Partioliike

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Termin Partio muut merkitykset löytyvät täsmennyssivulta.

Partioliike on kansainvälinen lapsi- ja nuorisokasvatusaatteeseen perustuva liike, jonka piirissä tapahtuvassa toiminnassa toteutetaan partiomenetelmää. Partioliikeen perustajana pidetään brittiläistä kenraali Robert Baden-Powellia, jonka kirjoituksiin liikkeen alkuperäinen aate ja menetelmä perustuivat.

Partioliike ymmärretään tiettyä päämäärää tavoittelevana yhtenäisten toimintojen sarjana. Yhtenäisyys perustuu tavoitteen jakamiseen, jaettuihin arvoihin ja koulutusmenetelmään, jotka luovat jäsenten välille yhteenkuuluvuuden tunteen ja mahdollistavat samaistumisen liikkeeseen. Yhtenäisyys ei tarkoita yhdenmukaistamista eikä se sulje pois jäsenten moninaisuutta. Yhtenäisyys kuitenkin vaatii, että kaikki liikkeen jäsenet kiinnittyvät perustekijöihin, jotka on määritelty liikkeen olemassaolon edellytyksiksi.

Kansainvälinen liike

Pääsääntöisesti kansainvälinen partioliike on järjestäytynyt kahden suuren maailmanjärjestön alle. Yleensä maailmajärjestöillä viitataankin vain Partioliikkeen Maailmanjärjestöön (WOSM, World Organisation of the Scout Movement) sekä Partiotyttöjen Maailmanliittoon (WAGGGS, The World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Pääsääntöisesti partioliikkeen kansalliset kattojärjestöt ovat jäseninä jommassa kummassa tai molemmissa näistä maailmanjärjestöistä.

Partioliikeen Maailmanjärjestön vuonna 2011 hyväksytyn peruskirjan englanninkielisen version ensimmäisessä artiklassa partioliike ja sen päämäärä määritellään seuraavasti:

"The Scout Movement is a voluntary non-political educational movement for young people open to all without distinction of gender, origin, race or creed, in accordance with the purpose, principles and method conceived by the Founder and stated below" "The purpose of the Scout Movement is to contribute to the development of young people in achieving their full physical, intellectual, emotional, social and spiritual potentials as individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international communities."

WOSM:n ja WAGGGS:n muodostaman "valtalinjan" lisäksi toimii muutama pieni kansainvälinen järjestö, jotka pitävät toimintaansa partiotoimintana. Katso artikkeli Valtalinjan ulkopuoliset kansainväliset partion kattojärjestöt.

Partioliike Suomessa

Partiojärjestö Suomen Partiolaiset on organisaatio, joka palvelee partioliikkeen päämääriä kansallisella tasolla. Merkittävää partiotoimintaa Suomessa harjoitetaan vain Suomen Partiolaisten piirissä.

Suomen Partiolaiset ry:n vuonna 2010 hyväksytyn peruskirjan mukaan:

"Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen."

SP on Suomen kansallinen jäsenjärjestö kahdessa suurimmassa kansainvälisessä partiojärjestössä, eli on ns. SAGNO-järjestö. SP:n rekisteröimät partiopojat ja tytöt lasketaan Partioliikkeen Maailmanjärjestön partiolaisiksi ja partiotytöt Partiotyttöjen Maailmanliiton partiotytöiksi. SP noudattaa maailmanjärjestöjen asettamia jäsenvelvoitteita.


Partiowiki logo.png
Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa PartioWikia laajentamalla artikkelia. Harkitse myös voisiko tämän mallineen vaihtaa johonkin kuvaavammista tynkämallineista.