Monimuotokoulutus

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Monimuotokoulutus on tapa huomioida ja hyväksyä aiempaa osaamista osaksi koulutuskokonaisuuden suorittamista.

Monimuotokouluttautuminen alkaa aina aloituskeskustelulla ja osaamisenkartoituksella. Aloituskeskustelussa käydään läpi koulutuskokonaisuuden tavoitteita, sisältöjä ja hyväksymiskriteerejä. Kouluttaja ja kouluttautuja arvioivat yhdessä mitkä koulutuksen osat ovat jo riittävällä tasolla hallussa ja missä osissa tarvitaan lisäkoulutusta. Apuna osaamisen arvioinnissa voi olla esimerkiksi osaamisenarviointilomake tai koulutuskokonaisuuksien sisällöt aukikirjoitettuna.

Osaamisenkartoituksen jälkeen laaditaan oppimissuunnitelma (kouluttautumissuunnitelma). Oppimissunnitelmassa kouluttaja ja kouluttautuja sopivat yhdessä miten ja missä aikataulussa puuttuvat osaamiset hankitaan. Oppimissuunnitelman on hyvä olla kirjallinen ja kummallakin osapuolella päivitettynä tallessa, jotta kouluttautumisen edistymistä on helppo seurata ja todeta koulutus kokonaan suoritetuksi, kun kaikki koulutuskokonaisuuden hyväksymiskriteerit on täytetty. Oppimissuunnitelmaan voidaan myös kirjata välivaiheet ja tapaamiset, milloin kouluttautuja ja kouluttaja tapaavat esimerkiksi ohjauskeskusteluiden merkeissä, millä tavoin yhteyttä pidetään ja miten etätehtävät ja niiden arvioinnit palautetaan sekä vihoviimeinen DL, mihin mennessä kaikki osiot pitää olla valmiina.

Oppimistapoja voivat olla esimerkiksi:

 • Osallistuminen lähiopetukseen esim. osana kurssimuotoista koulutusta
 • Osallistuminen nettiopetukseen puhelin- tai videoneuvotteluna
 • Vieriperehdytys havainnoimalla ja osallistumalla aiheen asiantuntijan tai osaajan kanssa aidossa tilanteessa koulutettavan aiheen käsittelyyn tai toimintaan (esim. lippukunnassa ikäkausiryhmien toimintaan, yhdistyksen kokoukseen tai vaikkapa retkelle osallistuminen)
 • Näyttö, jossa kouluttautuja osoittaa hallitsevansa aiheen ja kouluttaja osallistuu tilanteeseen havainnoijana. Näyttökokeen jälkeen pidetään palautekeskustelu.
 • Vartion tai muun pienryhmän kanssa aiheeseen perehtyminen
 • Aiheen asiantuntijan tai osaajan haastatteleminen
 • Pohdintatehtävät tai esseet aiheesta
 • Pienoismallien, rakennelmien, kädentaitojen, ruokien, turvallisuussuunnitelmien, toimintasuunnitelmien, budjettien tms. valmistaminen
 • Lukeminen Partiojohtajan käsikirjasta, Johtajankansiosta, turvallisuusohjeista tai muusta materiaalista
 • Etäoppitunteihin, etätentteihin tai muihin tehtäviin vastaaminen sähköisessä oppimisympäristössä

Sähköinen oppimisympäristö on esimerkiksi piirien ja SP:n Moodle. Oppimisympäristön etuja ovat mm. oppimistehtävien palauttamisen, seurannan ja palautteenannon helppous ja niiden kokoaminen yhteen paikkaan sekä mahdollisuus vuorovaikutteisuuteen ajasta ja paikasta riippumatta.

Monimuotokouluttautuminen päättyy päätöskeskusteluun, jossa todetaan osaaminen ja koulutus hyväksytysti suoritetuksi sekä arvioidaan kouluttautumisen onnistumista.

Partiopiirit järjestävät monimuotokoulutuksina myös "erimuotoista" koulutusta, jossa kurssimuotoisen lähiopetuksen sisällöt on jaettu arki-iltoihin tai koulutus muuten tehdään perusmuotoisesta poikkeavalla tavalla edellyttäen kuitenkin kouluttautujalta läsnäoloa. Aidompaa monimuotokoulusta on kurssimuotoisen ja monimuotoisen koulutuksen yhdistelmä, jossa osa koulutuksesta on kaikille yhteistä lähiopetusta ja osa itsenäisiä ja räätälöityjä etätehtäviä.

Monimuotokoulutus sopii aikuisille

 • joilla on jo osa moduuleista suoritettuina,
 • joiden koulutus on aiemmin jäänyt kesken,
 • jotka tarvitsevat päivitystä muinoin käytyyn koulutukseen,
 • joilla on osaamista esim. muun koulutuksensa, muiden harrastustensa tai työkokemuksensa perusteella tai
 • jotka eivät voi osallistua perusmuotoiselle kurssille.

Monimuotokouluttautuminen edellyttää kouluttautujalta

 • motivaatiota ja kurinalaisuutta, jotta etätehtävät tulevat tehdyiksi
 • itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta, koska kouluttajaa tai vertaisryhmää ei ole koko aikaa tukena
 • kykyä pysyä DL:ssa, jotta tehtävät tulevat tehdyiksi aikataulussa
 • aikaa tehtävien tekemiseen