The MobileFrontend should be working again on the ScoutWikis

Vuosikokous

Kohteesta PartioWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yhdistyksen virallinen kokous eli vuosikokous on yhdistyksen korkein päättävä elin.

Rekisteröity yhdistys pitää vuosittain yhdistyksen kokouksen, jota yleensä kutsutaan vuosikokoukseksi (jotkin yhdistykset käyttävät termiä "yhdistyksen varsinainen kokous"). Yhdistyslain mukaan vuosikokouksia on oltava vähintään yksi, mutta yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksia voi olla myös kaksi eli ns. kevät- ja syyskokous. Tällöin kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle. Syyskokouksessa valitaan seuraavan vuoden hallitus sekä vahvistetaan talousarvio sekä toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen hallitus tai sen jäsenet voivat vaatia myös ylimääräisen vuosikokouksen järjestämistä. Ylimääräisen vuosikokouksen järjestämiseksi edellytetään yleensä, että 10 % äänivaltaisista jäsenistä vaatii kokousta.

Yhdistyksen säännäissä määrätään yleensä sääntöjen muuttamisen tai yhdistyksen lakkauttamisen edellytyksistä. Vaatimuksena on yleensä, että asiaa kannattaa 3/4 annetuista äänistä yhdessä yhdistyksen kokouksessa tai kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Jos asiasta ei ole mainintaa säännöissä, noudatetaan yhdistyslain 27 § (3/4 äänistä yhdessä kokouksessa).

Esimerkki yksikokouksisen yhdistyksen vuosikokouksen esityslistasta

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
  9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.