valmiita ohjelmatapahtumia ja muuta ohjelmamateriaalia.

Ikäkausiohjelmien lisäksi lippukunnan muunkin toiminnan tulee olla partio-ohjelman ja partiomenetelmän mukaista. Ohjelmat, käsikirjat ja merkkijärjestelmä muodostavat partiotoiminnan rungon, mutta vastuu ohjelmien käytöstä ja soveltamisesta paikallisiin olosuhteisiin on lippukunnilla ja johtajilla. Ohjelmiin on jätetty liikkumavaraa ja lippukunnassa voidaan monessa kohtaa valita, mitä tehdään ja mitä toiminnassa painotetaan.

Jotkin lippukunnat käyttävät myös omia ikäkausiohjelmiaan. Omassa ohjelmassa tulee olla mukana kaikille suomalaisille lippukunnille yhteinen partiomenetelmä ja tavoitteet.

Suomen Partiolaiset ry:n partio-ohjelmat

Tässä artikkelissa esiintyvät SP:n partio-ohjelmat erityisillä nimillä niiden käyttöönottovuoden mukaisesti. Nimityksiä ei juuri muualla käytetä. Nimitysten käyttöönotto on ollut tarpeen, jotta eri ohjelmaversioiden osittain päällekkäiset ikäkausinimet yms. saadaan erotettua toisistaan. Yksi tarkoitus on saada kitkettyä sivut, joissa viitataan "vanhaan" tai "uuteen" ohjelmaan. Ohjelmien vaihtumiseen on monesti liittynyt myös partiomenetelmän symboliikkaosaan liittyvän partioasustuksen päivittyminen.

Suomen Partiolaiset ry:llä on ollut käytössä seuraavat partio-ohjelmat:

  • Ohjelma 1975: Lipunsininen partiopaita, vartionjohtajien apuna Osviitta-opassarja.
  • Ohjelma 1981: Tummansininen partiopaita, vartionjohtajien oppaana Kiehinen-kirja.
  • Ohjelma 1994: Mustakantiset kirjat, sininen Partio-ohjelma-vihko, ja vuodesta 2004 keltaiset ja oranssit kirjat.
  • Ohjelma 2010: Kolmen ikäkauden sijasta partiossa on viisi ikäkautta, suoritus-termistä luovuttiin ja se korvattiin aktiviteetti-termillä. Partio-ohjelma laajennettiin kattamaan ikävuodet 7–22.

Muut partio-ohjelmat

  • Eräpartio-ohjelma 1975 Varsinais-Suomessa syntynyt kilpaileva partio-ohjelma, joka oli eräpainoisempi kuin SP:n virallinen ohjelma.